Văn bản Hợp nhất về Chính sách

Có tất cả 72 văn bản: Chính sách
61

Văn bản hợp nhất 22/TLHN-BQP năm 2013 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương

Xác thực: 24/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
62

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão

Xác thực: 18/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
63

Văn bản hợp nhất 21/TLHN-BQP năm 2013 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc thực hiện Nghị định 159/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/04/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ Quân đội đã phục viên, xuất ngũ

Xác thực: 06/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
64

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-UBDT năm 2013 do Ủy ban Dân tộc ban hành hợp nhất Quyết định về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Xác thực: 15/11/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
65

Văn bản hợp nhất 3200/VBHN-BVHTTDL năm 2013 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

Xác thực: 03/09/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
66

Văn bản hợp nhất 16/NĐHN-BQP năm 2013 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Nghị định về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/04/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ Quân đội đã phục viên, xuất ngũ

Xác thực: 03/09/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
67

Văn bản hợp nhất 2255/VBHN-BTTTT năm 2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2009-2010

Xác thực: 06/08/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
68

Văn bản hợp nhất 14/QĐHN-BQP năm 2013 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định về khám bệnh, chữa bệnh đối với sĩ quan phục viên có đủ 15 năm phục vụ trong Quân đội

Xác thực: 05/08/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
69

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Pháp lệnh Dân số

Xác thực: 23/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
70

Văn bản hợp nhất 10/QĐHN-BQP năm 2013 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Quyết định về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương

Xác thực: 16/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
71

Văn bản hợp nhất 02/TTLTHN-BQP năm 2013 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 38/2007/NĐ-CP ngày 15/03/2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ

Xác thực: 20/05/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
72

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2012 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Pháp lệnh về việc ưu đãi người có công với Cách mạng

Xác thực: 30/07/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
Vui lòng đợi