Danh mục

Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.829 văn bản: Chính sách
12641

Quyết định 222/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chính sách quốc gia về Y Dược học cổ truyền đến năm 2010

Ban hành: 03/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
12642

Thông tư 103/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn nội dung thu, chi của các tổ chức Hội Cựu Chiến binh trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 30/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
12643

Quyết định 215/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc, khám chữa bệnh hoặc đấu tranh với những đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS

Ban hành: 24/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
12644

Thông tư 09/2003/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 04/2001/TT-BXD ngày 20/8/2001 của Bộ Xây dựng hướng dẫn bổ sung việc hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ ngày 31/12/1944 về trước cải thiện nhà ở theo Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 23/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2003
12645

Nghị định 123/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ

Ban hành: 22/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2003
12646

Nghị định 121/2003/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn

Ban hành: 21/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2003
12647

Nghị định 120/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 9 của Nghị định số 30/2002/NĐ-CP ngày 26/3/2002 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh người cao tuổi

Ban hành: 20/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2003
12648

Quyết định 230/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép thành lập quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thuộc hội liên hiệp phụ nữ thành phố

Ban hành: 17/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
12649

Thông tư liên tịch 02/2003/TTLT-VKSNDTC-BTC của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị Quyết số 219/2003/NQ-UBTVQH ngày 9/1/2003 vủa Uỷ ban thường vụ Quốc hội về trang phục đối với cán bộ ngành kiểm sát và giấy chứng minh kiểm sát viên

Ban hành: 15/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
12650

Công văn 3618/LĐTBXH-TBLS của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hoàn thành xác nhận người có công với cách mạng

Ban hành: 09/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2003
12651

Chỉ thị 24/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển công nghệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản

Ban hành: 08/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2003
12652

Chỉ thị 22/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về kinh tế tập thể

Ban hành: 03/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2003
12653

Công văn 1328/CP-VX của Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội

Ban hành: 02/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2003
12654

Quyết định 210/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành kế hoạch giải quyết tình trạng trẻ em đường phố, tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2003 - 2005

Ban hành: 25/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
12655

Quyết định 114/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định tạm thời về quản lý và sử dụng các khoản thu phạt vi phạm hành chính trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 25/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2006
12656

Thông tư 90/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính Hợp phần ngân sách phát triển xã của dự án "Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía bắc"

Ban hành: 24/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
12657

Quyết định 204/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện chế độ, chính sách khuyến khích đối với cán bộ công tác ở phường - xã, thị trấn thuộc thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 24/09/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2006
12658

Quyết định 190/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách di dân thực hiện quy hoạch, bố trí dân cư giai đoạn 2003 - 2010

Ban hành: 16/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
12659

Thông tư 87/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số chính sách ưu đãi tài chính đối với các doanh nghiệp cơ khí sản xuất ô tô chở khách từ 25 chỗ ngồi trở lên

Ban hành: 15/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
12660

Quyết định 186/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu và áp dụng chính sách đối với Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát, huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 11/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
Vui lòng đợi