Văn bản UBND lĩnh vực Chính sách

Có tất cả 2.364 văn bản: Chính sách
2301

Chỉ thị 04/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổng vệ sinh toàn thành phố vào 6h30' thứ bảy hàng tuần đón xuân quý mùi và hướng tời SEA GAMES 22

Ban hành: 17/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
2302

Chỉ thị 01/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức phục vụ tết quý mùi 2003 thủ đô Hà Nội

Ban hành: 10/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
2303

Chỉ thị 25/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức đón tết quý mùi năm 2003

Ban hành: 16/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2006
2304

Quyết định 168/2002/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định tạm thời về thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao

Ban hành: 05/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2009
2305

Quyết định 160/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định tạm thời việc xét tuyể công chức ngạch giáo viên cho các trường phổ thông công lập, bán công thuộc thành phố Hà Nội

Ban hành: 29/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2006
2306

Quyết định 150/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định phù hiệu, cấp hiệu thẻ thanh tra viên và trang phục của thanh tra xây dựng thành phố, thành tra xây dựng quận, huyện và cán bộ chuyên trách quản lý trật tự xây dựng ở xã, phường, thị trấn

Ban hành: 11/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
2307

Quyết định 147/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu đô thị nam Trung Yên thuộc Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội

Ban hành: 07/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2006
2308

Quyết định 144/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đô thị mới tây nam Hà Nội (khu xây dựng đợt đầu) - tỷ lệ 1/500 (đối với các ô đất có ký hiệu A6, A14, B11, B6, B10)

Ban hành: 01/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2006
2309

Quyết định 137/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn quy chế (sửa đổi) về tổ chức và hoạt động hội nghị Việt Nam - Ôxtơrâylia

Ban hành: 31/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
2310

Quyết định 136/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn quy chế tổ chức và hoạt động hội hữu nghị Việt Nam - ấn Độ thành phố Hà Nội

Ban hành: 31/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
2311

Quyết định 140/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn quy chế tổ chức và hoạt động hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Hà Nội

Ban hành: 31/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
2312

Quyết định 141/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn quy chế về tổ chức và hoạt động hội hữu nghị - Cămpuchia thành phố Hà Nội

Ban hành: 31/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
2313

Quyết định 139/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn quy chế (sửa đổi) về tổ chức và hoạt động hội Quốc Tế ngữ Esperanto thành phố

Ban hành: 31/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
2314

Quyết định 142/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế về quản lý siêu thị và trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 31/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
2315

Quyết định 133/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn quy chế (sửa đổi) về tổ chức và hoạt động hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội

Ban hành: 11/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
2316

Quyết định 132/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn quy chế (sửa đổi) về tổ chức và hoạt động hội hữu nghị Việt Nam - Cu ba thành phố Hà Nội

Ban hành: 11/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
2317

Quyết định 118/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng khu nhà ở 5,23 ha tại khu đô thị mới Yên Hoà, phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất ở, nhà ở phục vụ các đối tượng chính sách theo quy định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 16/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
2318

Quyết định 111/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn quy chế (sửa đổi) về tổ chức và hoạt động của hội đồng hữu nghị Việt Nam - Liên Bang Nga

Ban hành: 05/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
2319

Quyết định 110/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn quy chế (sửa đổi) về tổ chức và hoạt động của hội hữu nghị Việt - Pháp thành phố Hà Nội

Ban hành: 05/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
2320

Quyết định 109/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập hội gốm sứ bát tràng thành phố Hà Nội

Ban hành: 01/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2006
Vui lòng đợi