Văn bản Luật Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 15.969 văn bản: Chính sách
15361

Quyết định 310/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án tổng thể phát triển khu kinh tế - quốc phòng Mường Chà, Lai Châu

Lĩnh vực: Đầu tư, Chính sách Tải về
15362

Chỉ thị 36/2000/CT-BNN-KL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy vùng sản xuất nương rẫy

Lĩnh vực: Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
15363

Thông tư liên tịch 11/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và phụ cấp trong các doanh nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
15365

Thông tư 24/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 08/2000/QĐ-TTg ngày 17/1/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các hộ kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
15366

Hướng dẫn 593/NG-UBNV của Bộ Ngoại giao về việc tạm thời thi hành Điều 2, Quyết định 210/1999/QĐ-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Lĩnh vực: Ngoại giao, Chính sách Tải về
15367

Thông tư liên tịch 06/2000/TTLT-BLĐTBXH-TWĐTNCSHCM của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về việc bổ sung Thông tư liên tịch số 16/1999/TTLT ngày 6/7/1999 hướng dẫn về việc giám định thương tật đối với thanh niên xung phong tham gia thời kỳ kháng chiến bị thương do ngành giao thông vận tải quản lý

Lĩnh vực: Chính sách, Giao thông Tải về
15368

Thông tư 01/2000/TT-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc hướng dẫn Quyết định số 242/1999/QĐ-TTg ngày 30/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về điều hành xuất nhập khẩu năm 2000

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Chính sách Tải về
15369

Quyết định 0492/2000/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về Chương trình Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)" ban hành kèm theo QĐ số 416/TM-ĐB

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách, Thương mại-Quảng cáo Tải về
15370

Quyết định 35/2000/QĐ-BTC của Bộ tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Chính sách Tải về
15371

Nghị định 07/2000/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách cứu trợ xã hội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15372

Quyết định 15/2000/QĐ-HĐQLcủa Hội đồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ phát triển về việc ban hành tạm thời Quy chế cho vay vốn tạm thời nhàn rỗi của Quỹ Hỗ trợ phát triển

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15373

Nghị định 06/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học

Lĩnh vực: Đầu tư, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
15374

Quyết định 32/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung thị xã và khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15375

Thông tư 18/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/8/1999 về chế độ tài chính khuyến khích đối với các cơ sở ngoài công lập trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe, Chính sách, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
15376

Thông tư 02/2000/TT-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành Quyết định 170/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
15377

Thông tư 01/2000/TT-UB của Uỷ ban Quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình về việc hướng dẫn Kế hoạch chương trình dân số và kế hoạch hoá gia đình năm 2000

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15378

Quyết định 26/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15379

Thông tư liên tịch 14/2000/TTLT/BTC-BYT của Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc bổ sung Thông tư liên tịch số 30/1999/TTLT-BTC-BYT ngày 23/3/1999 hướng dẫn nội dung và định mức chi của Chương trình Quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
15380

Nghị quyết 231/2000/QĐ-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2000

Lĩnh vực: Chính sách Tải về