Cắt giảm điều kiện kinh doanh

Lọc bài viết theo:

Đến 2025, cắt giảm ít nhất 20% quy định liên quan đến kinh doanh 14/05/2020

Mục tiêu này được Chính phủ đặt ra tại Nghị quyết 68/NQ-CP về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025.

Năm 2020, tiếp tục cắt giảm nhiều điều kiện kinh doanh 13/01/2020

Ngày 31/12/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết 121/NQ-CP tổng kết những nội dung chính tại hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2019.

Cắt giảm mạnh các rào cản về điều kiện kinh doanh trong nông nghiệp 23/07/2019

Ngày 17/7/2019 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị quyết 53/NQ-CP về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững.

Nhân viên phun, xăm của cơ sở thẩm mỹ phải có chứng chỉ 23/05/2019

Ngày 20/5/2019, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1899/QĐ-BYT công bố Danh mục điều kiện kinh doanh và danh mục sản phẩm, hàng hoá kiểm tra chuyên môn thuộc phạm vi quản lý của mình.

Đơn giản điều kiện cấp phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài 14/02/2019

Ngày 01/02/2019, Chính phủ đã ra Nghị định sửa đổi điều kiện kinh doanh thuộc quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cắt giảm 62 điều kiện kinh doanh lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch  20/04/2018

Phương án cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được phê duyệt theo Quyết định 1396/QĐ-BVHTTDL.

Bộ Giao thông Vận tải cắt giảm 384 điều kiện kinh doanh 19/04/2018

Vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải đã ra Quyết định 767/QĐ-BGTVT công bố phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh lĩnh vực giao thông vận tải.