Văn bản Luật Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 15.978 văn bản: Chính sách
12821

Thông báo 223/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về các dự án nguồn điện sẽ đưa vào vận hành năm 2007 - 2008

Lĩnh vực: Công nghiệp, Chính sách Tải về
12822

Quyết định 1472/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất bán muối dự trữ quốc gia

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12823

Thông báo 222/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12824

Công văn 6342/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc xin điều chỉnh một số nội dung hoạt động trong Hiệp định vay vốn ADB-khoản vay 1883-VIE

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
12825

Thông báo 221/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12826

Công văn 6367/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc Dự án thuỷ điện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
12827

Công điện 1644/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác chống lũ và khắc phục hậu quả

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12828

Công văn 6281/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc đôn đốc tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2007 và năm 2008

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12829

Thông tư 130/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

Lĩnh vực: Đầu tư, Chính sách Tải về
12830

Thông báo 218/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12831

Công văn 6283/VPCP-KG của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12832

Công điện 1631/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12833

Quyết định 92/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ôtô đã qua sử dụng nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Chính sách Tải về
12834

Chỉ thị 24/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách Tải về
12835

Chỉ thị 23/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp điều hành giá cả, bình ổn thị trường trong những tháng cuối năm 2007 và phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008

Lĩnh vực: Chính sách, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
12836

Thông báo 217/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp triển khai hoạt động xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo

Lĩnh vực: Xây dựng, Chính sách Tải về
12837

Công văn 1625/TTg-VX của Thủ tướng Chính phủ về việc xin chủ trương đầu tư dự án "Đầu tư cơ sở hạ tầng mạng phát hình ứng dụng công nghệ số DVB-T cho vùng sâu, vùng xa và biên giới"

Lĩnh vực: Đầu tư, Chính sách Tải về
12838

Thông tư 126/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án xây dựng công trình giao thông trên địa bàn các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Thuế-Phí-Lệ phí, Xây dựng, Chính sách, Giao thông Tải về
12839

Quyết định 166/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn và các tổ chức tham gia Dự án "Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên"

Lĩnh vực: Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
12840

Thông báo 216/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng về các giải pháp chỉ đạo điều hành giá cả, thị trường

Lĩnh vực: Chính sách, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về