Chính sách

Lọc bài viết theo:

Toàn bộ mức trợ cấp người có công năm 2021  16/11/2020

Thông thường, trợ cấp ưu đãi người có công được điều chỉnh hàng năm theo tỷ lệ tăng lương cơ sở. Tuy nhiên, năm 2021 sẽ không tăng lương cơ sở nên trợ cấp người có công cũng được giữ nguyên theo Nghị định 58.