Cập nhật chính sách mới có hiệu lực hàng tháng

Lọc bài viết theo:

Chính sách mới có hiệu lực tháng 3/2019 lĩnh vực Doanh nghiệp  25/02/2019

Trong tháng 03/2019, có đến 06 văn bản mới là các Nghị định, Thông tư, Quyết định thuộc lĩnh vực doanh nghiệp chính thức có hiệu lực.

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2018 29/11/2018

Hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội như: Nghị định điều chỉnh lương hưu cho lao động nữ; Nghị định mới về bảo hiểm y tế sẽ có hiệu lực từ tháng 12/2018.

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2018 27/09/2018

Hàng loạt chính sách mới như: Mua thuốc cho con không còn phải khai số CMND; Cấm cán bộ, công chức dùng xe công đi lễ hội… sẽ có hiệu lực từ tháng 10/2018.

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2018 30/08/2018

Hàng loạt chính sách mới như ban hành Chuẩn Hiệu trưởng trường phổ thông mới; Chính sách hỗ trợ người có công đang định cư ở nước ngoài… sẽ có hiệu lực từ tháng 09/2018.

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2018 28/06/2018

Hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội như: Tăng lương cơ sở lên 1,39 triệu đồng/tháng; Lương hưu, trợ cấp tăng 6,92%; Giảm giá khám chữa bệnh bảo hiểm y tế...

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2018 31/05/2018

Hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội như: 6 điều kiện để nhà xây trái phép không bị tháo dỡ; TP. Hồ Chí Minh tăng mạnh phí đỗ ô tô dưới lòng đường... sẽ có hiệu lực từ tháng 06/2018.

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 05/2018 26/04/2018

Hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội như: Bỏ quy định máy photocopy màu chỉ được dùng nội bộ; Tự gây thiệt hại để nhận tiền bảo hiểm bị phạt đến 100 triệu... sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 05/2018.

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 04/2018 29/03/2018

Hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 04/2018.

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 03/2018 22/02/2018

Hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội như: Ô tô cũ nhập khẩu phải được kiểm tra từng chiếc; Từ 1/3, dừng khuyến mãi 50% thẻ nạp cho thuê bao trả trước... sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 03/2018.

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02/2018 25/01/2018

(LuatVietnam) Hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 02/2018.

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2018 28/12/2017

Hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội như: Tăng 6,5% lương tối thiểu vùng; Bán cổ phần ưu đãi cho người lao động bằng 60% mệnh giá... sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 01/2018