Danh mục

Tra cứu Công văn về Chính sách

Có tất cả 4.163 văn bản: Chính sách
4021

Công văn 345/TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc ưu đãi về tiền thuê đất đối với doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP

Ban hành: 09/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2004
4022

Thông báo 183/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Phan Văn Khải tại hội nghị phát triển kinh tế - xã hội Vùng Đông Nam Bộ đến năm 2010

Ban hành: 14/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2003
4023

Thông báo 182/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị triển khai Nghị Quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh

Ban hành: 14/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
4024

Công văn 3618/LĐTBXH-TBLS của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hoàn thành xác nhận người có công với cách mạng

Ban hành: 09/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2003
4025

Công văn 1328/CP-VX của Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội

Ban hành: 02/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2003
4026

Công văn 9142/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc chính sách thuế đối với hàng hoá cung cấp cho "Dự án bữa trưa học đường"

Ban hành: 03/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2003
4027

Thông báo 117/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại buổi làm việc với Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam

Ban hành: 08/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2003
4028

Công văn 2494/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 08/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2003
4029

Công văn 797/CP-CN của Chính phủ về việc các dự án điện khởi công năm 2003 - 2004

Ban hành: 17/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2008
4030

Công văn 1730/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc chế độ đối với người lao động

Ban hành: 04/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2003
4031

Công văn 1365/LĐTBXH-CSLĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc cho vay vốn từ quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm

Ban hành: 06/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2003
4032

Công văn 4099/TC/NSNN của Bộ Tài chính về việc kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai

Ban hành: 22/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2003
4033

Thông báo 41/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc về vấn đề tăng giá thuốc

Ban hành: 28/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2003
4034

Công văn 1433/VPCP-ĐPI của Văn phòng Chính phủ về một số chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ban hành: 28/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2003
4035

Thông báo 36/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về đề án chiến lược phát triển ngành điện Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Ban hành: 21/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2003
4036

Thông báo 21/TB-VPCP của VPCP nêu ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về điều hành xuất khẩu gạo năm 2003

Ban hành: 25/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
4037

Chỉ thị 03/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức bắn pháo hoa tết nguyên đán quý mùi 2003 tại Hà Nội

Ban hành: 14/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
4038

Công văn 53/LĐTBXH-TBLSNCC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc tặng quà tết Nguyên Đán Quý Mùi năm 2003 của Chủ tịch nước

Ban hành: 08/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
4039

Công văn 4702/BNN-ĐCĐC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ di chuyển dân cư theo Quyết định số 186/QĐ-TTg ngày 07/12/2001

Ban hành: 16/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2004
4040

Công văn 6124/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xử lý miễn thuế hàng quà biếu, tặng

Ban hành: 06/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2004
Vui lòng đợi