chính sách có hiệu lực

Lọc bài viết theo:

Nghị định về lệ phí trước bạ có hiệu lực hôm nay (10/04/2019) 10/04/2019

Hôm nay, 10/04/2019, Nghị định số 20/2019/NĐ-CP của Chính phủ về lệ phí trước bạ chính thức có hiệu lực.

Hôm nay, Nghị định về họ, hụi, biêu, phường chính thức có hiệu lực 05/04/2019

Ngoài Nghị định 19/2019/NĐ-CP của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường, còn có thêm 2 Quyết định khác của Thủ tướng Chính phủ cũng có hiệu lực từ hôm nay, 05/04/2019.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (01/04/2019) 01/04/2019

7 Thông tư có hiệu lực hôm nay, 01/04/2019 liên quan đến các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, giao thông vận tải...

6 Nghị định, 2 Quyết định có hiệu lực hôm nay (20/03/2019) 20/03/2019

Nhiều chính sách mới có hiệu lực hôm nay, 20/03/2019 liên quan đến các lĩnh vực như giáo dục, tài chính, ngân hàng...

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (11/03/2019) 11/03/2019

Sẽ sửa đổi nhiều mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp là một trong những chính sách có hiệu lực trong hôm nay.