Danh mục

Tra cứu Công văn về Chính sách

Có tất cả 4.139 văn bản: Chính sách
4121

Thông tư liên tịch 04/TTLB của Bộ Thương mại, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn việc nhập khẩu hoặc mua tại Việt Nam, tái xuất khẩu và chuyển nhượng những vật dụng cần thiết phục vụ cho nhu cầu công tác và sinh hoạt của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Ban hành: 12/02/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2008
4122

Công văn 362/GC-TT của Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam về việc hướng dẫn miễn cước thư chuyển tiền gửi Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Ban hành: 24/01/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2003
4123

Công văn 943/CV-TCCB của Ngân hàng Nhà nước về việc phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với công chức, viên chức làm công tác lưu trữ, thư viện.

Ban hành: 04/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
4124

Công văn về việc thực hành tiết kiệm chi tiêu tránh lãng phí

Ban hành: 03/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
4125

Công văn 152-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn tạm thời chi trả 3 chế độ bảo hiểm xã hội

Ban hành: 08/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2005
4126

Công văn 2753/LĐTBXH-BHLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xây dựng Danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Ban hành: 01/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2004
4127

Công văn 125/CS của Cục Chính sách Bộ Quốc phòng về việc xác định cấp có thẩm quyền ký giấy chứng nhận bị thương và giấy báo tử

Ban hành: 16/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2004
4128

Thông báo 38/TB của Văn phòng Chính phủ về kết quả làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam

Ban hành: 11/03/1995
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2003
4129

Công văn 13/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về hướng dẫn việc giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù

Ban hành: 07/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
4130

Công văn 1201-TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về trình tự giải quyết khiếu nại về chính sách thuế xuất nhập khẩu

Ban hành: 29/09/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2004
4131

Công văn 4785/KTN của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiêt về Chương trình 327

Ban hành: 29/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2005
4132

Công văn 3392/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc quy định hồ sơ để xét hưởng BHXH

Ban hành: 20/08/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
4133

Công văn 3374/LĐTBXH-CV của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc tiền tuất từ trần đối với thương binh hạng 1, 2, bệnh binh hạng 1, 2 chết

Ban hành: 18/08/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
4134

Công văn 2810/BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ tử tuất

Ban hành: 18/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2006
4135

Công văn 108/GĐYK của Hội đồng giám định y khoa Trung ương về hồ sơ khám lại thương tật cho thương binh

Ban hành: 11/07/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2003
4136

Công văn 2075/LĐTBXH-CV của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về thủ tục hồ sơ quản lý và chi trả bảo hiểm xã hội đối với lực lượng vũ trang

Ban hành: 04/06/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2005
4137

Công văn 2908-KTN của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt về thực hiện Quyết định 327-CT ngày 15/9/1992

Ban hành: 16/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2005
4138

Công văn 1864/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chương trình hỗ trợ cho lao động Việt Nam từ CHLB Đức trở về

Ban hành: 08/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2004
4139

Công văn 3703-PPLT của Văn phòng hội đồng Bộ trưởng về việc trả nợ dân cho Nhà nước vay trong hai cuộc kháng chiến

Ban hành: 14/11/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2005
Vui lòng đợi