Văn bản Luật Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 15.039 văn bản: Chính sách
12361

Công văn 1915/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế GTGT

12362

Quyết định 69/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản trong công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn đến 2010 và định hướng đến năm 2020

12363

Công văn 611/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ công tác thu thập mẫu vật cho Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam

12364

Thông báo 113/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng

12365

Công văn 2605/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2007

12366

Công văn 1852/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế nhà đất

12367

Công văn 1856/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc trả lời chính sách thuế

12368

Thông báo 110/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh

12369

Công văn 597/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc Dự án "Hỗ trợ nâng cao chất lượng công tác Thông tin-Giáo dục-Truyền thông sức khỏe cộng đồng"

12370

Công văn 1850/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

12371

Công văn 1837/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với hoạt động của IFC

12372

Công văn 6229/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc áp dụng mức phụ cấp đi biển

12373

Quyết định 65/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang

12374
12375

Công văn 1812/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế

12376

Công văn 1821/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với thu nhập từ quyền mua cổ phiếu

12377

Công văn 571/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt và nhập khẩu miễn thuế xe ô tô cho dự án Phát triển vì người nghèo tại miền núi phía Bắc, Việt Nam do EC tài trợ

12378

Công văn 1802/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế

12379

Thông báo 106/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ

12380

Công văn 1797/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế