Văn bản UBND lĩnh vực Chính sách

Có tất cả 2.258 văn bản: Chính sách
2121

Quyết định 130/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập thanh tra uỷ ban dân số, gia đình và trẻ em thành phố

Ban hành: 27/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2006
2122

Quyết định 101/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010

Ban hành: 14/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2006
2123

Quyết định 102/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Gò Vấp , thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010

Ban hành: 14/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2006
2124

Quyết định 100/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Chánh đến năm 2010

Ban hành: 14/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2006
2125

Quyết định 77/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế tuyên dương, khen thưởng và chính sách sử dụng thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 26/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2006
2126

Chỉ thị 14/2005/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện tiết kiệm đối với các khách hàng tiêu dùng điện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 16/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2006
2127

Quyết định 74/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu thu nộp quỹ chòng, chống lụt, bão đối với công dân trên địa bàn thành phố năm 2005

Ban hành: 13/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2006
2128

Quyết định 27/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch các vị trí quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 9 năm 2005

Ban hành: 04/02/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2006
2129

Quyết định 26/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chế độ bồi dưỡng và tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài ngành thể dục thể thao thành phố

Ban hành: 02/02/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
2130

Quyết định 17/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định thực hiện chính sách ưu đãi đối với các nhà đầu tư sử dụng lao động là học viên và người sau cai nghiện

Ban hành: 31/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
2131

Quyết định 14/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2005

Ban hành: 25/01/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
2132

Quyết định 07/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ quyết định số 772/QĐ-UB-NCVX ngày 09 tháng 02 năm 1995 của uỷ ban nhân dân thành phố

Ban hành: 17/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2006
2133

Chỉ thị 03/2005/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức phát động phong trào "tết trồng cây" xuân ất dậu 2005

Ban hành: 15/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2006
2134

Quyết định 03/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ khuyến công tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 10/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2015
2135

Chỉ thị 01/2005/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức phục vụ tết nguyên đán ất dậu năm 2005 tại thủ đô Hà Nội

Ban hành: 06/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2006
2136

Quyết định 153/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định hình thức, mô hình và mức hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo phát triển sản xuất, cải thiện đời sống thuộc dự án: hướng dẫn người nghèo, hộ nghèo cách làm ăn, khuyến nông, khuyến ngư ở 8 xã còn nhiều hộ nghèo của huyện Sóc Sơn - Hà Nội

Ban hành: 30/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2006
2137

Quyết định 219/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việcban hành quy chế thực hiện công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 22/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2006
2138

Quyết định 144/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết cải tạo chỉnh trang làng Linh Đàm - xã Hoàn Liệt - huyện Thanh Trì - Hà Nội nay là phường Hoàn Liệt - Hoàn Mai - tỷ lệ 1/500

Ban hành: 17/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
2139

Quyết định 123/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập thanh tra sở kế hoạch & đầu tư trực thuộc sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội

Ban hành: 09/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
2140

Quyết định 171/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 21/TTg và chỉ thị số 12/TTg của Thủ tướng Chính Phủ

Ban hành: 14/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
Vui lòng đợi