Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.095 văn bản: Chính sách
12461

Thông tư liên tịch 16/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư số 08/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 15/3/1999 về hướng dẫn giải quyết các dự án vay vốn từ Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm (Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm) bị rủi ro

Lĩnh vực: Đầu tư;Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 05/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2005
12462

Thông tư 63/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về cấp phát kinh phí thực hiện Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước cách mạng tháng tám năm 1945 cải thiện nhà ở

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách Tải về
Ban hành: 29/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
12463

Chỉ thị 12/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thành công tác khen thưởng 3 thời kỳ: thành tích giúp đỡ cách mạng trước tháng 8/1945, kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 21/06/2000
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
12464

Công văn 1934/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc xây dựng kế hoạch 5 năm 2001-2005

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 16/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
12465

Thông tư 57/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cấp phát, quản lý, sử dụng, và quyết toán kinh phí cho các đội tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 15/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2004
12466

Quyết định 816/QĐ-TWĐTN của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội tri thức trẻ tinh nguyện tham gia phát triển nông thôn miền núi

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 14/06/2000
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
12467

Quyết định 66/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 13/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2000
12468

Quyết định 64/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi lãi suất cho vay và trả nợ tín dụng của quy chế quản lý và sử dụng vốn tín dụng cho các dự án đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ ban hành kèm theo QĐ 159/1998/QĐ-TTg ngày 3/9/1998 của Thủ tướng CP

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 07/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2004
12469

Quyết định 65/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm thuế giá trị gia tăng phải nộp đối với các doanh nghiệp sản xuất đường

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 07/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2004
12470

Quyết định 62/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội tỉnh Cần Thơ thời kỳ từ nay đến năm 2010 (điều chỉnh)

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 06/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2000
12471

Quyết định 510/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng Việt Nam giai đoạn 2000 đến 2010

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Ban hành: 02/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2005
12472

Quyết định 91/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Chính sách Tải về
Ban hành: 02/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2005
12473

Thông tư 03/2000/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 37/2000/QĐ-TTg ngày 24/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phát triển các sản phẩm công nghiệp trọng điểm

Lĩnh vực: Công nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 31/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2005
12474

Thông tư liên tịch 12/2000/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công nghiệp về việc thưởng hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Chính sách;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 12/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2004
12475

Thông tư 13/2000/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/1999/NĐ-CP ngày 10/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh về người tàn tật

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 12/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2004
12476

Thông tư 50/2000/TT-BNN-ĐCĐC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1146/QĐ-TTg ngày 8/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ di dân đến định cư tại các xã biên giới của các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lai Châu, Hà Giang, Quảng Ninh

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 08/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2005
12477

Thông tư 37/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 95/1997/TT-BTC ngày 29/12/1997 của Bộ Tài chính về hướng dẫn và giải thích nội dung các điều khoản của Hiệp định tránh đáng thuế hai lần giữa Việt Nam và các nước đã ký kết và có hiệu lực thi hành tại Việt Nam

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách Tải về
Ban hành: 05/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2005
12478

Thông tư 35/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 09/2000/NĐ-CP ngày 21/3/2000 của Chính phủ về ban hành danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về Ưu đãi thuế quan có hiêụ lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 2000

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách Tải về
Ban hành: 04/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2006
12479

Nghị quyết 06/2000/NQ-CP của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 04 năm 2000

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 04/05/2000
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2006
12480

Pháp lệnh 23/2000/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về người cao tuổi

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 28/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2006
Vui lòng đợi