Danh mục

Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.657 văn bản: Chính sách
12601

Quyết định 20/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam giai đoạn 2003-2010 có xét triển vọng đến năm 2020

Lĩnh vực: Công nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 29/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
12602

Quyết định 21/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ vủa Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 29/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
12603

Thông tư 09/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điểm về chủ trương, biện pháp điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2003

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 27/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
12604

Chỉ thị 01/2003/CT-BTP của Bộ Tư pháp về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2003

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Chính sách Tải về
Ban hành: 20/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
12605

Chỉ thị 04/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổng vệ sinh toàn thành phố vào 6h30' thứ bảy hàng tuần đón xuân quý mùi và hướng tời SEA GAMES 22

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 17/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
12606

Nghị quyết 02/2003/NQ-CP của Chính phủ về một số chủ trương giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2003

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 17/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
12607

Thông tư liên tịch 07/2003/TTLT-BTC-BNV-BYT của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Bộ Y tế hướng dẫn sửa đổi điểm 2 phần I TT 150 ngày 16/4/1996 của Liên bộ Ban Tổ chức Cán bộ CP-Bộ Tài chính-Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện QĐ 794/TTg ngày 5/12/1995 của TTCP quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành Y tế

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 15/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
12608

Chỉ thị 03/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức bắn pháo hoa tết nguyên đán quý mùi 2003 tại Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 14/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
12609

Thông tư 04/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số vấn đề về tài chính thực hiện Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hoá thông qua hợp đồng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 10/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
12610

Chỉ thị 01/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức phục vụ tết quý mùi 2003 thủ đô Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 10/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
12611

Nghị định 01/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 09/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
12612

Quyết định 06/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về giáo dục và đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Ban hành: 09/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
12613

Công văn 53/LĐTBXH-TBLSNCC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc tặng quà tết Nguyên Đán Quý Mùi năm 2003 của Chủ tịch nước

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 08/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
12614

Nghị quyết 01/2003/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2002

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Chính sách Tải về
Ban hành: 07/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
12615

Chỉ thị 01/2003/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mùi

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 06/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
12616

Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-BKH-BTC của Bộ Kế hoach và Đầu tư và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 42/2002/QĐ-TTg ngày 19/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia

Lĩnh vực: Đầu tư;Chính sách Tải về
Ban hành: 06/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
12617

Quyết định 188/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình hành động của Chính phủ thực hiện kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành trung ương Đảng khoá IX về khoa học và công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Chính sách Tải về
Ban hành: 31/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2004
12618

Thông tư liên tịch 147/2002/TTLT-BNNPTNN-BLĐTBXH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điểm về việc xác nhận thương binh hoặc liệt sĩ đối với lực lượng kiểm lâm bị thương hoặc hy sinh trong khi làm nhiệm vụ

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 27/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2004
12619

Thông tư liên tịch 21/2002/TTLT-BNV-BTC-BTP của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ bồi dưỡng đối với cộng tác viên thực hiện trợ giúp pháp lý đối với người nghèo và đối tượng chính sách

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 26/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2003
12620

Thông tư 115/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn các chính sách ưu đãi theo Quyết định 1420/QĐ-TTg ngày 2/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ đối với Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 24/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2005
Vui lòng đợi