Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Chính sách

Có tất cả 2.428 văn bản: Chính sách
2301

Quyết định 14/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2005

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 25/01/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
2302

Quyết định 07/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ quyết định số 772/QĐ-UB-NCVX ngày 09 tháng 02 năm 1995 của uỷ ban nhân dân thành phố

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 17/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2006
2303

Chỉ thị 03/2005/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức phát động phong trào "tết trồng cây" xuân ất dậu 2005

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 15/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2006
2304

Quyết định 03/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ khuyến công tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 10/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2015
2305

Chỉ thị 01/2005/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức phục vụ tết nguyên đán ất dậu năm 2005 tại thủ đô Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 06/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2006
2306

Quyết định 153/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định hình thức, mô hình và mức hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo phát triển sản xuất, cải thiện đời sống thuộc dự án: hướng dẫn người nghèo, hộ nghèo cách làm ăn, khuyến nông, khuyến ngư ở 8 xã còn nhiều hộ nghèo của huyện Sóc Sơn - Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 30/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2006
2307

Quyết định 219/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việcban hành quy chế thực hiện công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 22/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2006
2308

Quyết định 144/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết cải tạo chỉnh trang làng Linh Đàm - xã Hoàn Liệt - huyện Thanh Trì - Hà Nội nay là phường Hoàn Liệt - Hoàn Mai - tỷ lệ 1/500

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 17/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
2309

Quyết định 123/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập thanh tra sở kế hoạch & đầu tư trực thuộc sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 09/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
2310

Quyết định 171/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 21/TTg và chỉ thị số 12/TTg của Thủ tướng Chính Phủ

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 14/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
2311

Quyết định 80/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập phòng quản lý khoa học, tư liệu - thư viện thuộc trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 21/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
2312

Quyết định 73/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Võ Thị Sáu- Nguyễn Công Trứ tỷ lệ 1/500

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 17/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
2313

Chỉ thị 14/2004/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2004

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 26/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2006
2314

Quyết định 57/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành chính sách hỗ trợ ổn định sản xuất kinh doanh khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục địch an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn thành phố

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 19/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
2315

Quyết định 86/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi quyết định số 2451/QĐ-UB-KT ngày 16 tháng 05 năm 1997 của Uỷ ban nhân dân thành phố

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 09/04/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
2316

Quyết định 84/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi quyết định số 2201A/QĐ-UB-KT ngày 20/04/1996 của Uỷ ban nhân dân thành phố

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 09/04/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
2317

Chỉ thị 11/2004/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc của cử tri

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 31/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2006
2318

Quyết định 74/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi) của hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 30/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
2319

Quyết định 67/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh mức trợ cấp sinh hoạt phí đối với đối tượng là trẻ Em được nuôi dưỡng tại các trung tâm xã hội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 25/03/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2006
2320

Quyết định 10/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chế độ phụ cấp đối với cán bộ hội chữ thập đỏ và hội người cao tuổi phường, xã, thị trấn

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 03/02/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2006
Vui lòng đợi