chính sách có hiệu lực

Lọc bài viết theo:

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (15/10/2022) 15/10/2022

Hôm nay - ngày 15/10/2022, các quy định mới về viên chức ngành lưu trữ, quy chế quản lý Chứng chỉ giáo dục quốc phòng cho sinh viên cao đẳng và in Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa chính thức có hiệu lực.

Nghị định về lệ phí trước bạ có hiệu lực hôm nay (10/04/2019) 10/04/2019

Hôm nay, 10/04/2019, Nghị định số 20/2019/NĐ-CP của Chính phủ về lệ phí trước bạ chính thức có hiệu lực.

Hôm nay, Nghị định về họ, hụi, biêu, phường chính thức có hiệu lực 05/04/2019

Ngoài Nghị định 19/2019/NĐ-CP của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường, còn có thêm 2 Quyết định khác của Thủ tướng Chính phủ cũng có hiệu lực từ hôm nay, 05/04/2019.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (01/04/2019) 01/04/2019

7 Thông tư có hiệu lực hôm nay, 01/04/2019 liên quan đến các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, giao thông vận tải...

6 Nghị định, 2 Quyết định có hiệu lực hôm nay (20/03/2019) 20/03/2019

Nhiều chính sách mới có hiệu lực hôm nay, 20/03/2019 liên quan đến các lĩnh vực như giáo dục, tài chính, ngân hàng...

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (11/03/2019) 11/03/2019

Sẽ sửa đổi nhiều mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp là một trong những chính sách có hiệu lực trong hôm nay.