STT

TÊN VĂN BẢN

KÝ HIỆU

NGÀY

 

LUẬT

   

1

Luật Lâm nghiệp của Quốc hội, số 16/2017/QH14

16/2017/QH14

BH: 15/11/2017
HL:
01/01/2019

2

Luật Thủy sản của Quốc hội, số 18/2017/QH14

18/2017/QH14

BH: 21/11/2017
HL:
01/01/2019

3

Luật Quy hoạch của Quốc hội, số 21/2017/QH14

21/2017/QH14

BH: 24/11/2017
HL:
01/01/2019

4

Luật Quốc phòng của Quốc hội, số 22/2018/QH14

22/2018/QH14

BH: 08/06/2018
HL:
01/01/2019

5

Luật An ninh mạng của Quốc hội, số 24/2018/QH14

24/2018/QH14

BH: 12/06/2018
HL:
01/01/2019

6

Luật Tố cáo của Quốc hội, số 25/2018/QH14

25/2018/QH14

BH: 12/06/2018
HL:
01/01/2019

7

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao của Quốc hội, số 26/2018/QH14

26/2018/QH14

BH: 14/06/2018
HL:
01/01/2019

8

Luật Đo đạc và bản đồ của Quốc hội, số 27/2018/QH14

27/2018/QH14

BH: 14/06/2018
HL:
01/01/2019

9

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch của Quốc hội, số 28/2018/QH14

28/2018/QH14

BH: 15/06/2018
HL:
01/01/2019

10

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, số 35/2018/QH14

35/2018/QH14

BH: 20/11/2018
HL:
01/01/2019

 

NGHỊ QUYẾT

   

1

Nghị quyết 528/2018/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019-2021

266/2016/UBTVQH14

BH: 26/05/2018
HL:
01/01/2019

2

Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường

28/2016/QH14

BH: 26/09/2018
HL:
01/01/2019

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên