Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.095 văn bản: Chính sách
12381

Thông tư 47/2001/TT-BNN-CS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Quyết định số 28/2001/QĐ-TTg, ngày 9/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ "về chính sách đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cá nhân và các xã tham gia dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh"

Lĩnh vực: Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 19/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2001
12382

Quyết định 53/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với Khu kinh tế cửa khẩu biên giới

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 19/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2001
12383

Quyết định 440/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc cho vay đối với người lao động đi lam việc có thời hạn ở nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 17/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2004
12384

Thông tư 08/2001/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động, thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều trong Nghị định số 81/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích.

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 17/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2004
12385

Quyết định 51/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch phát triển ngành hoá chất Việt Nam 5 năm 2001-2005

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 11/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2004
12386

Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách miễn giảm học phí đối với học sinh, sinh viên thuộc diện chính sách đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Ban hành: 06/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2001
12387

Thông tư 19/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/1999/TT-BTC ngày 26/10/1999 của Bộ Tài chính về nội dung và mức chi của chương trình Quốc gia phòng chóng AIDS

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 30/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
12388

Quyết định 41/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2001

Lĩnh vực: Đầu tư;Chính sách Tải về
Ban hành: 26/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
12389

Quyết định 42/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung các xã đặc biệt khó khăn của chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa (chương trình 135)

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 26/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2006
12390

Quyết định 35/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2001-2010

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 19/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2005
12391

Thông tư 07/2001/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn sửa đổi về việc phân cấp giải quyết chế độ sau khi giám định lại thương tật đối với người bị thương

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 13/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
12392

Công văn về việc hướng dẫn thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước vận chuyển năm 2001.

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách Tải về
Ban hành: 12/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2001
12393

Quyết định 23/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em Việt Nam giai đoạn 2001-2010

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 26/02/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2001
12394

Thông tư liên tịch 04/2001/TTLT-BGD&ĐT-BTCCBCP-UBDT&MN của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ và Uỷ ban Dân tộc và Miền núi về việc hướng dẫn tuyển sinh vào đại học, cao đẳng trung học chuyên nghiệp theo chế độ cử tuyển

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Ban hành: 26/02/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2001
12395

Quyết định 21/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2001-2010

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 22/02/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2001
12396

Thông tư liên tịch 02/2001/TTLT-BYT-BLĐTBXH của Bộ Y tế và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 26/2000/QĐ-TTg ngày 23/2/2000 về một số chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 12/02/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2004
12397

Quyết định 05/2001/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định tạm thời hệ số điều chỉnh giá cho thuê đất (hế số K) khi hợp đồng cho các tổ chức, đơn vị thuê đất theo chỉ thị 245/TTg ngày 22 tháng 04 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về
Ban hành: 12/02/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2006
12398

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2001

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 01/02/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2001
12399

Quyết định 13/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình cải cách hành chính của Chính phủ

Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 18/01/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2005
12400

Quyết định 07/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp nhân dịp tết Nguyên đán và Thiên niên kỷ mới

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 11/01/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2004
Vui lòng đợi