Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.112 văn bản: Chính sách
12941

Thông tư 14TC/TCĐN của Bộ Tài chính quy định tạm thời chế độ tài chính đối với các thành viên gia đình đi theo cán bộ công nhân viên chức làm việc tại các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài

Ban hành: 16/02/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/1996
12942

Thông tư liên tịch 04/TTLB của Bộ Thương mại, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn việc nhập khẩu hoặc mua tại Việt Nam, tái xuất khẩu và chuyển nhượng những vật dụng cần thiết phục vụ cho nhu cầu công tác và sinh hoạt của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Ban hành: 12/02/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2008
12943

Quyết định 99/TTg của Thủ tướng Chính phủ về định hướng dài hạn và kế hoạch 5 năm 1996-2000 đối với việc phát triển thuỷ lợi, giao thông và xây dựng nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Ban hành: 09/02/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/1996
12944

Quyết định 96/TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Uỷ ban quốc gia điều phối hoạt động của Việt Nam trong ASEAN

Ban hành: 08/02/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/1996
12945

Quyết định 88-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cần thơ thời kỳ 1996-2010

Ban hành: 05/02/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2004
12946

Thông tư 01/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 812/TTg ngày 12/12/1995

Ban hành: 30/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2005
12947

Hiệp định về hợp tác kinh tế, khoa học, kỹ thuật, nông nghiệp và thương mại giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Ixraen

Ban hành: 24/01/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2020
12948

Công văn 362/GC-TT của Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam về việc hướng dẫn miễn cước thư chuyển tiền gửi Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Ban hành: 24/01/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2003
12949

Thông tư 41/UB-TT của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi về việc quy định và hướng dẫn thực hiện tiêu chí từng khu vực ở vùng dân tộc - miền núi

Ban hành: 08/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2005
12950

Quyết định 862/TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chủ trương và biện pháp điều hành kế hoạch năm 1996

Ban hành: 30/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/1996
12951

Nghị định 95/CP của Chính phủ về chế độ đãi ngộ đối với quân nhân, cán bộ đi chiến trường B,C,K trong thời kỳ chống Mĩ cứu nước không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng và quân nhân, cán bộ được Đảng cử ở lại miền Nam sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954

Ban hành: 23/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/1996
12952

Nghị định 92/CP của Chính phủ về giải quyết quyền lợi của người lao động ở doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản

Ban hành: 19/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2005
12953

Quyết định 812/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung đối tượng hưởng trợ cấp mất sức lao động dài hạn, trợ cấp thêm đối với người hưu trí cô đơn và công nhân viên chức là công nhân chuyển ngành về hưu

Ban hành: 12/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2003
12954

Chỉ thị 815-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy hoạch và xây dựng các khu dân cư ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu long

Ban hành: 12/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2003
12955

Công văn 943/CV-TCCB của Ngân hàng Nhà nước về việc phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với công chức, viên chức làm công tác lưu trữ, thư viện.

Ban hành: 04/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
12956

Nghị định 81/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động là người tàn tật

Ban hành: 23/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2003
12957

Thông tư liên tịch 83/TT-LB của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cấp phát và quản lý kinh phí ưu đãi người có công với Cách mạng thuộc Ngân sách Trung ương

Ban hành: 13/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2004
12958

Thông tư liên tịch 31/TT-LB của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc giao kinh phí chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng cho bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 13/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2004
12959

Quyết định 736/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục phòng chống và khắc phục hậu quả bão, lụt ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa thiên -Huế, Quảng Nam -Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định

Ban hành: 10/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/1996
12960

Nghị quyết 292/NQ-UBTVQH9 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về Chương trình giảm thuế nhập khẩu của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN

Ban hành: 08/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2004
Vui lòng đợi