Danh mục

Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.657 văn bản: Chính sách
12461

Quyết định 231/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung và thay tên xã thuộc Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 12/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2006
12462

Thông tư liên tịch 270/2003/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điểm của Nghị định 89/2003/NĐ-CP ngày 05/8/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 45/CP ngày 15/7/1995 của Chính phủ

Lĩnh vực: Chính sách;An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 07/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2003
12463

Thông tư 24/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 120/2003/NĐ-CP ngày 20/10/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 9 của Nghị định 30/2003/NĐ-CP ngày 26/3/2002 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Người cao tuổi

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 06/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2003
12464

Quyết định 226/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay hình thức hỗ trợ hộ nghèo, đói, già làng, trưởng bản có khó khăn, hộ gia đình có công với nước ở Tây Nguyên quy định tại khoản 3 Điều 4 Quyết định số 168/2001/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2001

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 06/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
12465

Quyết định 1197/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý nợ tồn đọng của hợp tác xã phi nông nghiệp

Lĩnh vực: Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 05/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2004
12466

Quyết định 225/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 23/2002/QĐ-TTg ngày 31/1/2002 về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp tết Nguyên Đán và một số ngày kỷ niệm của đất nước

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 05/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
12467

Nghị quyết 13/2003/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2003

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Chính sách Tải về
Ban hành: 05/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2003
12468

Nghị định 129/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Nghị Quyết 15/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 03/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2003
12469

Quyết định 222/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chính sách quốc gia về Y Dược học cổ truyền đến năm 2010

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 03/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
12470

Thông tư 103/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn nội dung thu, chi của các tổ chức Hội Cựu Chiến binh trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 30/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
12471

Quyết định 215/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc, khám chữa bệnh hoặc đấu tranh với những đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách;An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 24/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
12472

Thông tư 09/2003/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 04/2001/TT-BXD ngày 20/8/2001 của Bộ Xây dựng hướng dẫn bổ sung việc hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ ngày 31/12/1944 về trước cải thiện nhà ở theo Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng;Chính sách Tải về
Ban hành: 23/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2003
12473

Nghị định 123/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ

Lĩnh vực: Chính sách;An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 22/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2003
12474

Nghị định 121/2003/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 21/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2003
12475

Nghị định 120/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 9 của Nghị định số 30/2002/NĐ-CP ngày 26/3/2002 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh người cao tuổi

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 20/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2003
12476

Quyết định 230/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép thành lập quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thuộc hội liên hiệp phụ nữ thành phố

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 17/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
12477

Thông tư liên tịch 02/2003/TTLT-VKSNDTC-BTC của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị Quyết số 219/2003/NQ-UBTVQH ngày 9/1/2003 vủa Uỷ ban thường vụ Quốc hội về trang phục đối với cán bộ ngành kiểm sát và giấy chứng minh kiểm sát viên

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 15/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
12478

Công văn 3618/LĐTBXH-TBLS của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hoàn thành xác nhận người có công với cách mạng

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 09/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2003
12479

Chỉ thị 24/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển công nghệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản

Lĩnh vực: Công nghiệp;Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 08/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2003
12480

Chỉ thị 22/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về kinh tế tập thể

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 03/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2003
Vui lòng đợi