Danh mục

Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.673 văn bản: Chính sách
12641

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 02/2002/QH11 của Quốc hội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 16/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2004
12642

Thông tư 16/2002/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 30/2002/NĐ-CP ngày 26/3/2002 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Người cao tuổi

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 09/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2006
12643

Công văn 6124/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xử lý miễn thuế hàng quà biếu, tặng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách Tải về
Ban hành: 06/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2004
12644

Quyết định 168/2002/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định tạm thời về thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 05/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2009
12645

Quyết định 176/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo chương trình hành động triển khai Chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá giai đoạn 2001 - 2005

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Chính sách Tải về
Ban hành: 03/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
12646

Quyết định 160/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định tạm thời việc xét tuyể công chức ngạch giáo viên cho các trường phổ thông công lập, bán công thuộc thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 29/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2006
12647

Quyết định 144/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất của một số mặt hàng trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách Tải về
Ban hành: 22/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
12648

Quyết định 164/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch điều chỉnh phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam dến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

Lĩnh vực: Công nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 18/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2005
12649

Quyết định 154/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách cho các đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ và hộ dân thuộc diện chính sách ở các tỉnh Tây nguyên mua trả chậm nhà ở.

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về
Ban hành: 12/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2004
12650

Quyết định 150/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định phù hiệu, cấp hiệu thẻ thanh tra viên và trang phục của thanh tra xây dựng thành phố, thành tra xây dựng quận, huyện và cán bộ chuyên trách quản lý trật tự xây dựng ở xã, phường, thị trấn

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 11/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
12651

Quyết định 147/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu đô thị nam Trung Yên thuộc Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 07/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2006
12652

Quyết định 1382/2002/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc bổ sung Phụ lục 3 Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Chính sách Tải về
Ban hành: 06/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
12653

Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN - Trung Quốc

Lĩnh vực: Ngoại giao;Chính sách Tải về
Ban hành: 04/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2020
12654

Quyết định 144/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đô thị mới tây nam Hà Nội (khu xây dựng đợt đầu) - tỷ lệ 1/500 (đối với các ô đất có ký hiệu A6, A14, B11, B6, B10)

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 01/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2006
12655

Quyết định 137/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn quy chế (sửa đổi) về tổ chức và hoạt động hội nghị Việt Nam - Ôxtơrâylia

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 31/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
12656

Quyết định 136/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn quy chế tổ chức và hoạt động hội hữu nghị Việt Nam - ấn Độ thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 31/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
12657

Quyết định 140/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn quy chế tổ chức và hoạt động hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 31/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
12658

Quyết định 141/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn quy chế về tổ chức và hoạt động hội hữu nghị - Cămpuchia thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 31/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
12659

Quyết định 139/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn quy chế (sửa đổi) về tổ chức và hoạt động hội Quốc Tế ngữ Esperanto thành phố

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 31/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
12660

Quyết định 142/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế về quản lý siêu thị và trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 31/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
Vui lòng đợi