Văn bản Luật Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 15.448 văn bản: Chính sách
12381

Quyết định 34/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia Can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV giai đoạn 2007 - 2010

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
12382

Quyết định 1290/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài thời kỳ 2006 - 2010

Lĩnh vực: Đầu tư, Chính sách Tải về
12383

Nghị định 148/2007/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Chính sách Tải về
12384

Thông báo 180/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12385

Công văn 12859/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi đối với những công ty nhà nước đang chuyển đổi sở hữu

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
12386

Thông tư 114/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 95/2004/TT-BTC ngày 11/10/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số chính sách hỗ trợ tài chính và ưu đãi về thuế phát triển vùng nguyên liệu và công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản, muối

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách Tải về
12387

Quyết định 104/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội trong công tác quản lý Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại và thương mại đặc thù

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác, Chính sách, Thương mại-Quảng cáo, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
12388

Quyết định 155/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Cơ cấu tổ chức, Chính sách Tải về
12389

Thông báo 181/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với Ủy ban Dân tộc

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12390

Quyết định 156/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý đến năm 2010

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Chính sách Tải về
12391

Thông báo 182/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp ngày 19/9/2007 về việc xác định thời hạn cư trú của người Việt Nam định cư ở nước ngoài để được sở hữu nhà theo quy định của pháp luật về nhà ở

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về
12392

Thông báo 179/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm tại cuộc họp Ban Chỉ đạo

Lĩnh vực: Công nghiệp, Chính sách Tải về
12393

Thông tư liên tịch 02/2007/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
12394

Công điện 1363/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động di dời dân tại các khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn hồ, đập

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12395

Thông tư 113/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách, Hành chính Tải về
12396

Thông tư liên tịch 15/2007/TTLT-BCA-BTC-BKH&ĐT của Bộ Công an, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2006/NĐ-CP ngày 10/3/2006 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
12397

Quyết định 1270/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Chương trình nghiên cứu, điều tra cơ bản về tiềm năng khí hydrat ở các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam vào nhiệm vụ của "Đề án tổng thể điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020"

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12398

Công văn 5349/VPCP-TTBC của Văn phòng Chính phủ về việc tuyên truyền Chỉ thị 21 trên truyền hình (Chỉ thị số 21/2007/CT-TTg ngày 04/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ vay ưu đãi để học đại học, cao đẳng và dạy nghề)

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách, Thông tin-Truyền thông Tải về
12399

Quyết định 122/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, bổ sung một số chế độ, chính sách xã hội của Thành phố

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12400

Công văn 1353/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch sản lượng khai thác gỗ rừng tự nhiên năm 2008

Lĩnh vực: Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về