Văn bản Luật Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 15.969 văn bản: Chính sách
12781

Quyết định 172/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12782

Công văn 6671/VPCP-ĐP của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết đề nghị của tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Đầu tư, Chính sách Tải về
12783

Quyết định 93/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng khí hoá lỏng và nhiên liệu đốt khác trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Chính sách Tải về
12784

Thông báo 242/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về công tác chỉ đạo đối phó và khắc phục hậu quả lũ lụt tại các tỉnh miền Trung

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12785

Thông báo 243/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tương Hoàng Trung Hải về Dự án thủy điện Tuyên Quang

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12786

Thông báo 239/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
12787

Công văn 1737/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ mỳ ăn liền và xuồng cứu hộ cho tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
12788

Công điện 1726/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12789

Nghị quyết 55/2007/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về
12790

Nghị quyết 09/2007/NQ-QH12 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2008

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12791

Chỉ thị 02/2007/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc triển khai thực hiện Quyết định số 136/2007/QĐ-TTg ngày 20/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2012

Lĩnh vực: Công nghiệp, Chính sách Tải về
12792

Thông báo 235/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kiến của Phó Thủ tương Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với tỉnh Bình Định về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và triển khai đối phó với bão số 6

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12793

Công điện 1704/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12794

Nghị quyết 08/2007/NQ-QH12 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2008

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
12795

Nghị quyết 07/2007/NQ-QH12 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12796

Thông báo 227/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiền Huế về công tác chỉ đạo đối phó và khắc phục hậu quả lũ lụt

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12797

Thông báo 229/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam về công tác chỉ đạo đối phó và khắc phục hậu quả lũ lụt

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12798

Thông báo 228/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi về công tác chỉ đạo đối phó và khắc phục hậu quả lũ lụt

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12799
12800

Công văn 6484/VPCP-KTTH Văn phòng Chính phủ về việc mức phí bảo lãnh Chính phủ áp dụng cho các dự án chưa được xác định

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Chính sách Tải về