Văn bản Luật Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 18.173 văn bản: Chính sách
12601

Quyết định 351/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp xuất cấp trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn cho Quảng Bình

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12602

Quyết định 15/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc mua lương thực dự trữ nhà nước hàng năm

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12603

Quyết định 13/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 - 2015

Lĩnh vực: Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
12604

Quyết định 496/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 09/01/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12605

Thông tư 03/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn chi tiết thực hiện Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
12606

Quyết định 249/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2011

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12607

Thông báo 44/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về đánh giá kết quả sau một tuần lễ triển khai việc đưa lao động Việt Nam ở Libya về nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
12608

Chỉ thị 01/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và Chương trình hành động của Bộ Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng, Chính sách Tải về
12609

Công văn 1329/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc chính sách ưu đãi thuế đối với nhà ở xã hội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách Tải về
12610

Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2011

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12611

Quyết định 214/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội

Lĩnh vực: Xây dựng, Chính sách Tải về
12612

Quyết định 1018/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội

Lĩnh vực: Chính sách, Thương mại-Quảng cáo Tải về
12613

Thông tư 02/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
12614

Quyết định 332/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2020

Lĩnh vực: Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
12615

Công văn 567/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2011 nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12616

Quyết định 321/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12617
12618

Quyết định 11/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
12619

Công văn 21/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc huy động vốn khi đầu tư xây dựng nhà ở thu nhập thấp

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng, Chính sách Tải về
12620

Quyết định 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn và giao thông ven đô trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Chính sách, Giao thông Tải về