chế độ tử tuất

Lọc bài viết theo:

Cập nhật điều kiện, mức hưởng trợ cấp tuất hàng tháng năm 2020 17/01/2020

Không chỉ chia sẻ rủi ro khi ốm đau, bệnh tật…. bảo hiểm xã hội còn có ý nghĩa quan trọng trong việc hỗ trợ thân nhân người lao động khi người lao động chết đi. Mức hưởng trợ cấp tuất hàng tháng trong chế độ tử tuất 2020 có gì đáng chú ý?

2 thay đổi lớn liên quan đến chế độ tử tuất từ 01/7/2020 20/12/2019

Những thay đổi này phần lớn tác động đến mức hưởng của các loại trợ cấp mà thân nhân người lao động tham gia bảo hiểm xã hội nhận được khi người lao động chết.

Hướng dẫn cách tính chế độ tử tuất chi tiết nhất  29/10/2019

Chế độ tử tuất là một trong những chính sách an sinh xã hội đặc biệt. Bởi chế độ này không chỉ đảm bảo các khoản chi lo hậu sự mà còn góp phần ổn định cuộc sống cho thân nhân của người tham gia BHXH sau khi qua đời.

Mẫu 3-CBH: Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần 19/06/2019

LuatVietnam cung cấp Mẫu Giấy đề nghị nhận chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) khi người hưởng từ trần (Mẫu 3-CBH) mới nhất theo Quyết định 166/QĐ-BHXH áp dụng từ ngày 01/5/2019.

Cập nhật điều kiện, mức trợ cấp tuất hàng tháng 02/03/2019

Trợ cấp tuất hàng tháng là một khoản thu nhập có ý nghĩa không nhỏ đối với thân nhân của người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH). Vậy ai được hưởng, hưởng với mức bao nhiêu theo quy định mới nhất của pháp luật?

Hướng dẫn tính trợ cấp tuất một lần 26/09/2018

Chế độ tử tuất là chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) bù đắp phần thu nhập của người lao động chết dùng để bảo đảm cuộc sống cho thân nhân của họ. Dưới dây là hướng dẫn tính trợ cấp tuất một lần mới nhất.