Danh mục

Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.659 văn bản: Chính sách
12621

Thông tư liên tịch 21/2002/TTLT-BNV-BTC-BTP của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ bồi dưỡng đối với cộng tác viên thực hiện trợ giúp pháp lý đối với người nghèo và đối tượng chính sách

Ban hành: 26/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2003
12622

Thông tư 115/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn các chính sách ưu đãi theo Quyết định 1420/QĐ-TTg ngày 2/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ đối với Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam

Ban hành: 24/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2005
12623

Chỉ thị 25/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức đón tết quý mùi năm 2003

Ban hành: 16/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2006
12624

Thông tư liên tịch 14/2002/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức khám chữa bệnh và lập, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo theo Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 16/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2004
12625

Nghị quyết 13/2002/QH11 của Quốc hội về phương án xây dựng công trình thủy điện Sơn La

Ban hành: 16/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2004
12626

Công văn 4702/BNN-ĐCĐC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ di chuyển dân cư theo Quyết định số 186/QĐ-TTg ngày 07/12/2001

Ban hành: 16/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2004
12627

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 02/2002/QH11 của Quốc hội

Ban hành: 16/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2004
12628

Thông tư 16/2002/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 30/2002/NĐ-CP ngày 26/3/2002 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Người cao tuổi

Ban hành: 09/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2006
12629

Công văn 6124/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xử lý miễn thuế hàng quà biếu, tặng

Ban hành: 06/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2004
12630

Quyết định 168/2002/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định tạm thời về thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao

Ban hành: 05/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2009
12631

Quyết định 176/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo chương trình hành động triển khai Chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá giai đoạn 2001 - 2005

Ban hành: 03/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
12632

Quyết định 160/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định tạm thời việc xét tuyể công chức ngạch giáo viên cho các trường phổ thông công lập, bán công thuộc thành phố Hà Nội

Ban hành: 29/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2006
12633

Quyết định 144/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất của một số mặt hàng trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi

Ban hành: 22/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
12634

Quyết định 164/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch điều chỉnh phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam dến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

Ban hành: 18/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2005
12635

Quyết định 154/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách cho các đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ và hộ dân thuộc diện chính sách ở các tỉnh Tây nguyên mua trả chậm nhà ở.

Ban hành: 12/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2004
12636

Quyết định 150/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định phù hiệu, cấp hiệu thẻ thanh tra viên và trang phục của thanh tra xây dựng thành phố, thành tra xây dựng quận, huyện và cán bộ chuyên trách quản lý trật tự xây dựng ở xã, phường, thị trấn

Ban hành: 11/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
12637

Quyết định 147/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu đô thị nam Trung Yên thuộc Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội

Ban hành: 07/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2006
12638

Quyết định 1382/2002/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc bổ sung Phụ lục 3 Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)

Ban hành: 06/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
12639

Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN - Trung Quốc

Ban hành: 04/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2020
12640

Quyết định 144/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đô thị mới tây nam Hà Nội (khu xây dựng đợt đầu) - tỷ lệ 1/500 (đối với các ô đất có ký hiệu A6, A14, B11, B6, B10)

Ban hành: 01/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2006
Vui lòng đợi