Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Chính sách

Có tất cả 2.428 văn bản: Chính sách
2081

Chỉ thị 08/2009/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách triển khai Công điện số 226/CĐ-TTg ngày 14/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội

Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 09/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2009
2082

Chỉ thị 04/2009/CT-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2009 trên địa bàn thành phố

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Chính sách;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 02/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2009
2083

Quyết định 20/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về thực hiện các dự án đầu tư trong nước thuộc Chương trình kích cầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đầu tư;Chính sách Tải về
Ban hành: 27/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2009
2084

Quyết định 19/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định về diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về
Ban hành: 25/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2009
2085

Chỉ thị 03/2009/CT-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện nghiêm các chính sách tài khoá và thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Chính sách;Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 23/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2009
2086

Quyết định 18/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Chương trình hành động thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng trên địa bàn thành phố từ nay đến năm 2010

Lĩnh vực: Đầu tư;Chính sách;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 21/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2009
2087

Quyết định 52/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành "Quy định về quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội"

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;An ninh trật tự;Chính sách;Vi phạm hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 16/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2009
2088

Quyết định 781/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án cải tạo, chỉnh trang di tích lịch sử văn hoá Thành cổ Sơn Tây, Hà Nội - Phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 16/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2009
2089

Quyết định 16/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị đối với 4 ô phố trước Hội trường Thống Nhất thuộc phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Chính sách Tải về
Ban hành: 12/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2009
2090

Quyết định 17/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy hoạch định hướng phát triển hệ thống chợ - siêu thị - trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015

Lĩnh vực: Chính sách;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 12/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2009
2091

Chỉ thị 02/2009/CT-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường quản lý nhà nước đối với việc nhập cảnh, cư trú và lao động của người nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 11/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2009
2092

Quyết định 15/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2006 - 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 105/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 07 năm 2006 của Uỷ ban Nhân dân thành phố

Lĩnh vực: Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 10/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2009
2093

Quyết định 13/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 03/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2009
2094

Chỉ thị 07/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Công nghiệp;Chính sách;Điện lực Tải về
Ban hành: 03/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2009
2095

Quyết định 11/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố, Chương trình công tác của Uỷ ban Nhân dân thành phố năm 2009

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 23/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2009
2096

Quyết định 08/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố năm 2009

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 22/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2009
2097

Quyết định 10/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch của Uỷ ban Nhân dân thành phố thực hiện Chương trình hành động của Thành uỷ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo Nghị quyết số 26-NQ-TW ngày 05 tháng 08 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X

Lĩnh vực: Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 22/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2009
2098

Quyết định 06/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 135/2002/QĐ-UB ngày 21 tháng 11 năm 2002 và Quyết định số 123/2006/QĐ-UB ngày 16 tháng 08 năm 2006 của Uỷ ban Nhân dân thành phố về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong khu quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các khu phục vụ tái định cư Quận 2

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng;Chính sách Tải về
Ban hành: 21/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2009
2099

Quyết định 47/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm - Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng;Chính sách Tải về
Ban hành: 20/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2009
2100

Quyết định 04/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người nghèo đang sử dụng loại phương tiện xe ba, bốn bánh tự chế trên địa bàn thành phố

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Lao động-Tiền lương;Chính sách;Giao thông Tải về
Ban hành: 20/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2009
Vui lòng đợi