Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 11.857 văn bản: Chính sách
21

Công văn 9673/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý 3 năm 2020

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 19/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2020
22

Quyết định 1832/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Khung hành động đổi mới cơ chế, chính sách đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 18/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2020
23

Nghị định 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 18/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2020
24

Quyết định 1823/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Bình Định để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân vùng lũ bị thiên tai, mưa lũ

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 17/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
25

Thông báo 378/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Thành phố Đà Nẵng về công tác khắc phục hậu quả bão số 9

Lĩnh vực: Chính sách;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 17/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2020
26

Quyết định 4721/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phân bổ kế hoạch vốn dự phòng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 cho các thôn hoàn thành Chương trình 135

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 17/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2020
27

Quyết định 4910/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 16/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2020
28

Quyết định 3367/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 16/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
29

Quyết định 1815/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm cấp kinh phí hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung

Lĩnh vực: Chính sách;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 15/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2020
30

Công văn 9556/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Lĩnh vực: Chính sách;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 14/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2020
31

Quyết định 1804/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Chính sách Tải về
Ban hành: 13/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2020
32

Quyết định 1939/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 15/2020/QĐ-TTg

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 13/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2020
33

Kế hoạch 264/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Thành phố năm 2020 theo chuẩn nghèo quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 13/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2020
34

Thông tư 08/2020/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn việc tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Lĩnh vực: Đầu tư;Doanh nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 13/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2020
35

Quyết định 1791/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công nhận tỉnh Hưng Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020

Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 12/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2020
36

Quyết định 33/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 12/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2020
37

Quyết định 1786/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 12/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2020
38

Công văn 4844/BGDĐT-GDDT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chính sách đối với học sinh kỳ II năm học 2019-2020

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Ban hành: 12/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2020
39

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ

Lĩnh vực: Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 11/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
40

Nghị quyết 169/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2020

Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 11/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2020
Vui lòng đợi