Tháng 11 đánh dấu thời điểm áp dụng của nhiều quy định mới liên quan đến các lĩnh vực như đất đai, dân sự, cán bộ, công chức, giáo dục,… Sau đây là thông tin tổng hợp các chính sách mới có hiệu lực tháng 11/2023 đáng chú ý.

Giảm 30% tiền thuê đất của năm 2023

Có hiệu lực từ ngày 20/11/2023, Quyết định 25/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chính thức giảm 30% tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 đối với người thuê đất là tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.

Chính sách này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, hết thời hạn được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Lưu ý: Không thực hiện giảm tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp (nếu có).

Điều chỉnh mức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm

Thêm một chính sách mới có hiệu lực tháng 11/2023 khác là việc điều chỉnh mức phu phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm.

Từ ngày 15/11/2023, mức thu phí khi đăng ký giao dịch bảo đảm sẽ được áp dụng theo biểu phí mới được ban hành kèm theo Thông tư 61/2023/TT-BTC như sau:

STT

Nội dung

Mức thu

1

Phí đăng ký giao dịch bảo đảm

 

a

Đăng ký biện pháp bảo đảm lần đầu bằng động sản (trừ chứng khoán đã đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, tàu bay), tàu biển, cây hằng năm, công trình tạm

80.000 đồng/hồ sơ

b

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký

60.000 đồng/hồ sơ

c

Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, đăng ký thay đổi thông báo xử lý tài sản bảo đảm

30.000 đồng/hồ sơ

(Giảm 40.000 đồng/hồ sơ)

d

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm, xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm

20.000 đồng/hồ sơ

đ

Cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký biện pháp bảo đảm

25.000 đồng/trường hợp

(Giảm 5.000 đồng/hồ sơ)

2

Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ chứng khoản đã đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, tàu bay), tàu biển, cây hằng năm, công trình tạm

30.000 đồng/hồ sơ

3

Phí cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm

 

a

Cấp mã số sử dụng để tự tra cứu một lần

 

-

Tra cứu dữ liệu theo tiêu chí cơ bản

10.000 đồng/lần

(Bổ sung mới)

-

Tra cứu dữ liệu theo tiêu chí cơ bản, tiêu chí nâng cao và được cơ quan đăng ký trích xuất dữ liệu

2.000 đồng/giao dịch

(Bổ sung mới)

b

Cấp mã số sử dụng để tự tra cứu thường xuyên

 

-

Tra cứu dữ liệu theo tiêu chí cơ bản

- 300.000 đồng/khách hàng/năm đối với yêu cầu cấp mã số trước ngày 01/7 hằng năm.

- 150.000 đồng/khách hàng/năm đối với yêu cầu cấp mã số từ ngày 01/7 hằng năm.

-

Tra cứu dữ liệu theo tiêu chí cơ bản, tiêu chí nâng cao và được cơ quan đăng ký trích xuất dữ liệu

2.000 đồng/giao dịch

(Bổ sung mới)


Chính sách mới có hiệu lực tháng 11/2023: Giảm phí đăng ký GDBĐ
Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công từ ngày 10/11/2023

Thay thế cho Nghị định số 04/2019/NĐ-CP từ ngày 10/11/2023, Nghị định 72/2023/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô đã có một số điều chỉnh đáng chú ý như:

- Tiêu chí về hệ số lương, hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo không còn là căn cứ để xác định chức danh lãnh đạo có được sử dụng xe công hay không.

Trước đây Nghị định số 04/2019/NĐ-CP quy định, chức danh lãnh đạo được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian công tác phải có hệ số lương khởi điểm từ 9,7 trở lên. Chức danh được sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến cơ quan và đi công tác là các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên.

Tuy nhiên theo tiến trình cải cách chế độ tiền lương, việc sử dụng hệ số phụ cấp chức vụ không còn phù hợp, do đó Nghị định 72 đã quy định thành các nhóm chức danh, chức vụ được sử dụng xe ô tô phục vụ công tác.

- Tăng giá trị xe ô tô công phục vụ công tác cho các chức danh lãnh đạo.

  • Xe ô tô phục vụ thường xuyên trong thời gian công tác của Ủy viên Trung ương Đảng chính thức; Trưởng ban, cơ quan Đảng ở Trung ương; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội,… tăng từ 1,1 tỷ đồng lên thành 1,6 tỷ đồng.
  • Xe ô tô phục vụ thường xuyên trong thời gian công tác của Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Tổng Kiểm toán nhà nước; Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,… tăng từ 1,1 tỷ đồng lên thành 1,55 tỷ đồng…
12 thông tin của Bộ Công an được cung cấp trên internet

Theo khoản 1 Điều 5 Thông tư 45/2023/TT-BCA (có hiệu lực từ 15/11/2023), Bộ Công an phải cung cấp các thông tin sau đây trên môi trường mạng, bao gồm:

- Thông tin chỉ đạo, điều hành, hoạt động của lãnh đạo Bộ Công an.

- Tình hình, kết quả các mặt công tác công an. Nội dung phát ngôn và thông tin cung cấp cho báo chí của Người phát ngôn Bộ Công an, Người được ủy quyền phát ngôn về các vấn đề liên quan đến công tác công an mà dư luận xã hội quan tâm.

- Thông tin về các vụ án, vụ việc đang được cơ quan điều tra tiến hành điều tra, xác minh mà xét thấy việc cung cấp thông tin trên môi trường mạng là cần thiết.

- Nội dung Bộ Công an trả lời kiến nghị của cử tri.

- Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Bộ Công an.

- Thông tin đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin sai lệch về Đảng, nhà nước, ngành Công an và công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

- Điểm tin Interpol.

- Thông tin về đối tượng truy nã, truy tìm.

- Thông tin về các tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.

- Các thông tin chuyên đề: Cảnh báo tội phạm; hướng dẫn tố giác tội phạm; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng pháp luật; các điển hình tiên tiến, hình ảnh đẹp, gương người tốt, việc tốt, gương dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ Công an và các chuyên đề tuyên truyền khác.

- Thông tin về các dịch vụ công trực tuyến Bộ Công an đang triển khai thực hiện;

- Các thông tin khác do lãnh đạo Bộ Công an hoặc Chánh Văn phòng Bộ Công an quyết định.Chính sách mới có hiệu lực tháng 11/2023: BCA phải công khai thông tin
Thêm 02 nội dung tập sự hành nghề công chứng từ ngày 20/11/2023

Chính sách mới có hiệu lực tháng 11/2023 kể trên đang thu hút sự quan tâm của những người hành nghề công chứng hiện nay.

So với hiện hành tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 04/2015/TT-BTP, khoản 1 Điều 6 Thông tư 08/2023/TT-BTP đã bổ sung thêm 02  nội dung tập sự hành nghề công chứng bao gồm: 

- Kỹ năng khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công chứng;

- Kỹ năng quản trị tổ chức hành nghề công chứng.

Quy định này có hiệu lực từ ngày 20/11/2023. Tuy nhiên, có một số lưu ý sau:

- Người đã hoàn thành tập sự trước 01/01/2015 mà chưa được bổ nhiệm công chứng viên trước ngày 20/11/2023 thì vẫn được công nhận kết quả tập sự trước đó.

- Người đang tập sự theo quy định của Thông tư 04/2015/TT-BTP tại thời điểm ngày  20/11/2023 thì được công nhận thời gian đã tập sự, được tiếp tục tập sự theo quy định mới.

- Người đủ điều kiện tập sự và đã nộp hồ sơ đăng ký tập sự ngày 20/11/2023 thì việc đăng ký tập sự và tập sự được thực hiện theo quy định của Thông tư này.

- Người đã hoàn thành tập sự theo quy định của Thông tư số 04/2015/TT- BTP được đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng theo quy định mới.

Công chức ngành thống kê nhận lương đến 11,92 triệu đồng/tháng

Vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BKHĐT (có hiệu lực từ 15/11/2023) quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành thống kê.

Theo đó, các ngạch công chức chuyên ngành thống kê sẽ được xếp lương như sau:

- Ngạch Thống kê viên cao cấp (mã số 23.261): Hệ số lương 6,20 - 8,00, tương đương 9,238 đến 11,92 triệu đồng/tháng.

- Ngạch Thống kê viên chính (mã số 23.262): Hệ số lương 4,40 - 6,78, tương đương 6,556 đến 10,102 triệu đồng/tháng.

- Ngạch Thống kê viên (mã số 23.263): Hệ số lương 2,34 - 4,98, tương đương 3,486 - 7,420 triệu đồng/tháng.

- Ngạch Thống kê viên trung cấp (mã số 23.264): Hệ số lương 2,10 - 4,89, tương đương 3,129 đến 7,286 triệu đồng/tháng.

- Ngạch Nhân viên thống kê (mã số 23.265): Hệ số lương 1.86 - 4,06, tương đương 2,771 đến 6,049 triệu đồng/tháng.

Như vậy, theo Thông tư mới, lương công chức ngành thống kê có thể đạt mức gần 12 triệu đồng/tháng.Chính sách mới có hiệu lực tháng 11/2023: Xếp lương công chức thống kê
Tăng tỷ lệ giải của Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia

Để bảo đảm phù hợp với quy định của các kì thi Olympic khu vực và quốc tế, Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 17/2023/TT-BGDĐT đã tăng tỷ lệ giải của Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia.

Theo đó, có 60% đạt giải từ giải Khuyến khích trở lên (những năm trước là 50%); trong đó, tổng số giải Nhất, Nhì, Ba không vượt quá 60% tổng số giải, số giải Nhất không vượt quá 5% tổng số giải.

Quy chế mới đồng thời cũng bổ sung Giấy chứng nhận trong kỳ thi. Theo đó, Giấy chứng nhận học sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia THPT được cấp cho các thí sinh tham dự nhưng không đoạt giải. Điều này giúp các em học sinh có được thông tin lưu giữ lâu dài cho cá nhân về tham gia kỳ thi.

Trên đây là những chính sách mới có hiệu lực tháng 11/2023 nổi bật. Bạn đọc có thể xem chi tiết Danh sách văn bản nổi bật có hiệu lực tháng 11/2023 tại đây.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY