Danh mục

Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.649 văn bản: Chính sách
12941

Quyết định 42/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung các xã đặc biệt khó khăn của chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa (chương trình 135)

Ban hành: 26/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2006
12942

Quyết định 41/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2001

Ban hành: 26/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
12943

Quyết định 35/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2001-2010

Ban hành: 19/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2005
12944

Thông tư 07/2001/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn sửa đổi về việc phân cấp giải quyết chế độ sau khi giám định lại thương tật đối với người bị thương

Ban hành: 13/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
12945

Công văn về việc hướng dẫn thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước vận chuyển năm 2001.

Ban hành: 12/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2001
12946

Quyết định 23/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em Việt Nam giai đoạn 2001-2010

Ban hành: 26/02/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2001
12947

Thông tư liên tịch 04/2001/TTLT-BGD&ĐT-BTCCBCP-UBDT&MN của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ và Uỷ ban Dân tộc và Miền núi về việc hướng dẫn tuyển sinh vào đại học, cao đẳng trung học chuyên nghiệp theo chế độ cử tuyển

Ban hành: 26/02/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2001
12948

Quyết định 21/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2001-2010

Ban hành: 22/02/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2001
12949

Thông tư liên tịch 02/2001/TTLT-BYT-BLĐTBXH của Bộ Y tế và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 26/2000/QĐ-TTg ngày 23/2/2000 về một số chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam

Ban hành: 12/02/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2004
12950

Quyết định 05/2001/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định tạm thời hệ số điều chỉnh giá cho thuê đất (hế số K) khi hợp đồng cho các tổ chức, đơn vị thuê đất theo chỉ thị 245/TTg ngày 22 tháng 04 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 12/02/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2006
12951

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2001

Ban hành: 01/02/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2001
12952

Quyết định 13/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình cải cách hành chính của Chính phủ

Ban hành: 18/01/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2005
12953

Quyết định 07/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp nhân dịp tết Nguyên đán và Thiên niên kỷ mới

Ban hành: 11/01/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2004
12954

Thông tư liên tịch 30/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ bồi dưỡng khi đi biển đối với công nhân, viên chức các đơn vị sự nghiệp của ngành Thuỷ sản, Khí tượng thuỷ văn

Ban hành: 29/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2004
12955

Thông tư 31/2000/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp đối với người hoạt động cách mạng, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công giúp đỡ cách mạng

Ban hành: 29/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2004
12956

Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội số 29/2000/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ban hành: 28/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
12957

Quyết định 149/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi đối với đội viên các đội tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi

Ban hành: 28/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2001
12958

Thông tư 28/2000/TT-BLĐTBXH của hướng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dẫn bổ sung về thời điểm kết thúc việc thực hiện xác nhận những trường hợp bị thương, hy sinh thời kỳ kháng chiến

Ban hành: 26/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2001
12959

Thông tư 119/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn NSNN đầu tư cho các dự án thuộc đề án tổng thể Quân đội tham gia xây dựng phát triển KT-XH các xã đặc biết khó khăn, vùng sâu, vùng xa gắn với xây dựng các khu QP-AN trên địa bàn chiến lược, biến giới, ven biển

Ban hành: 25/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2004
12960

Quyết định 147/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2001-2010

Ban hành: 22/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2003
Vui lòng đợi