Tháng 9/2023 ghi dấu nhiều quy định mới như: Tăng trợ cấp cho người có công, hướng dẫn mức trợ cấp mới cho cán bộ xã đã nghỉ việc, quy định về hoàn tiền khi chuyến bay bị delay,… Nội dung chi tiết của các chính sách mới có hiệu lực tháng 9/2023 sẽ được LuatVietnam đề cập ngay sau đây.

Tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công
Chính sách mới này được ghi nhận tại Nghị định 55/2023/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày  05/9/2023, hiện đang thu hút sự quan tâm từ hàng triệu người có công trên cả nước.

Theo quy định mới, mức chuẩn trợ cấp người có công với cách mạng tăng từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng (tăng 26,5%).

Mức chuẩn quy định trên làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.

Do đó, khi mức chuẩn tăng, rất nhiều khoản trợ cấp, phụ cấp của người có công sẽ được điều chỉnh tăng theo và được làm tròn đến hàng nghìn đồng.Chính sách mới có hiệu lực tháng 9/2023: Tăng trợ cấp người có công

Cùng với đó, mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng được ấn định con số cụ thể đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B cũng được tăng thêm tương ứng 26,5% so với mức hưởng cũ tại Nghị định 75/2021/NĐ-CP.
Hướng dẫn chi trả mức trợ cấp mới cho cán bộ xã đã nghỉ việc

Ngày 01/8/2023, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 11/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc.

Theo đó, từ ngày 01/7/2023, cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc được điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 42/2023/NĐ-CP với công thức tính như sau:

Trợ cấp hằng tháng = Mức trợ cấp hưởng tháng 6/2023 x 1,125

Sau khi điều chỉnh tăng, nếu mức trợ cấp của cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc vẫn thấp hơn 03 triệu đồng/tháng thì người này còn được tăng thêm:

- Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng nếu có mức hưởng dưới 2,7 triệu đồng/tháng/người.

- Tăng lên bằng 03 triệu đồng/người/tháng nếu có mức hưởng từ 2,7 - dưới 03 triệu đồng/người/tháng.

Với chính sách điều chỉnh như trên, các cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc sẽ được hưởng mức trợ cấp mới như sau:

- Nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: 03 triệu đồng/tháng/người.

- Các chức danh còn lại: 2,817 triệu đồng/tháng/người.

Thông tư 11/2023/TT-BNV có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2023.
 7 trường hợp không được vay vốn ngân hàng

Thêm một chính sách mới có hiệu lực tháng 9/2023 đáng chú ý khác là quy định các trường hợp không được vay vốn ngân hàng từ ngày 01/9/2023.

Ngày 28/6/2023, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 06/2023/TT-NHNN, sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN, trong đó có quy định về “Những nhu cầu vốn không được cho vay ngân hàng” với 10 trường hợp cụ thể, áp dụng từ ngày 01/9/2023.

Tuy nhiên đến ngày 23/8/2023, Ngân hàng Nhà nước lại tiếp tục ban hành Thông tư 10/2023/TT-NHNN với nội dung ngưng hiệu lực thi hành của một số trường hợp không được vay vốn ngân hàng cho đến ngày có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật mới.

Như vậy, từ ngày 01/9/2023, các tổ chức tín dụng không tiến hành cho vay đối với 07 nhu cầu về vốn sau đây:

1 - Để đầu tư kinh doanh ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo Luật Đầu tư.

2 - Để thanh toán chi phí hoạt động kinh doanh thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và các giao dịch, hành vi khác mà pháp luật cấm.

3 - Để mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo Luật Đầu tư.

4 - Để mua vàng miếng.

5 - Để trả nợ cho các khoản cấp tín dụng tại chính tổ chức tín dụng cho vay, trừ trường hợp cho vay để thanh toán lãi phát sinh trong thời gian thi công xây dựng công trình, mà chi phí lãi tiền vay đã được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6 - Để trả nợ khoản vay nước ngoài (không gồm khoản vay nước ngoài dưới hình thức mua bán hàng hóa trả chậm), khoản cấp tín dụng tại tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp cho vay để trả nợ trước hạn và đáp ứng đủ 02 điều kiện:

Thời hạn cho vay không vượt quá thời hạn cho vay còn lại của khoản vay cũ;

Là khoản vay chưa cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

7 - Để gửi tiền.
Chuyến bay bị delay 5 tiếng, khách hàng được hoàn tiền

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Thông tư 19/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư quy định liên quan đến vận tải hàng không (Có hiệu lực từ ngày 01/9/2023).

Thông tư 19 nêu rõ, khi có thay đổi thời gian khởi hành của chuyến bay, các hãng hàng không có trách nhiệm thông báo ngay cho hành khách về việc thay đổi này.

Nếu không phải do lỗi của hành khách mà chuyến bay bị chậm, hãng hàng không phải cung cấp, cập nhật đầy đủ thông tin cho hành khách; xin lỗi hành khách; bảo đảm việc ăn, nghỉ, đi lại và chịu các chi phí khác có liên quan trực tiếp phù hợp với thời gian chờ đợi tại cảng hàng không.

Trường hợp chuyến bay bị chậm do lỗi của người vận chuyển, các hãng hàng không còn phải thực hiện thêm các nghĩa vụ sau đây:

- Chuyến bay chậm từ 02 giờ trở lên: Đổi hành trình phù hợp cho hành khách hoặc chuyển sang chuyến bay khác, miễn trừ điều kiện hạn chế về chuyển đổi hành trình hoặc chuyển đổi chuyến bay và phụ thu.

- Chuyến bay chậm từ 05 giờ trở lên: Nếu khách hàng không yêu cầu đổi chuyến mà yêu cầu hoàn trả tiền vé, người vận chuyển hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc hoàn trả tiền phần vé chưa sử dụng.
Chuyến bay bị delay 2 tiếng, hành khách được đổi chuyên bay
Sửa quy định về đánh giá chất lượng công chức, viên chức

Đây là chính sách mới có hiệu lực tháng 9/2023 đáng chú ý mà các cán bộ, công chức, viên chức không thể bỏ qua trong tháng tới.

Cụ thể, Nghị định 48/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/9/2023, đã sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến đánh giá cán bộ, công chức, viên chức như sau:

- Bổ sung hướng dẫn xếp loại cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật Đảng:

  • Cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính trong năm đánh giá thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ, trừ trường hợp vi phạm chưa có quyết định nhưng dùng làm căn cứ để xếp loại ở năm trước thì năm sau không dùng để đánh giá, xếp loại nữa.
  • Nếu đã bị kỷ luật Đảng và kỷ luật hành chính về cùng một vi phạm không có hiệu lực trong cùng năm đánh giá thì đây chỉ được tính làm căn cứ để xếp loại chất lượng ở một năm đánh giá.

- Bổ sung việc xem xét, quyết định tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phù hợp với thực tế trong hai trường hợp:

  • Cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc, nổi trội và hoàn thành vượt kế hoạch được giao, công việc đột xuất cũng hoàn thành tốt.
  • Có đề xuất mới hoặc tổ chức đổi mới, sáng tạo, tạo nên sự chuyển biến tích cực, mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực.
Cùng nhiều điểm mới trong đánh giá công chức từ 15/9/2023 khác tại Nghị định 48/2020/NĐ-CP.
Cơ chế hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động doanh nghiệp nhỏ và vừa

Để hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 52/2023/TT-BTC.

Một trong những nội dung nổi bật của Thông tư 52 là cơ chế hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động của doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Theo Điều 10 Thông tư 52/2023/TT-BTC, người lao động đã làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tối thiểu 06 tháng liên tục khi tham gia khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo từ 03 tháng trở xuống được ngân sách nhà nước hỗ trợ một lần chi phí đào tạo nghề với mức chi theo thông báo của cơ sở đào tạo nghề nghiệp nhưng tối đa không quá 02 triệu đồng/người/khóa học.

Các quy định tại Thông tư 52/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 23/9/2023.
Người lao động được hỗ trợ học nghề
5 trường hợp sử dụng vỉa hè không phải xin phép tại TP.HCM

Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (có hiệu lực từ 01/9/2023 đã quy định chi tiết việc quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố.

Trong đó, Điều 7 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 32/2023/QĐ-UBND năm 2023 đã ghi nhận 05 trường hợp được sử dụng một phần vỉa hè không phải xin phép bao gồm:

(1) Tổ chức đám cưới, đám tang và điểm trông, giữ xe phục vụ đám cưới, đám tang với thời gian không quá 48 giờ (trường hợp đặc biệt không được quá 72 giờ đối với đám tang).

(2) Điểm tổ chức kinh doanh dịch vụ, mua, bán hàng hóa thuộc danh mục do Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành.

(3) Điểm để xe hai bánh không thu tiền dịch vụ

(4) Điểm bố trí các công trình, tiện ích phục vụ giao thông công cộng, lắp đặt các công trình tạm, các công trình phục vụ tổ chức giao thông trên vỉa hè, dải phân cách, đảo giao thông

(5) Việc bố trí đường dành cho xe đạp.

Trên đây là loạt chính sách mới có hiệu lực tháng 9/2023 nổi bật. Bạn đọc có thể xem chi tiết Danh sách văn bản nổi bật có hiệu lực tháng 9/2023 tại đây.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY