Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 12.990 văn bản: Chính sách
12401

Quyết định 20/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước cách mạng tháng 8 năm 1945 cải thiện nhà ở

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 03/02/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2004
12402

Quyết định 16/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành giao thông vận tải đường sông Việt Nam đến năm 2020

Lĩnh vực: Chính sách;Giao thông Tải về
Ban hành: 03/02/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2004
12403

Thông tư hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công giúp đỡ cách mạng

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 26/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
12404

Chỉ thị 03/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, vui chơi, giải trí cho trẻ em

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 24/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2004
12405

Chỉ thị 02/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức đón Tết Canh Thìn, năm 2000

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 19/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2005
12406

Nghị quyết 01/2000/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 1999

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 04/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
12407

Thông tư 01/1999/TT-UBCK1 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc hướng dẫn Quyết định 139/1999/QĐ-TTg ngày 10/6/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Lĩnh vực: Chính sách;Chứng khoán Tải về
Ban hành: 30/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
12408

Thông tư 151/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi điều kiện về thời hạn xét hoàn (hoặc không thu) thuế nhập khẩu quy định tại thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách Tải về
Ban hành: 30/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2004
12409

Quyết định 2265/1999/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành quy chế dân chủ trong hoạt động của các cơ quan khoa học và công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Chính sách Tải về
Ban hành: 30/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
12410

Chỉ thị 34/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh việc thực hiện các mục tiêu đến năm 2000 về trẻ em, tổng kết Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em 1991-2000 và xây dựng Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em 2001-2010

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 27/12/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
12411

Quyết định 451/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc cho vay tái cấp vốn đối với các Ngân hàng thương mại quốc doanh nhằm khắc phục hậu quả lũ lụt tại các tỉnh, thành phố miền Trung năm 1999

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 24/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2012
12412

Quyết định 1232/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn và xã biên giới thuộc phạm vi Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 24/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2006
12413

Nghị định 177/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 22/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2003
12414

Quyết định 234/1999/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ về việc tăng tiền lương hưu đối với người nghỉ hưu trước ngày 01/9/1985

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 22/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2003
12415

Quyết định 231/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 17/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2005
12416

Quyết định 232/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Quỹ hỗ trợ phát triển

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 17/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2005
12417

Công văn 4274/LĐTBXH-BHLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc tổ chức tuần lễ quốc gia về an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ năm 2000

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 13/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
12418

Thông tư 143/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi của Đan Mạch

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 10/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2005
12419

Thông tư 142/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Lĩnh vực: Đầu tư;Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách Tải về
Ban hành: 10/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2005
12420

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 1999

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 09/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
Vui lòng đợi