Thông báo 786/TB-TANDTC 2019 tuyển dụng công chức làm việc tại Tòa cấp cao TP Hồ Chí Minh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

Số: 786/TB-TANDTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2019

 

Thực hiện Kế hoạch số 783/KH-TANDTC ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Tòa án nhân dân tối cao về việc tuyển dụng công chức làm việc tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019, Tòa án nhân dân tối cao thông báo thi tuyển công chức, cụ thể như sau:

I. VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu làm việc tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, số 08, đường 69 Khu phố 3, phường Cát Lái, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

1. Thư ký viên: 05 chỉ tiêu;

2. Chuyên viên làm công tác hành chính, tổng hp: 05 chỉ tiêu;

3. Chuyên viên làm công tác văn thư, lưu trữ: 02 chỉ tiêu;

4. Kế toán viên: 01 chỉ tiêu;

5. Chuyên viên công nghệ thông tin: 01 chỉ tiêu.

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức vào làm việc tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đ18 tuổi trở lên;

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lịch sử chính trị của bản thân và gia đình không vi phạm quy định của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ theo giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;

- Về trình độ chuyên môn:

+ Đối với Thư ký viên: Tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên chuyên ngành Luật tại các trường Đại học Luật Hà Nội, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội.

+ Đối với Chuyên viên làm công tác hành chính tổng hợp: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Luật, Quản lý nhà nước, Hành chính.

+ Đối với Chuyên viên làm công tác văn thư: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Lưu trữ học, Quản trị Văn phòng, Hành chính.

+ Đối vi Chuyên viên công nghệ thông tin: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin.

+ Đối với Kế toán viên: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Kế toán, Tài chính.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; bị cơ quan khác kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật.

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG THI TUYỂN

1. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng thông qua thi tuyển.

2. Nội dung:

Kỳ thi tuyển công chức làm việc tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện theo 02 vòng thi như sau:

a) Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy gồm 03 môn thi:

Môn kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Tòa án nhân dân, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút;

Môn ngoại ngữ 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Thời gian thi 30 phút.

Môn tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút. Người dự tuyển vào ngạch Chuyên viên Công nghệ thông tin không phải thi tin học tại vòng 1 này.

Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài (có xác nhận của Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo) hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

- Người dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu slà người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Hình thức thi: Thi viết.

Thang điểm: 100 điểm.

Thời gian thi: 180 phút.

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức

a) Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chtiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả đim thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có thẩm quyền quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

4. Đối tượng và điểm ưu tiên

Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức gồm có:

- Đơn xin dự tuyển công chức (theo mẫu);

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4x6), có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người dự tuyển thường trú hoặc cơ quan nơi người dự tuyển đang công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Đơn của người dự tuyển cam kết về việc chấp hành nghĩa vụ, quy định, sự phân công công tác của cơ quan tuyển dụng nếu trúng tuyển;

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp;

- Bản sao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân được cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Bản sao (có chứng thực) các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập có liên quan;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- 05 phong bì đã dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận là người dự thi; 02 ảnh 4x6 nền trắng (chụp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày đăng ký dự tuyển);

- Các loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp xác nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có).

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ

a) Thời gian nhận hồ sơ dự thi: Từ ngày 04/10/2019 đến 17 giờ ngày 04/11/2019.

b) Địa điểm nhận hồ sơ dự thi: Vụ Tổ chức-Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao, số 48 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội hoặc Phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và Thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, số 08, đường 69 Khu phố 3, phường Cát Lái, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh (Không nhận Hồ sơ qua đường bưu điện).

V. THỜI GIAN THI, LỆ PHÍ DỰ THI

1. Thời gian thi: Kỳ thi tuyển công chức làm việc tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 dự kiến tổ chức trong tháng 11/2019.

2. Lệ phí dự thi: 500.000đ (năm trăm nghìn) đồng, thí sinh nộp trực tiếp khi nộp hồ sơ.

 

Nơi nhận:
- Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Cổng Thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao, Báo Công lý, Tạp chí Tòa án nhân dân (để đăng thông báo);
- Lưu: Vụ TCCB (P2).

TL. CHÁNH ÁN
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC-CÁN BỘ
Trần Anh Tuấn

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………., ngày tháng năm 2019

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC

Ngạch………………………..

 

Kính gửi: ……………………………………….

Tên tôi là: ....................................................................  Nam, nữ: .....................................

Ngày sinh: ........................................................................................................................

Quê quán: .........................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ..........................................................................................................

Chỗ ở hiện nay: .................................................................................................................

Điện thoại liên lạc: .............................................................................................................

Dân tộc: ...............................................................  Tôn giáo: ...........................................

Trình độ và chuyên ngành đào tạo: .....................................................................................

Đối tượng ưu tiên (nếu có): ................................................................................................

Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng công chức, ngạch ……………….. theo thông báo số ………………… của Tòa án nhân dân tối cao, tôi thấy có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi tuyển công chức. Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển công chức theo thông báo của quý cơ quan.

Nếu trúng tuyển tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước và Tòa án nhân dân tối cao.

Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:

1. ..................................................................................................................................... ;

2. ..................................................................................................................................... ;

3. ..................................................................................................................................... ;

4. ..................................................................................................................................... ;

5. ..................................................................................................................................... ;

Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật, đúng và đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị Tòa án nhân dân tối cao hủy bỏ và tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

Kính đơn
(Ký và ghi rhọ tên)

 

 

                                                                    

thuộc tính Thông báo 786/TB-TANDTC

Thông báo 786/TB-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc tuyển dụng công chức làm việc tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019
Cơ quan ban hành: Toà án nhân dân tối caoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:786/TB-TANDTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành:04/10/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương , Cán bộ-Công chức-Viên chức

tải Thông báo 786/TB-TANDTC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi