Danh mục

Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.657 văn bản: Chính sách
12821

Chỉ thị 09/2001/CT-BTS của Bộ Thuỷ sản về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ngành thuỷ sản

Lĩnh vực: Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 17/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2005
12822

Công văn 5091/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về
Ban hành: 17/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2005
12823

Quyết định 191/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng chính sách Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Chính sách Tải về
Ban hành: 13/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2002
12824

Quyết định 188/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy định việc cho phép cửa khẩu Loóng Sập và Cửa khẩu Chiềng Khương, tỉnh Sơn La được áp dụng Chính sách Khu kinh tế cửa khẩu biên giới.

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Chính sách Tải về
Ban hành: 11/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2004
12825

Quyết định 186/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về phát triển kinh tế xã hội ở 6 tỉnh đặc biệt khó khăn miễn núi phía Bắc thời kỳ 2001-2005

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 07/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2002
12826

Thông tư 99/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc ưu tiên kinh phí để ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Khoa học-Công nghệ;Chính sách Tải về
Ban hành: 05/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
12827

Chỉ thị 29/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 30/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2004
12828

Chỉ thị 09/2001/CT-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc triển khai thực hiện Quyết định 158/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển phát triển bưu chính, viễn thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng dến năm 2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 30/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2004
12829

Quyết định 120/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của mặt hàng thuôc nhóm 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách Tải về
Ban hành: 26/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
12830

Nghị định 90/2001/NĐ-CP của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 23/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2004
12831

Nghị định 88/2001/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Ban hành: 22/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2004
12832

Quyết định 183/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương đảng khoá IX

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 20/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2004
12833

Quyết định 116/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung, sửa đổi mức thuế suất thuế NK ưu đãi theo chính sách ưu đãi thuế mặt hàng xe máyquy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1944/1998/QĐ-BTC ngày 25/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Chính sách Tải về
Ban hành: 20/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2004
12834

Thông tư 92/2001/TTLT-BTC-BCN-TCHQ của Bộ Tài chính, Bộ Côngnghiệp và Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi đối thuế với sản xuất xe hai bánh gắn máy và động cơ xe hai bánh gắn máy

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Chính sách Tải về
Ban hành: 20/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
12835

Thông tư liên tịch 912/2001/TTLT/UBDTMN/BTC/BKHĐT của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạc và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn

Lĩnh vực: Đầu tư;Chính sách Tải về
Ban hành: 16/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2005
12836

Quyết định 115/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của mặt hàng thuôc nhóm 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Chính sách Tải về
Ban hành: 15/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2004
12837

Quyết định 179/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo nghiên cứu cải cách chính sách tiền lương Nhà nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 14/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2006
12838

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Philippines về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đồi với các loại thuế đánh vào thu nhập

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách Tải về
Ban hành: 14/11/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2006
12839

Công văn 4522/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc trả lời chính sách thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách Tải về
Ban hành: 09/11/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2003
12840

Quyết định 177/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói, giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2001-2005

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 09/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2003
Vui lòng đợi