Chỉ đạo phòng dịch

Lọc bài viết theo:

Thủ tướng: Không máy móc giãn cách xã hội theo đơn vị hành chính 24/06/2021

Đây là chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng trong cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 nêu tại Thông báo số 167/TB-VPCP ngày 23/6/2021.

Chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội về nới lỏng 1 số hoạt động, dịch vụ  18/06/2021

Kết luận của Thường trực Thành ủy Hà Nội về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa được ban hành tại Thông báo số 331-TB/TU có cho ý kiến về cho phép hoạt động trở lại của một số loại dịch vụ.