cấp phép xây nhà

Lọc bài viết theo:

Xây nhà ở nông thôn cần biết quy định mới này 08/07/2021

Từ năm 2021, áp dụng một quy định mới liên quan đến xây dựng nhà ở nông thôn. Người dân cần đặc biệt lưu ý đến quy định này. 

Video: 3 trường hợp xây nhà không cần xin phép từ năm 2021 16/12/2020

Hiện nay vẫn còn một bộ phận người dân không biết hoặc không hiểu rõ về các quy định về xây dựng nên tình trạng xây nhà không phép vẫn còn rất phổ biến ở các địa phương. Liệu có phải mọi trường hợp xây nhà đều phải xin cấp giấy phép xây dựng?

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ online trên cả nước 26/11/2020

Tại Công văn 9854/VPCP-KSTT ngày 25/11/2020, Văn phòng Chính phủ đã có chỉ đạo mới về tích hợp, cung cấp dịch vụ cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng.

Năm 2018, xin cấp phép xây nhà phải có một trong các loại giấy tờ này 27/02/2018

Trong năm 2018 này, cá nhân, hộ gia đình, tổ chức muốn xin cấp phép xây dựng nhà thì cần phải chuẩn bị những giấy tờ theo quy định. 12 loại giấy tờ hợp pháp để cấp Giấy phép xây dựng được quy định tại Nghị định 53/2017/NĐ-CP.