Thông báo 3579/TB-BVHTTDL thi tuyển công chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Thông báo 3579/TB-BVHTTDL

Thông báo 3579/TB-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thi tuyển công chức năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3579/TB-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Lê Thị Phượng
Ngày ban hành:09/09/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

Số: 3579/TB-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2019 CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Quyết định số 3119/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo thi tuyển công chức năm 2019, cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ THI TUYỂN CÔNG CHỨC

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký thi tuyển công chức:

1.1. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

1.2. Đủ 18 tuổi trở lên;

1.3. Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

1.4. Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí tuyển dụng;

1.5. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

1.6. Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

1.7. Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

2.1. Không cư trú tại Việt Nam;

2.2. Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

2.3. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

II. CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

Căn cứ nhu cầu công tác thực tế của các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là: 91 chỉ tiêu.

Việc đăng ký tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo theo quy định của Khoản 4 Điều 7 Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 9 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT- BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức. Cụ thể:

1. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác;

2. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (Nếu trúng tuyển thí sinh sẽ hoàn thiện chứng chỉ trong thời gian tập sự); hoặc bằng tốt nghiệp đại học ngành hành chính học, thạc sỹ quản lý hành chính công, tiến sỹ quản lý hành chính công;

3. Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

4. Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

(Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo Thông báo)

III. ƯU TIÊN TRONG THI TUYỂN CÔNG CHỨC

Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN THI TUYỂN CÔNG CHỨC

1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức trên giấy.

1.1. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần

- Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút;

- Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

(Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ, thí sinh không phải thi ngoại ngữ tại vòng 1).

- Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

(Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là tin học, thí sinh không phải thi tin học tại vòng 1).

1.2. Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

1.3. Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên.

1.4. Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi trắc nghiệm Kiến thức chung, Ngoại ngữ, Tin học; nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi, thí sinh được thi tiếp vòng 2.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

2.1. Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của thí sinh dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

2.2. Hình thức thi: Thi viết.

2.3. Thời gian thi: 180 phút.

2.4. Thang điểm: 100 điểm.

V. TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC

1. Phiếu đăng ký dự tuyển:

1.1. Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tại Phụ lục 3 kèm theo Thông báo

1.2. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí, hoàn toàn chịu trách nhiệm về Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển vào từ 02 vị trí trở lên, khai không đúng sự thật sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi hoặc bị hủy kết quả thi tuyển.

2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

2.1. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng (Từ ngày 09/9/2019 đến 17 giờ 00 ngày 08/10/2019).

2.2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 .

3. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

(Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo Thông báo)

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ LỆ PHÍ DỰ THI

Thời gian, địa điểm và lệ phí dự thi sẽ thông báo cụ thể đến từng thí sinh và trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

 

Nơi nhận:
- Các cơ quan, tổ chức hành chính tham gia thi tuyển;
- Trung tâm Công nghệ thông tin (để thông báo);
- Báo Văn hóa (để thông báo);
- Lưu: VT, TCCB, LHP.30.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Lê Thị Phượng

 

PHỤ LỤC 1

CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019 CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Ban hành kèm theo Thông báo số 3579/TB-BVHTTDL ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

TT

Đơn vị đăng ký tuyển dụng

Chỉ tiêu tuyển dụng

Vị trí việc làm tuyển dụng

Điều kiện tiêu chuẩn trình độ đào tạo VTVL tuyển dụng

Điều kiện, tiêu chuẩn khác

Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành ngoại ngữ hoặc tin học

Trình độ đào tạo chuyên môn

Chứng chỉ nghiệp vụ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Vụ Văn hóa dân tộc

(03 chỉ tiêu)

1

Chuyên viên công tác xây dựng và thực hiện chính sách văn hóa dân tộc thiểu số

Văn hóa; Khoa học xã hội và nhân văn

 

 

 

1

Chuyên viên công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống, xây dựng đời sống văn hóa các dân tộc thiểu số

Văn hóa; Khoa học xã hội và nhân văn

 

 

 

1

Chuyên viên công tác Hành chính - Văn thư

Hành chính; Văn thư, Lưu trữ; Khoa học xã hội và nhân văn; Quản trị kinh doanh

Văn thư - Lưu trữ (đối với các trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên ngành Khoa học xã hội và nhân văn; Quản trị kinh doanh)

 

 

2

Vụ Gia đình

(06 chỉ tiêu)

1

Chuyên viên theo dõi phòng, chống bạo lực gia đình

Tâm lý học; Công tác xã hội; Xã hội học; Y tế công cộng; Gia đình

 

 

 

1

Chuyên viên theo dõi bình đẳng giới trong gia đình

Tâm lý học; Công tác xã hội; Xã hội học; Y tế công cộng; Gia đình

 

 

 

1

Chuyên viên theo dõi chăm sóc người cao tuổi

Tâm lý học; Công tác xã hội; Xã hội học; Y tế công cộng; Gia đình

 

 

 

1

Chuyên viên theo dõi và xây dựng chính sách về gia đình

Luật

 

 

 

1

Chuyên viên theo dõi xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình

Tâm lý học; Công tác xã hội; Xã hội học; Y tế công cộng; Gia đình; Kinh tế; Thống kê

 

 

 

1

Chuyên viên theo dõi hợp tác quốc tế về gia đình

Quan hệ quốc tế; Quốc tế học

 

 

Ngoại ngữ tiếng Anh

3

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

(01 chỉ tiêu)

1

Chuyên viên theo dõi nhiệm vụ quản lý phát triển công nghệ, phòng Quản lý phát triển công nghệ

Kinh tế

 

 

 

4

Vụ Kế hoạch, Tài chính

(03 chỉ tiêu)

1

Chuyên viên làm việc tại Phòng Đầu tư kinh doanh và Thương mại

Luật Kinh tế; Luật Quốc tế

 

 

 

1

Chuyên viên làm việc tại Phòng Kiểm tra Quyết toán

Kế toán kiểm toán

 

 

 

1

Chuyên viên làm việc tại Phòng Kế hoạch, Tổng hợp và Quy hoạch kiêm công tác hành chính văn thư Vụ

Quản lý Văn hóa

Văn thư, lưu trữ trở lên

 

 

5

Vụ Đào tạo

(02 chỉ tiêu)

1

Chuyên viên công tác cải cách hành chính; quản lý học sinh, sinh viên; trang tin điện tử; hành chính văn thư

Khoa học xã hội và nhân văn

 

Nữ giới

 

1

Chuyên viên theo dõi công tác hợp tác quốc tế trong đào tạo; đào tạo, bồi dưỡng và quản lý lưu học sinh ở nước ngoài

Ngôn ngữ Anh

 

 

Ngoại ngữ tiếng Anh

6

Vụ Pháp chế

(01 chỉ tiêu)

1

Chuyên viên thực hiện công tác pháp chế

Luật

 

 

 

7

Đoàn Thanh niên Bộ

(01 chỉ tiêu)

1

Chuyên viên chuyên trách Đoàn

Mỹ thuật; Quản lý văn hóa; Công tác xã hội; Chính trị học; Triết học; Xã hội học; Quan hệ quốc tế

 

Độ tuổi: Từ 22 đến 31 tuổi

 

8

Văn phòng Bộ

(11 chỉ tiêu)

2

Chuyên viên hành chính, Phòng Hành chính - Lưu trữ

Quản lý nhà nước; Quan hệ quốc tế

 

 

 

1

Chuyên viên an ninh - quốc phòng, Phòng Hành chính - Lưu trữ

Giáo dục quốc phòng và an ninh

 

Nam giới

 

3

Chuyên viên văn thư, Phòng Hành chính - Lưu trữ

Văn thư, Lưu trữ; Luật; Hành chính

 

 

 

1

Chuyên viên truyền thông, Phòng truyền thông

Báo chí; Truyền thông

 

 

 

1

Chuyên viên cải cách hành chính, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Hành chính; Luật

 

 

 

1

Chuyên viên tổng hợp, Phòng Tổng hợp

Văn hóa học

 

 

 

1

Chuyên viên quản trị công sở, Phòng Quản trị

Quản lý văn hóa

 

 

 

1

Chuyên viên kế toán tổng hợp, Phòng Tài vụ

Kế toán

 

 

 

9

Thanh tra Bộ

(04 chỉ tiêu)

1

Chuyên viên công tác văn thư - hành chính, Phòng Hành chính - Tổng hợp

Văn hóa; Quan hệ quốc tế

Nghiệp vụ văn thư

 

 

1

Chuyên viên theo dõi, thực hiện công tác thanh tra văn hóa, Phòng Thanh tra Văn hóa - Gia đình

Văn hóa; Tài chính

 

 

 

1

Chuyên viên theo dõi, thực hiện công tác thanh tra du lịch, Phòng Thanh tra Du lịch

Du lịch; Kinh tế tài chính

 

 

 

1

Chuyên viên theo dõi, thực hiện công tác thanh tra tài chính, Phòng Thanh tra Hành chính và Chống tham nhũng

Tài chính; Kế toán

 

 

 

10

Cục Di sản văn hóa

(02 chỉ tiêu)

2

Chuyên viên quản lý di tích, lập hồ sơ di sản thế giới

Kiến trúc, Quản lý văn hóa

 

 

 

11

Cục Nghệ thuật biểu diễn

(06 chỉ tiêu)

2

Chuyên viên quản lý hoạt động nghệ thuật, Phòng Nghệ thuật

Âm nhạc

 

 

 

1

Chuyên viên Hành chính Tổng hợp, Văn phòng Cục

Kế toán, phân tích và kiểm toán

 

 

 

1

Chuyên văn Văn thư - Lưu trữ, Văn phòng Cục

Văn thư, Lưu trữ

 

 

 

1

Chuyên viên quản lý hoạt động biểu diễn và bản ghi âm ghi hình, Phòng Quản lý biểu diễn và bản ghi âm, ghi hình

Quản lý Văn hóa

 

 

 

1

Chuyên viên quản lý hoạt động văn học, Phòng Văn học

Văn học

 

 

 

12

Cục Điện ảnh

(05 chỉ tiêu)

1

Chuyên viên đại diện Cục công tác tại TP. Hồ Chí Minh, Văn phòng Cục

Quản lý Văn hóa; Văn hóa học; Hành chính

 

 

 

1

Chuyên viên Tổng hợp, Văn phòng Cục

Quản lý Văn hóa; Văn hóa học; Hành chính

 

 

 

1

Chuyên viên Kinh tế, Văn phòng Cục

Tài chính - Ngân hàng; Kế toán

 

 

 

1

Chuyên viên Hợp tác quốc tế, Văn phòng Cục

Quản trị Tài chính; Tiếng Anh

 

 

Ngoại ngữ tiếng Anh

1

Chuyên viên Nghệ thuật, Phòng Nghệ thuật

Đạo diễn điện ảnh; Biên kịch điện ảnh; Lý luận phê bình điện ảnh; Xã hội học

 

 

 

13

Cục Bản quyền tác giả

(08 chỉ tiêu)

2

Chuyên viên hợp tác quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan, Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế

Tiếng Anh; Tiếng Trung Quốc; Tiếng Hàn Quốc; Tiếng Nhật Bản; Ngoại giao; Ngoại thương

 

 

Ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Trung Quốc

2

Chuyên viên quản lý về quyền tác giả, quyền liên quan, Phòng Quản lý Quyền tác giả, quyền liên quan

Luật

 

 

 

2

Chuyên viên quản lý về công nghiệp văn hóa, Phòng Quản lý công nghiệp Văn hóa

Quản lý văn hóa; Văn hóa học; Quản trị kinh doanh

 

 

 

1

Chuyên viên tổ chức - cán bộ, Văn phòng Cục

Quản trị nhân lực; Chính trị; Quản lý nhà nước; Hành chính

 

 

 

1

Chuyên viên hành chính - tổng hợp, Văn phòng Cục

Hành chính; Quản lý nhà nước

 

Nam giới

 

14

Cục Văn hóa cơ sở

(02 chỉ tiêu)

1

Chuyên viên quản trị công sở, Văn phòng Cục

Quản lý văn hóa

 

 

 

1

Chuyên viên quản lý hoạt động tuyên truyền, Phòng Tuyên truyền cổ động

Quản lý văn hóa

 

 

 

15

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

(01 chỉ tiêu)

1

Chuyên viên theo dõi mảng tổng hợp, hợp tác quốc tế về mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm

Nghệ thuật

 

 

 

16

Cục Hợp tác quốc tế

(03 chỉ tiêu)

1

Chuyên viên Phiên dịch, Phòng Châu Âu

Tiếng Anh

 

 

Ngoại ngữ tiếng Anh

1

Chuyên viên khu vực, Phòng Châu Á - Thái Bình Dương

Đối ngoại, Tiếng Anh

 

 

Ngoại ngữ tiếng Anh

1

Chuyên viên khu vực, Phòng Châu Á - Thái Bình Dương

Nhật Bản học

 

Sử dụng thành thạo tiếng Anh

Ngoại ngữ tiếng Nhật

17

Tổng Cục Thể dục thể thao

(16 chỉ tiêu)

2

Chuyên viên tham mưu phát triển các hoạt động thể thao cho mọi người, Vụ Thể dục thể thao quần chúng

Thể dục thể thao

 

 

 

1

Chuyên viên tham mưu tổng hợp về thể thao thành tích cao, Vụ Thể thao thành tích cao I

Thể dục thể thao

 

 

 

1

Chuyên viên tham mưu quản lý nhà nước và phát triển các hoạt động thể thao chuyên nghiệp, Vụ Thể thao thành tích cao II

Thể dục thể thao

 

 

 

1

Chuyên viên tổ chức, thực hiện công tác thống kê về thể dục thể thao và quản lý tài sản nhà nước, Vụ Kế hoạch, Tài chính

Kinh tế; Thống kê

 

 

 

1

Chuyên viên quản lý tài chính, Vụ Kế hoạch, Tài chính

Kinh tế; Tài chính

 

 

 

1

Chuyên viên tham mưu quản lý nhà nước về hội trong lĩnh vực Thể dục thể thao, Vụ Tổ chức cán bộ

Thể dục thể thao

 

 

 

1

Chuyên viên tổ chức bộ máy, Vụ Tổ chức cán bộ

Nội vụ, Hành chính công

 

 

 

1

Chuyên viên tổng hợp hoạt động chuyên môn và theo dõi các chương trình công tác của Tổng cục, Phòng Tổng hợp Văn phòng Tổng cục

Thể dục thể thao

 

 

 

2

Chuyên viên tổng hợp, thống kê, soạn thảo các văn bản hành chính, Phòng Tổng hợp Văn phòng Tổng cục

Thể dục thể thao

 

 

 

2

Chuyên viên tham mưu xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật về thể dục thể thao, Phòng Pháp chế Văn phòng Tổng cục

Luật

 

 

 

1

Chuyên viên tham mưu về công tác tuyên truyền, giáo dục, chính trị, tư tưởng, đạo đức trong lĩnh vực Thể dục thể thao, Phòng Thi đua, tuyên truyền Văn phòng Tổng cục

Chính trị; Tâm lý học giáo dục

 

 

 

1

Chuyên viên tham mưu về công tác truyền thông, quan hệ báo chí, Phòng Thi đua, tuyên truyền Văn phòng Tổng cục

Truyền thông; Báo chí

 

 

 

1

Chuyên viên quản lý tài sản, phòng Hành chính, Quản trị Văn phòng Tổng cục

Kế toán

 

 

 

18

Tổng cục Du lịch

(14 chỉ tiêu)

4

Chuyên viên Quản lý lữ hành, Vụ Lữ hành

Kinh tế; Du lịch; Quản trị kinh doanh

 

 

 

1

Chuyên viên quản lý khách sạn, Vụ Khách sạn

Kinh tế; Du lịch; Khách sạn; Quản trị kinh doanh

 

 

 

4

Chuyên viên quản lý thị trường du lịch, Vụ Thị trường du lịch

Kinh tế; Ngoại giao; Du lịch; Marketing; Quản trị kinh doanh

 

 

 

2

Chuyên viên hợp tác quốc tế về du lịch, Vụ Hợp tác quốc tế

Du lịch; Ngoại giao; Kinh tế quốc tế; Quan hệ quốc tế; Kinh tế đối ngoại; Quản trị kinh doanh

 

 

Ngoại ngữ tiếng Anh

1

Chuyên viên hành chính - Tổng hợp về công tác kế hoạch - tài chính, Vụ Kế hoạch, Tài chính

Tài chính - kế toán

 

 

 

1

Chuyên viên pháp chế, Văn phòng Tổng cục

Luật

 

 

 

1

Chuyên viên tổng hợp, Văn phòng Tổng cục

Du lịch; Khách sạn; Quản trị kinh doanh

 

 

 

19

Ban Quản lý Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam

(02 chỉ tiêu)

1

Chuyên viên quản lý Kế hoạch - Tài chính, Ban Kế hoạch - Tài chính

Kinh tế xây dựng

Chứng chỉ giám sát thi công xây dựng, định giá xây dựng theo Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018

 

 

1

Chuyên viên quản lý Quy hoạch, Kiến trúc và Môi trường, Ban Quy hoạch, Kiến trúc và Môi trường

Quản lý Tài nguyên, Môi trường

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
(Ban hành kèm theo Thông báo số 3579/TB-BVHTTDL ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

TT

Tên đơn vị đăng ký tuyển dụng

Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

Điện thoại liên hệ

1

Vụ Văn hóa dân tộc

Trụ sở cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

02439438231

(máy lẻ 212, 128)

2

Vụ Gia đình

Trụ sở cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

02439438231

(máy lẻ 240)

3

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Phòng 402, tầng 4, nhà D, trụ sở cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

0913212005

0977222269

4

Vụ Kế hoạch, Tài chính

Phòng Ngân sách sự nghiệp, Vụ Kế hoạch, Tài chính, tầng 1, nhà A, trụ sở cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

02439438081

0913383269

5

Vụ Đào tạo

Phòng 303, tầng 3, nhà A trụ sở cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

0912019232

6

Vụ Pháp chế

Phòng 504, tầng 5, nhà A, trụ sở cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

0906262620

7

Đoàn Thanh niên Bộ

Văn phòng Đoàn Thanh niên Bộ, tầng 4, nhà C, trụ sở cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

0904626265

8

Văn phòng Bộ

Phòng Hành chính - Lưu trữ, Văn phòng Bộ, tầng 1, nhà C, trụ sở cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

02439438231

(máy lẻ 194)

9

Thanh tra Bộ

Phòng Hành chính - Tổng hợp, tầng 4, nhà C, trụ sở cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

02439437610

10

Cục Di sản văn hóa

Văn phòng Cục Di sản văn hóa, tầng 1, nhà Đ, trụ sở cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

02439447540

11

Cục Nghệ thuật biểu diễn

Văn phòng Cục Nghệ thuật biểu diễn, số 32 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội

0902191588

12

Cục Điện ảnh

Văn phòng Cục Điện ảnh, số 147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

02438462588

13

Cục Bản quyền tác giả

Văn phòng Cục Bản quyền tác giả, số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

02438432630

14

Cục Văn hóa cơ sở

Văn phòng Cục Văn hóa cơ sở, tầng 2, nhà C, trụ sở cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

02438251677

0916654899

15

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Số 38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội

0977058383

16

Cục Hợp tác quốc tế

Văn phòng Cục Hợp tác quốc tế, tầng 3, nhà C, trụ sở cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

0988772766

17

Tổng cục Thể dục thể thao

Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thể dục thể thao, tầng 5, nhà B, số 36, Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội

0904156968

18

Tổng cục Du lịch

Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Du lịch, tầng 4, số 80 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

02439423760

(Máy lẻ 143)

19

Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Số 01 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội

0983688790

 

PHỤ LỤC 3

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
(Ban hành kèm theo Thông báo số 3579/TB-BVHTTDL ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………………, ngày ….. tháng ….. năm ………

(Dán ảnh 4x6)

(3)

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Vị trí dự tuyển(1): ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

Đơn vị dự tuyển(2): ………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên:……………………………. Ngày, tháng, năm sinh:……… Nam □ Nữ □

Dân tộc:…………………………….. Tôn giáo:………………………………………………..

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân:…………… Ngày cấp: …………… Nơi cấp:………

Số điện thoại di động để báo tin:………………………………………………………………..

Email:……………………………………………………………………………………………

Quê quán:………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay (để báo tin):…………………………………………………………………….

Tình trạng sức khỏe:……………………, Chiều cao:…………., Cân nặng:……………… kg

Thành phần bản thân hiện nay:………………………………………………………………….

Trình độ văn hóa:……………………………………………………………………………….

Trình độ chuyên môn: ……………………………………Loại hình đào tạo:…………………

II. THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ

Tên trường, cơ sở đào tạo cấp

Trình độ văn bằng, chứng chỉ

Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ

Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm)

Ngành đào tạo

Hình thức đào tạo

Xếp loại bằng, chứng chỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

(Thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ, tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)

Miễn thi ngoại ngữ do: …………………………………………………………………………

Miễn thi tin học do: …………………………………………………………………………….

IV. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ

(Thí sinh lựa chọn và ghi rõ đăng ký thi một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ không phải điền thông tin ở mục này).

Đăng ký dự thi ngoại ngữ: ……………………………………………………………………..

V. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

 

 

NGƯỜI VIẾT PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;

(3) Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ.

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi