Chính sách

Lọc bài viết theo:

Chỉ còn nửa tháng nữa hết hạn nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà 01/08/2022

Có hiệu lực từ ngày ban hành là ngày 28/3/2022 nhưng việc triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg vẫn còn rất chậm. Vậy hạn cuối nộp hồ sơ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà là khi nào?

Cẩm nang hướng dẫn nhận tiền hỗ trợ thuê nhà 31/05/2022

Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà hiện đang được người lao động vô cùng quan tâm trong thời gian gần đây. Rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra xung quanh việc hưởng chính sách này. Cùng giải đáp một số thắc mắc thường gặp trong bài viết sau.

Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà: Ai được nhận? Mức hưởng thế nào? 29/03/2022

Mới đây, Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đã được ban hành. Theo đó, hàng ngàn lao động trên cả nước sẽ được Nhà nước hỗ trợ một phần tiền thuê nhà.

7 thay đổi về thủ tục nhận hỗ trợ Covid theo Quyết định 33/2021/QĐ-TTg 09/11/2021

Ngày 06/11/2021, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 33/2021/QĐ-TTg điều chỉnh một số quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19 tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Video: Hướng dẫn người lao động nhận tiền hỗ trợ Covid-19 09/07/2021

Nhằm giải quyết việc chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19, mới đây, Thủ tướng đã ra Quyết định hỏa tốc số 23/2021/TTg hướng dẫn chi tiết hồ sơ, thủ tục hưởng các chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết 68/NQ-CP.

Hướng dẫn người lao động nhận tiền hỗ trợ Covid-19 từ gói 26.000 tỷ 08/07/2021

Nhằm giải quyết việc chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19, mới đây, Thủ tướng đã ra Quyết định hỏa tốc số 23/2021/TTg hướng dẫn chi tiết hồ sơ, thủ tục hưởng các chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết 68/NQ-CP.

Từ 01/7/2021, nhiều quyền lợi mới cho người lao động 07/07/2021

Nhằm chia sẻ nỗi lo tài chính với người lao động chịu ảnh hưởng bởi Covid-19, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP, trong đó ghi nhận nhiều chính sách mới dành cho người lao động.

Đến 2030, phấn đấu không còn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn 28/06/2021

Ban Bí thư đã ra Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.

Toàn bộ mức trợ cấp người có công theo quy định mới nhất  07/12/2022

Vừa qua Quốc hội đã chính thức tăng mức chuẩn trợ cấp người có công tại Nghị quyết 69/2022/QH15. Theo đó sắp tới, hàng loạt trợ cấp, phụ cấp dành cho người có công cũng sẽ tăng đáng kể.