Văn bản Luật Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 15.973 văn bản: Chính sách
15101

Nghị quyết về việc ban hành quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15102

Nghị quyết về việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác và nơi cư trú về những người ứng cử đại biểu Quốc hội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15103

Nghị quyết 25/2002/NQ-HĐ của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc đặt tên và điều chỉnh tên một số đường, phố Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15104

Quyết định 16/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về khung chính sách bồi thường, tái định cư, hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi dự án và kế hoạch hành động dân tộc thiểu số của dự án "Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng"

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15106

Nghị quyết 22/2002/NQ-HĐ của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của thủ đô năm 2002

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15107

Công văn 171/LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc tổ chức cứu trợ xã hội dịp tết Nhâm Ngọ năm 2002

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15108

Công văn 179/LĐTBXH-TBLSNCC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc tặng quà tết Nguyên đán Nhâm Ngọ năm 2002 của Chủ tịch nước

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15109

Thông tư 05/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2001/NĐ-CP ngày 23/10/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách Tải về
15110

Quyết định 09/2002/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế tổ chức thực hiện dự án trồng rừng trên đất cát ven biển Nam trung bộ Việt Nam (PACSA)

Lĩnh vực: Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
15111

Chỉ thị 04/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức phát động phong trào tết trồng cây - xuân Ngâm Ngọ - năm 2002

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15112

Nghị định 10/2002/NĐ-CP của Chính phủ về Chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15113

Quyết định 14/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Khu kinh tế đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15114

Chỉ thị 03/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức phục vụ tết Ngâm Ngọ 2002 tại thủ đô Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15115

Công văn 168/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế về việc giải đáp chính sách

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách Tải về
15116

Quyết định 07/2002/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt "Dự án hỗ trợ lâm nghiệp cộng đồng - Đông Nam Á (CFSP-SEA) do mạng lưới rừng Châu á đông (AFN), cộng đồng châu Âu (EC) và cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) tài trợ

Lĩnh vực: Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
15117

Công văn 0090/TM-AM của Bộ Thương mại về việc không phân biệt đối xử giữa doanh nghiệp EU và Hoa Kỳ trong hợp tác kinh tế và thương mại

Lĩnh vực: Chính sách, Thương mại-Quảng cáo Tải về
15118

Công văn 0026/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc hỗ trợ kinh phí cho mở rộng thị trường hàng dệt may

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách, Thương mại-Quảng cáo Tải về
15119

Thông tư 01/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quy chế công khai tài chính về ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
15120

Công văn 124/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư, Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách Tải về