Chính sách mới có hiệu lực tháng 3/2024 là tổng hợp các chính sách đang chú ý liên quan đến các loại phí do Bộ Tài chính ban hành cùng nhiều quy định khác nổi bật của các lĩnh vực trong đời sống.
Chính sách mới có hiệu lực tháng 3/2024

Ngay từ 01/3/2024, chính sách mới có hiệu lực tháng 3/2024 đáng chú ý là Thông tư 34/2023/TT-BGTVT. Theo đó, giá vé máy bay hạng phổ thông trong nước cũng tăng như sau:

Nhóm

Khoảng cách đường bay

Mức tối đa

(đồng/vé một chiều)

Mức mới

Mức cũ

I

< 500 km

1.

Nhóm đường bay phát triển kinh tế xã hội

1.600.000

 

2.

Nhóm đường bay khác < 500 km

1.700.000

 

II

Từ 500 km - dưới 850 km

2.250.000

2.200.000

II

Từ 850 km - dưới 1.000 km

2.890.000

2.790.000

IV

Từ 1.000 km - dưới 1.280 km

3.400.000

3.200.000

V

≥ 1.280 km

4.000.000

3.750.000

 

Chính sách mới có hiệu lực tháng 3/2024

Đây là nội dung đáng chú ý được Thủ tướng Chính phủ nêu tại Quyết định 02/2024/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 30/3/2024.

Theo đó, Quyết định này bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến ngày 04/4/2022.

Chính sách mới có hiệu lực tháng 3/2024

Với các hợp đồng tín dụng đã được ký trước ngày 30/3/2024 thì sẽ giải quyết như sau:

- Các bên (ngân hàng Chính sách xã hội, khách hàng, các bên liên quan) tiếp tục thực hiện theo hợp đồng tín dụng đã ký.

- Việc theo dõi, thu hồi nợ, xử lý nghiệp vụ phát sinh liên quan đến khoản nợ này do ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục thực hiện theo quy định áp dụng với ngân hàng này.

Chính sách mới có hiệu lực tháng 3/2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BGDĐT về chuẩn cơ sở giáo dục đại học - đây là một trong những chính sách mới có hiệu lực tháng 3/2024, cụ thể là chính sách có hiệu lực từ ngày 22/3/2024.

Theo đó, ban hành kèm Thông tư này là tiêu chuẩn, tiêu chí là các yêu cầu tối thiểu về điều kiện bảo đảm chất lượng và chỉ số hoạt động của một cơ sở giáo dục đại học. Cụ thể:

- Tiêu chuẩn 1 về tổ chức và quản trị. Trong đó, bộ máy tổ chức phải ổn định, hệ thống quản trị hiệu quả, minh bạch gồm các vị trí lãnh đạo chủ chột và không khuyết thiếu đồng thời hai vị trí quá 06 tháng…

- Tiêu chuẩn 2 là về giảng viên. Theo đó, giảng viên cơ sở đại học phải đáp ứng tiêu chuẩn về số lượng, trình độ, quỹ thười gian đảm bảo chất lượng giảng dạy, nghiên cứu.

- Tiêu chuẩn 3 về cơ sở vật chất phải có khuôn viên, cơ sở vật chất, hệ thống thông tin và học liệu đáp ứng yêu cầu bảo đảm chất lượng giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

- Tiêu chuẩn 4 phải duy trì cân đối tài chính.

- Tiêu chuẩn 5 về tuyển sinh và đào tạo phải duy trì được chất lượng, hiệu quả và hỗ trợ người học.

- Tiêu chuẩn 6 là phải có năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, thể hiện qua các kết quả công bố khoa học và nguồn thu từ hoạt động này.

Chính sách mới có hiệu lực tháng 3/2024

Có hiệu lực từ ngày đầu tiên của tháng 3 (ngày 01/3/2024), Thông tư 24/2023/TT-NHNN đã sửa đổi, bổ sung các Thông tư về việc xuất trình, cung cấp giấy tờ về dân cư khi thực hiện thủ tục hành chính trong hoạt động ngân hàng.

Theo đó, Thông tư 24 sửa đổi các giấy tờ trong thủ tục hành chính liên quan đến:

- Ngân hàng hợp tác xã: Hồ sơ của thành viên tham gia góp vốn vào ngân hàng hợp tác xã gồm:

  • Tên và địa điểm đặt trụ sở chính, giấy phép thành lập/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; số vốn góp và tỷ lệ, thời hạn góp vốn
  • Họ tên, nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi thường trú, tạm trú), số Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc định danh cá nhân (với cá nhân là người đại diện theo pháp luật, người đại diện vốn góp).

(trong khi đó, quy định cũ ngoài CMND thì có thể dùng hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác - quy định mới đã thay những giấy tờ này bằng định danh cá nhân)

- Hồ sơ đề nghị chấp thuận tăng vốn điều lệ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần từ trái phiếu chuyển đổi, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận để lại và các quỹ khác bao gồm các tài liệu với cá nhân:

Họ, tên, số CMND/số định danh cá nhân (cá nhân mang quốc tịch Việt Nam), số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, ngày và nơi cấp với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam.

Trong khi đó, quy định cũ đang sử dụng số CMND/số thẻ Căn cước công dân/số hộ chiếu/giấy tờ chứng thực hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp mà không phân biệt có quốc tịch Việt Nam hay không. Đồng thời, bổ sung thêm giấy tờ là số định danh cá nhân.

Chính sách mới có hiệu lực tháng 3/2024

Từ 25/3/2024, Nghị định 10/2024/NĐ-CP về khu công nghệ cao chính thức có hiệu lực.

Chính sách mới có hiệu lực tháng 3/2024

Theo đó, các đối tượng được thuê, mua, thuê mua nhà ở, cơ sở lưu trú phục vụ người lao động trong khu công nghệ cao được quy định tại khoản 5 Điều Điều 14 Nghị định 10 về chính sách phát triển hạ tầng xã hội phục vụ người lao động trong khu công nghệ cao gồm:

- Người lao động được ưu tiên xét mua nhà ở:

  • Làm việc trong Ban Quản lý khu công nghệ cao
  • Chuyên gia, người lao động có hợp đồng không xác định thời hạn với nhà đầu tư tại khu công nghệ cao.

- Tổ chức là nhà đầu tư, cá nhân là chuyên gia, người lao động làm tại khu công nghệ cao được thuê nhà trong thời gian làm việc, hoạt động tại đây.

Chính sách mới có hiệu lực tháng 3/2024

Trong đó, phải kể đến các loại phí được Bộ Tài chính ban hành tại các Thông tư và chính thức được áp dụng từ ngày 21/3/2024 như sau:

STT

Loại phí

Văn bản quy định

1

Khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản

11/2024/TT-BTC

2

Thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen

12/2024/TT-BTC

3

Thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

10/2024/TT-BTC

4

Cấp giấy phép nhận chìm ở biển

08/2024/TT-BTC

5

Thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

07/2024/TT-BTC

6

Thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

09/2024/TT-BTC

Chính sách mới có hiệu lực tháng 3/2024

Trình tự cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại khoản 3 Điều 26 Nghị định 28/2018/NĐ-CP được Chính phủ sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 14/2024/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ 25/3/2024.

Theo đó, tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài có thể gửi hồ sơ cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bằng một trong ba cách sau đây:

- Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan cấp giấy phép. Trong trường hợp này, người nộp hồ sơ phải có giấy giới thiệu/giấy ủy quyền được dịch ra tiếng Việt và hợp pháp hóa lãnh sự.

- Gửi qua dịch vụ bưu chính (quy định cũ tại Nghị định 28/2018/NĐ-CP đang để là qua đường bưu điện) đến cơ quan cấp giấy phép.

- Bổ sung hình thức nộp online các thành phần hồ sơ điện tử có giá trị pháp lý qua Cổng dịch vụ công quốc gia/Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh.

Chính sách mới có hiệu lực tháng 3/2024

Thời gian giải quyết cũng tăng từ 15 ngày làm việc lên 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Đồng thời, bổ sung quy định về thời hạn giải quyết là 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ nếu phải xin ý kiến Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Như vậy, quy định cũ tính theo ngày làm việc là thời hạn là 15 ngày làm việc nhưng quy định mới chỉ tính là 20 ngày không phân biệt là ngày làm việc hay không làm việc và bổ sung thời hạn nếu phải xin ý kiến Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Trên đây là tổng hợp các chính sách mới có hiệu lực tháng 3/2024. Xem thêm: Danh sách văn bản nổi bật có hiệu lực tháng 3/2024

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi