Văn bản UBND lĩnh vực Chính sách

Có tất cả 2.319 văn bản: Chính sách
2241

Chỉ thị 20/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý và xử lý dứt điểm những vi phạm trong hoạt động khai thác cát sông trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 06/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2006
2242

Chỉ thị 19/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường đẩy mạnh tiến độ chỉnh trang nhà ở, công sở, tuyến phố hướng tới SEA GAMES 22 tại Hà Nội

Ban hành: 05/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2006
2243

Quyết định 69/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về việc chuẩn bị vận động thu hút và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của thành phố Hà Nội

Ban hành: 02/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
2244

Chỉ thị 17/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý, phát triển cấp nước và sử dụng tiết kiệm nước sạch trên địa bàn thành phố

Ban hành: 21/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2006
2245

Quyết định 55/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập phòng công chứng số 4

Ban hành: 02/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
2246

Quyết định 51/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu vận động mua công trái giáo dục 2003 trên địa bàn Hà Nội

Ban hành: 24/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2006
2247

Quyết định 46/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung điều 9 của quy định ban hành kèm theo quyết định số 20/1998/QĐ-UB ngày 30 tháng 06 năm 1998 của Uỷ ban nhân dân thành phố

Ban hành: 14/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2006
2248

Chỉ thị 14/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2003

Ban hành: 10/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2006
2249

Chỉ thị 13/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc hưởng ứng tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội từ 15/3 - 25/5/2003

Ban hành: 31/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2006
2250

Chỉ thị 05/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện chỉ thị 26/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ

Ban hành: 11/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2006
2251

Chỉ thị 09/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và dự toán thu chi ngân sách của thành phố Hà Nội năm 2003

Ban hành: 03/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
2252

Quyết định 38/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ tiền sử dụng đất cho các đối tượng thuộc diện chính sách theo quyết định 118/TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ khi được nhà nước giao đất tái định cư để giải phóng mặt bằng

Ban hành: 28/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2006
2253

Chỉ thị 06/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y đối với gia súc, gia cầm và tiêm phòng bệnh lở mồm, long móng gia súc trên địa bàn thành phố Hà Nội - năm 2003

Ban hành: 21/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
2254

Quyết định 33/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 21/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
2255

Chỉ thị 02/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức phát động phòng chào tết trồng cây xuân quý mùi - năm 2003 và tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Ban hành: 10/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
2256

Chỉ thị 04/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổng vệ sinh toàn thành phố vào 6h30' thứ bảy hàng tuần đón xuân quý mùi và hướng tời SEA GAMES 22

Ban hành: 17/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
2257

Chỉ thị 01/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức phục vụ tết quý mùi 2003 thủ đô Hà Nội

Ban hành: 10/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
2258

Chỉ thị 25/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức đón tết quý mùi năm 2003

Ban hành: 16/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2006
2259

Quyết định 168/2002/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định tạm thời về thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao

Ban hành: 05/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2009
2260

Quyết định 160/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định tạm thời việc xét tuyể công chức ngạch giáo viên cho các trường phổ thông công lập, bán công thuộc thành phố Hà Nội

Ban hành: 29/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2006
Vui lòng đợi