chấm dứt hợp đồng lao động

Lọc bài viết theo:

Có được chấm dứt hợp đồng lao động khi không bố trí được việc làm? 13/07/2019

Khi doanh nghiệp không bố trí được việc làm cho người lao động, người lao động cũng muốn nghỉ thì liệu hai bên có thể đi đến thống nhất chấm dứt hợp đồng lao động không?