Văn bản UBND lĩnh vực Chính sách

Có tất cả 2.258 văn bản: Chính sách
21

Công văn 2402/SGDĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn thực hiện giãn thu và hỗ trợ học phí năm học 2021-2022 cho các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 06/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2021
22

Công điện 20/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Ban hành: 06/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2021
23

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người nghèo, cận nghèo và người dân đang ở trọ trong khu vực thực hiện tăng cường giãn cách thuộc 15 phường trên địa bàn Thành phố Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân Uyên để thực hiện phòng chống dịch Covid-19

Ban hành: 06/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2021
24

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định phân cấp quản lý Nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế-xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 06/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2021
25

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chuẩn nghèo đa chiều của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025

Ban hành: 05/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2021
26

Phương án 204/PA-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về phân Vùng phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 03/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2021
27

Công văn 6277/SYT-KHTC của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND về chính sách đặc thù hỗ trợ lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 03/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2021
28

Quyết định 3408/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Phương án cung ứng lương thực, thực phẩm, các hàng hóa thiết yếu và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp

Ban hành: 01/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2021
29

Công văn 2873/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ

Ban hành: 01/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2021
30

Công văn 2893/UBND-TKBT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 và các tháng cuối năm 2021

Ban hành: 01/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/09/2021
31

Quyết định 23/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Định mức hỗ trợ đối với từng hạng mục công trình theo chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 31/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2021
32

Công văn 2850/UBND-TH của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức trực và thông tin tình hình trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9

Ban hành: 31/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/09/2021
33

Quyết định 3397/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 31/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2021
34

Công văn 8603/UBND-VHXH của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới

Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2021
35

Công văn 2842/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân

Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/09/2021
36

Thông báo 491/TB-VP của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2021-2022

Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/09/2021
37

Thông báo 477-TB/TU của Thành ủy Hà Nội kết luận của Thường trực Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/09/2021
38

Quyết định 43/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc Quy định định mức tiền ăn thêm ngày lễ, Tết cho người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2021
39

Quyết định 18/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ

Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2021
40

Công điện 25/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện các biện pháp cấp bách, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 27/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2021
Vui lòng đợi