Hàng loạt chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 12/2023 như hướng dẫn vị trí việc làm để tiến tới cải cách tiền lương, chính sách về bảo hiểm y tế… Tất cả được tổng hợp bài viết dưới đây. 


chính sách mới có hiệu lực tháng 12/2023

Để tiến tới sẽ cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2024, các Bộ đồng thời ban hành các Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm áp dụng với ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức của Bộ mình.

Trong tháng 12 này, các văn bản về vị trí việc làm công chức, viên chức sẽ có hiệu lực gồm:

 • Thông tư 19/2023/TT-BGDĐT: Viên chức làm việc tại trường mầm non công lập.
 • Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT: Viên chức làm việc tại trường giáo dục phổ thông và chuyên biệt công lập.
 • Thông tư 19/2023/TT-BYT: Công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế.
 • Thông tư 01/2023/TT-TTCP: Công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra.
 • Thông tư 11/2023/TT-BLĐTBXH: Lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành lao động, người có công và xã hội.
 • Thông tư 11/2023/TT-BXD: Công chức nghiệp vụ chuyên ngành Xây dựng.
 • Thông tư 10/2023/TT-BXD: Lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng.
 • Thông tư 10/2023/TT-BLĐTBXH: Công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội.

chính sách mới có hiệu lực tháng 12/2023

 Nội dung này được Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định 11/2023/QĐ-TTg, có hiệu lực từ ngày 01/12/2023.

chính sách mới có hiệu lực tháng 12/2023

Theo đó, các giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo ngân hàng Nhà nước là các giao dịch từ 400 trăm triệu đồng trở lên áp dụng với tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính gồm:

- Tổ chức tài chính được cấp phép để nhận tiền gửi; Cho vay; Cho thuê tài chính; Bảo lãnh ngân hàng, cam kết tài chính; Môi giới/tư vấn đầu tư… chứng khoán; Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ; Đổi tiền…

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính: Kinh doanh trò chơi có thưởng (casino; xổ số; đặt cược…); Kinh doanh bất động sản trừ cho thuê, cho thuê lại bất động sản; Kinh doanh dịch vụ kế toán; cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư…

chính sách mới có hiệu lực tháng 12/2023

Có hiệu lực từ ngày 03/12/2023, Nghị định 75/2023/NĐ-CP có nhiều quy định mới sửa đổi, bổ sung chính sách bảo hiểm y tế (BHYT). Đây có thể coi là một trong những chính sách mới có hiệu lực tháng 12/2023 nổi bật nhất.

Theo đó, Nghị định 75 bổ sung thêm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng BHYT là người dân tại các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ hiện đang thường trú tại đây đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, về cư trú mà không phải:

 • Nhóm đối tượng đóng BHYT do người lao động và người sử dụng lao động đóng.
 • Nhóm đối tượng tham gia BHYT do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng.
 • Nhóm đối tượng khác do ngân sách Nhà nước đóng.

Đồng thời, Nghị định cũng đã thêm đối tượng mới được bổ sung ở trên thuộc nhóm đối tượng được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh cùng với người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc.

chính sách mới có hiệu lực tháng 12/2023

Ngoài những quy định này, Nghị định 75/2023/NĐ-CP còn hàng loạt các chính sách mới liên quan đến BHYT. Hãy theo dõi chi tiết tại bài viết: 5 điểm mới về chính sách BHYT tại Nghị định 75/2023/NĐ-CP áp dụng từ 03/12/2023

chính sách mới có hiệu lực tháng 12/2023

Mức trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc nêu tại Thông tư 82/2023/TT-BQP sẽ có hiệu lực từ ngày 19/12/2023.

chính sách mới có hiệu lực tháng 12/2023

Cụ thể, khoản 1 Điều 3 Thông tư này đã điều chỉnh tăng thêm 12,5% trên mức trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 với các đối tượng ở trên theo công thức:

Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ tháng 7/2023

=

Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 6/2023

x 1,125

 

Theo đó, mức trợ cấp hằng tháng của quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc như sau:

 • Từ đủ 15 năm - dưới 16 năm: 2,285 triệu đồng/tháng
 • Từ đủ 16 năm - dưới 17 năm: 2,288 triệu đồng/tháng
 • Từ đủ 17 năm - dưới 18 năm: 2,494 triệu đồng/tháng
 • Từ đủ 18 năm - dưới 19 năm: 2,598 triệu đồng/tháng
 • Từ đủ 19 năm - dưới 20 năm: 2,7 triệu đồng/tháng

Lưu ý: Mặc dù Thông tư này có hiệu lực từ 19/12/2023 nhưng các quy định được thực hiện từ ngày 01/7/2023.

chính sách mới có hiệu lực tháng 12/2023

Cũng ngay từ những ngày đầu tiên của tháng 12/2023, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 1:2023 QCVN 06:2022/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình tại Thông tư 09/2023/TT-BXD sẽ chính thức có hiệu lực.

Theo đó, một số quy định mới liên quan đến phòng cháy chữa cháy tại Quy chuẩn này cần lưu ý gồm:

- Tại mỗi tầng phải bố trí ít nhất một họng khô để cấp nước chữa cháy cho tầng đó nếu không thể bảo đảm yêu cầu về chiều rộng khe hở giữa các bản thang và giữa các lan can tay vịn của bản thang.

- Nhà và công trình không cần phải trang bị cấp nước chữa cháy ngoài nhà nếu thuộc phạm vi phục vụ của các nguồn cấp nước chữa cháy ngoài nhà gồm bồn, bể, trụ nước chữa cháy ngoài nhà, hồ nước chữa cháy tự nhiên và nhân tạo và các nguồn nước tương tự khác…

>> 8 quy định mới đáng chú ý về phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình

chính sách mới có hiệu lực tháng 12/2023

Nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến hay chính là thực hiện thủ tục online, Bộ Tài chính đã sửa đổi, bổ sung hàng loạt mức phí, lệ phí tại Thông tư 63/2023/TT-BTC. Cụ thể:

- Làm hộ chiếu online: Giảm 10% mức lệ phí so với lệ phí thông thường từ 01/01/2024 - hết 31/12/2025.

- Làm thủ tục xác thực thông tin, khai thác kết quả thông tin online trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Giảm 50% mức thu phí so với thông thường từ ngày 01/12/2023 đến hết 31/12/2025.

- Làm thủ tục cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe: 115.000 đồng/lần cấp từ 01/12/2023 - hết 31/12/2025 thay vì 135.000 đồng/lần cấp…

chính sách mới có hiệu lực tháng 12/2023

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/12/2023.

chính sách mới có hiệu lực tháng 12/2023

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 21/2023/TT-BGDĐT về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập sẽ có hiệu lực từ ngày 16/12/2023.

Theo đó, đối tượng này sẽ được hưởng lương như viên chức loại A0, có hệ số lương từ 2,1 đến 4,89 theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp Nhà nước.

Do đó, viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật sẽ có mức lương dao động từ 3,78 triệu đồng/tháng đến cao nhất là 8,802 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, theo quy định cũ, đối tượng này chỉ được hưởng lương của viên chức loại B, có hệ số lương từ 1,86 - 4,06 tương ứng với mức lương là từ 3,348 triệu đồng/tháng - 7,308 triệu đồng/tháng.

Như vậy, từ ngày 16/12/2023, khi Thông tư này có hiệu lực, viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật tại các trường công lập sẽ được tăng lương.

chính sách mới có hiệu lực tháng 12/2023

Để quy định chi tiết Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 76/2023/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 25/12/2023.

Theo đó, Điều 38 Nghị định 76/2023/NĐ-CP đã quy định mức hỗ trợ cho người bị bạo lực gia đình gồm các khoản:

 • Tư vấn tâm lý, cung cấp kỹ năng ứng phó với bạo lực gia đình: Theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 • Hỗ trợ nhu cầu thiết yếu khi thực hiện cấm tiếp xúc: Mức chi như đối tượng bảo trợ xã hội.
 • Thanh toán chi phí khám chữa bệnh nếu người bị bạo lực gia đình bị tổn hại sức khỏe được chăm sóc, điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Trên đây là những chính sách mới có hiệu lực tháng 12/2023 nổi bật. Bạn đọc có thể xem chi tiết Danh sách văn bản nổi bật có hiệu lực tháng 12/2023 tại đây.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY