Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.272 văn bản: Chính sách
12361

Công văn 1222/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách miễn giảm tiền thuê đất

Ban hành: 20/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
12362

Chỉ thị 10/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát lòng sông trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 20/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
12363

Quyết định 42/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu đô thị Đại học tây nam Hà Nội - tỷ lệ 1/2000

Ban hành: 20/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2006
12364

Công văn 786/LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện cứu đói giáp hạt

Ban hành: 20/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
12365

Nghị quyết 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Ban hành: 18/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2019
12366

Quyết định 29/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập Liên Đoàn bóng đá Hà Nội

Ban hành: 01/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2006
12367

Quyết định 24/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Sóc Sơn giai đoạn 2001 - 2010

Ban hành: 26/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
12368

Thông tư 19/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 113/2000/TT-BTC ngày 27/11/2000 của Bộ Tài chính

Ban hành: 22/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2004
12369

Quyết định 15/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2001 - 2010

Ban hành: 21/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
12370

Quyết định 14/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội quận Tây Hồ giai đoạn 2001 - 2010

Ban hành: 21/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
12371

Quyết định 19/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân thành phố Hà Nội về việc quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Thanh Trì giai đoạn 2001 - 2010

Ban hành: 21/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
12372

Quyết định 16/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2001 - 2010

Ban hành: 21/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
12373

Quyết định 18/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội quận Thanh Xuân giai đoạn 2001 - 2010

Ban hành: 21/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
12374

Công văn 797/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế theo Luật khuyến khích đầu tư

Ban hành: 20/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2004
12375

Nghị định 19/2002/NĐ-CP của Chính phủ về huy động tiềm lực khoa học và công nghệ của Nhà nước phục vụ quốc phòng

Ban hành: 19/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
12376

Quyết định 33/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phát triển Internet Việt Nam giai đoạn 2001-2005

Ban hành: 08/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2004
12377

Thông tư liên tịch 09/2002/TTLT-BTCCBCP-BLĐTBXH-BTC-BYT của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ hướng dẫn về việc chuyển Bảo hiểm y tế Việt Nam sang Bảo hiểm xã hội

Ban hành: 08/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2004
12378

Quyết định 12/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Từ Liêm giai đoạn 2001 - 2010

Ban hành: 07/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
12379

Quyết định 25/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với cán bộ làm việc tại các cơ sở chữa bệnh được thành lập theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 06/7/1995

Ban hành: 01/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2002
12380

Quyết định 10/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường bảo tàng dân tộc học - Yên Hoà - Phủ Đô - Tỷ lệ 1/500

Ban hành: 31/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
Vui lòng đợi