Danh mục

Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.809 văn bản: Chính sách
12321

Nghị định 210/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Ban hành: 20/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
12322

Quyết định 213/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Điện lực Hải Dương thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Hải Dương

Ban hành: 20/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
12323

Quyết định 99/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung Danh mục dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước

Ban hành: 17/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2005
12324

Quyết định 212/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010

Ban hành: 16/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2004
12325

Thông tư 171/2004/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Dân quân tự vệ số 19/2004/PL-UBTVQH11, Nghị định 184/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh dân quân tự vệ

Ban hành: 15/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2006
12326

Quyết định 210/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em

Ban hành: 14/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2004
12327

Nghị định 208/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

Ban hành: 14/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2004
12328

Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Ban hành: 14/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2005
12329

Quyết định 211/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Định hướng phát triển tài chính Việt Nam đến năm 2010

Ban hành: 14/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2004
12330

Thông tư 04/2004/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển khu vực kinh tế tập thể 5 năm 2006 - 2010

Ban hành: 13/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2005
12331

Quyết định 208/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt định hướng Quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020

Ban hành: 13/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2005
12332

Quyết định 207/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thuỷ điện Sơn La

Ban hành: 11/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2005
12333

Quyết định 206/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Phát triển Giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020

Ban hành: 10/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2004
12334

Nghị định 201/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học xã hội và nhân văn

Ban hành: 10/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2005
12335

Thông tư liên tịch 21/2004/TTLT-BLĐTBXH-BYT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế về việc hướng dẫn, quy định danh mục chỗ làm việc, công việc không được sử dụng lao động dưới 18 tuổi trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm

Ban hành: 09/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2004
12336

Thông tư 118/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trong cả nước

Ban hành: 08/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
12337

Thông tư 116/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Ban hành: 07/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
12338

Công văn 14389/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thực hiện hưởng ưu đãi đầu tư đối với cao su

Ban hành: 07/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2005
12339

Quyết định 201/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình cải cách hệ thống thuế đến năm 2010

Ban hành: 06/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2004
12340

Công văn 14292/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc xử lý xoá nợ thuế giá trị gia tăng đối với các nhà máy, công ty đường

Ban hành: 06/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2004
Vui lòng đợi