Văn bản Luật Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 15.092 văn bản: Chính sách
12601

Công văn 611/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Doanh nghiệp, Chính sách, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
12602

Quyết định 16/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về thông tin, giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2010

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe, Chính sách, Thông tin-Truyền thông Tải về
12603

Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
12604

Nghị quyết 623/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Đoàn giám sát "việc thực hiện chính sách, pháp luật về đền bù, giải phóng mặt bằng và giải quyết việc làm cho người dân có đất bị thu hồi"

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Cơ cấu tổ chức, Chính sách Tải về
12605

Công văn 698/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập tài sản di chuyển

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Hải quan, Chính sách Tải về
12606

Quyết định 07/2007/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt quy hoạch điều chỉnh phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn 2020

Lĩnh vực: Công nghiệp, Chính sách Tải về
12607

Quyết định 17/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban bành Quy chế tiếp nhận và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12608

Nghị quyết 06/2007/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về
12609

Quyết định 15/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2006 - 2015, định hướng đến năm 2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12610

Công văn 540/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế đối với cơ sở y tế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
12611

Thông tư 06/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách Tải về
12612

Thông báo 19/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch và ngân sách Nhà nước năm 2007

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12613

Công văn 0622/BTM-PC của Bộ Thương mại về việc cập nhật danh sách các nước và vùng lãnh thổ đã có thoả thuận đối xử tối huệ quốc và ưu đãi đặc biệt trong quan hệ thương mại với Việt Nam

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Ngoại giao, Chính sách Tải về
12614

Công văn 511/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với dịch vụ nhắn tin ủng hộ người nghèo

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách Tải về
12615

Nghị định 16/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12616

Công văn 462/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp cổ phần hoá

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
12617

Quyết định 137/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định thực hiện Quyết định 308/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tại Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12618

Quyết định 10/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12619

Quyết định 11/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thủy điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg

Lĩnh vực: Công nghiệp, Chính sách Tải về
12620

Công văn 440/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách miễn giảm thuế chuyển quyền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách Tải về