Văn bản Luật Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 14.840 văn bản: Chính sách
12601

Quyết định 101/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh năm 2006 cho các chương trình mục tiêu quốc gia

12602

Thông tư liên tịch 65/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chính sách dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú

12603
12604
12605

Quyết định 161/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

12606

Quyết định 20/2006/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia về phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con giai đoạn 2006 - 2010

12607

Nghị quyết 13/2006/NQ-CP của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2006

12608

Nghị định 66/2006/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn

12609

Quyết định 36/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý và giám sát việc sử dụng nguồn vốn trái phiếu quốc tế của Chính phủ năm 2005

12610

Công văn 2283/LĐTBXH-TBLSNCC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp ngày TBLS 27/7/2006

12611

Quyết định 154/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Quản lý nhà nước về dược phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, mỹ phẩmgiai đoạn 2006 - 2015"

12612

Thông tư 64/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 42/2006/QĐ-TTg ngày 16/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế tài chính ngân sách ưu đãi đối với Thành phố Cần Thơ

12613

Quyết định 153/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

12614

Quyết định 156/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển xuất khẩu giai đoạn 2006 - 2010

12615

Quyết định 93/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo cho công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

12616

Thông tư 61/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước

12617

Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 của Quốc hội

12618

Nghị quyết 66/2006/NQ-QH11 của Quốc hội về dự án công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư

12619

Nghị quyết 57/2006/NQ-QH11 của Quốc hội về về kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 - 2010 của cả nước

12620

Nghị quyết 56/2006/NQ-QH11 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010