Văn bản Luật Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 15.969 văn bản: Chính sách
15061

Công văn 1222/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách miễn giảm tiền thuê đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về
15062

Công văn 786/LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện cứu đói giáp hạt

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15063

Quyết định 42/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu đô thị Đại học tây nam Hà Nội - tỷ lệ 1/2000

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15064

Quyết định 29/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập Liên Đoàn bóng đá Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15065

Quyết định 24/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Sóc Sơn giai đoạn 2001 - 2010

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15066

Thông tư 19/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 113/2000/TT-BTC ngày 27/11/2000 của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15067

Quyết định 15/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2001 - 2010

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15068

Quyết định 14/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội quận Tây Hồ giai đoạn 2001 - 2010

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15069

Quyết định 19/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân thành phố Hà Nội về việc quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Thanh Trì giai đoạn 2001 - 2010

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15070

Quyết định 16/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2001 - 2010

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15071

Quyết định 18/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội quận Thanh Xuân giai đoạn 2001 - 2010

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15072

Công văn 797/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế theo Luật khuyến khích đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư, Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách Tải về
15073

Nghị định 19/2002/NĐ-CP của Chính phủ về huy động tiềm lực khoa học và công nghệ của Nhà nước phục vụ quốc phòng

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Chính sách, Quốc phòng Tải về
15074

Quyết định 33/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phát triển Internet Việt Nam giai đoạn 2001-2005

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Chính sách Tải về
15075

Thông tư liên tịch 09/2002/TTLT-BTCCBCP-BLĐTBXH-BTC-BYT của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ hướng dẫn về việc chuyển Bảo hiểm y tế Việt Nam sang Bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15076

Quyết định 12/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Từ Liêm giai đoạn 2001 - 2010

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15077

Quyết định 25/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với cán bộ làm việc tại các cơ sở chữa bệnh được thành lập theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 06/7/1995

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách, Vi phạm hành chính Tải về
15078

Quyết định 10/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường bảo tàng dân tộc học - Yên Hoà - Phủ Đô - Tỷ lệ 1/500

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15079

Quyết định 24/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hoá thời kỳ 2001-2010 (điều chỉnh)

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15080

Nghị quyết về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng pháp luật

Lĩnh vực: Chính sách Tải về