Danh mục

Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.657 văn bản: Chính sách
12381

Thông tư 06/2004/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn về thủ tục hưởng chế độ trợ giúp theo Quyết định số 16/2004/QĐ-TTg ngày 05/2/2004 về trợ giúp đối với hộ gia đình có từ 02 người trở lên không tự phục vụ được do bị hậu quả chất độc hoá học của Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 25/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2004
12382

Thông tư liên tịch 01/2004/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC-BTP-BQP-BTC của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Toà án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 388/NQ-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra

Lĩnh vực: Chính sách;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 25/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2004
12383

Thông tư 34/2004/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với công nhân viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng trong quân đội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 24/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2004
12384

Pháp lệnh 16/2004/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về giống vật nuôi

Lĩnh vực: Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 24/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2004
12385

Pháp lệnh 14/2004/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách Tải về
Ban hành: 24/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2004
12386

Pháp lệnh 15/2004/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về giống cây trồng

Lĩnh vực: Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 24/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2004
12387

Thông tư liên tịch 35/2004/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Thông tư liên tịch số 2076/1998/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 08/7/1998 của liên Bộ Quốc phòng - Lao động, Thương binh và Xã hội - Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số chế độ chính sách đối với Bộ đội Biên phòng

Lĩnh vực: Chính sách;An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 24/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2004
12388

Quyết định 43/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Xây dựng;Chính sách Tải về
Ban hành: 23/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2004
12389

Quyết định 1020/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành sửa đổi Danh mục trang thiết bị y tế trạm y tế xã có bác sỹ vào Danh mục trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã và túi y tế thôn bản ban hành kèm theo Quyết định số 437/QĐ-BYT ngày 20/02/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 22/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2004
12390

Công văn 1199/TM-TTTN của Bộ Thương mại về việc các hộ kinh doanh xăng dầu cá thể hoạt động tại các địa bàn miền núi vùng sâu, vùng xa, ven biển

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 19/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2004
12391

Quyết định 38/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp kinh phí cho gia đình, cá nhân nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và trẻ em bị bỏ rơi

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 17/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2004
12392

Quyết định 36/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 17/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2004
12393

Thông tư 18/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Quyết định số 245/2003/QĐ-TTg ngày 18/11/2003 về việc ghi nợ lệ phí trước bạ nhà ở, đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân ở các xã thuộc chương trình 135 và hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách Tải về
Ban hành: 15/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2005
12394

Thông tư 05/2004/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2003/NĐ-CP về chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng đã chết trước ngày 01/01/1995

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 12/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2004
12395

Quyết định 33/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2004 - 2005

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Lao động-Tiền lương;Khoa học-Công nghệ;Chính sách Tải về
Ban hành: 09/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2004
12396

Quyết định 28/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lại sản xuất và thực hiện một số giải pháp xử lý khó khăn đối với các nhà máy và công ty đường

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 04/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2004
12397

Thông tư liên tịch 27/2004/TTLT-BQP-BTC của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 215/2003/QĐ-TTg ngày 24/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc, khám bệnh hoặc đấu tranh với những đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Y tế-Sức khỏe;Chính sách;An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 04/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2004
12398

Thông tư liên tịch 03/2004/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BQP của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu của người nghỉ hưu trước tháng 4/1993 theo Nghị định 31/2004/NĐ-CP ngày 19/1/2004 của Chính phủ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 04/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2004
12399

Quyết định 235/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án tổng thể "ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở ở Việt Nam giai đoạn 2004 - 2008"

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Chính sách Tải về
Ban hành: 02/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2004
12400

Chỉ thị 07/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 của Quốc hội về nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về
Ban hành: 27/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2004
Vui lòng đợi