Quyết định 6017/QĐ-UBND Hà Nội khen thưởng thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 6017/QĐ-UBND

Quyết định 6017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng thành tích trong triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; triển khai thực hiện Quyết định 409/QĐ-TTg ngày 09/04/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:6017/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành:31/10/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cán bộ-Công chức-Viên chức , Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------
Số: 6017/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH TRONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT; TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 409/QĐ-TTG NGÀY 9/4/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, NÂNG CAO Ý THỨC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT CỦA CÁN BỘ, NHÂN DÂN TỪ NĂM 2012 ĐẾN NĂM 2016
-----------------------------
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;
Căn cứ Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND ngày 19/9/2011 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định khen thưởng thành tích thi đua theo chuyên đề trên địa bàn thành phố Hà Nội
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1903/TTr-STP ngày 06 tháng 10 năm 2016 và Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) tại Tờ trình số 526/TTr-BTĐ ngày 24/10/2016,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Tặng Bằng khen cho 16 tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích trong triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;
Tặng Bằng khen cho 05 tập thể đã có thành tích triển khai thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 9/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016
(Theo danh sách đính kèm)
Điều 2. Mức thưởng cho tập thể, cá nhân theo Điều 75 Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ. Tiền thưởng được trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng Thành phố chuyển vào tài khoản của Sở Tư pháp Hà Nội để thực hiện.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ), Giám đốc: Sở Tài chính, Tư pháp, Kho bạc Nhà nước Hà Nội, và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP UBND TP: NC.Lâm;
- Lưu: VT.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu
 
DANH SÁCH
KHEN THƯỞNG
(Kèm theo Quyết định số: 6017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)
 
- Tặng Bằng khen cho 16 tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích trong triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật:
1. Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội;
2. Phòng Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (PV19), Công an Thành phố Hà Nội;
3. Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội;
4. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận Hoàn Kiếm;
5. Phòng Tư pháp quận Cầu Giấy;
6. Phòng Tư pháp quận Long Biên;
7. Phòng Tư pháp quận Ba Đình;
8. Phòng Tư pháp quận Bắc Từ Liêm;
9. Phòng Tư pháp huyện Mỹ Đức;
10. Phòng Tư pháp huyện Thanh Trì;
11. Phòng Tư pháp thị xã Sơn Tây;
12. Phòng Tư pháp huyện Chương Mỹ;
13. Phòng Tư pháp huyện Thạch Thất;
14. Phòng Tư pháp huyện Hoài Đức;
15. UBND phường Khương Đình, quận Thanh Xuân;
16. UBND phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa.
Cá nhân
1. Bà Nguyễn Thị Vĩnh, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội;
2. Ông Lê Quang Tiến, Trưởng ban Biên tập Hộp thư, Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội;
3. Ông Ngô Văn Anh, Trưởng phòng Tư pháp huyện Sóc Sơn;
4. Ông Phùng Hữu Lộc, Trưởng phòng Tư pháp huyện Ba Vì;
5. Bà Nguyễn Hải Linh, Trưởng phòng Tư pháp Quận Hoàng Mai;
6. Ông Nguyễn Văn Thảo, Phó Trưởng ban Tuyên giáo, Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội;
7. Bà Dương Lý Anh, Trưởng ban Luật pháp chính sách, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội;
8. Ông Nguyễn Duy Ngọc, Phó Trưởng phòng Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Công an Thành phố Hà Nội;
9. Ông Đỗ Gia Ánh, Phó Trưởng phòng Tư pháp quận Nam Từ Liêm;
10. Bà Phạm Thị Hải, Phóng viên báo Pháp luật và Xã hội;
11. Ông Phạm Văn Dùng, Trưởng ban Pháp luật và bạn đọc, Báo Kinh tế và Đô thị.
- Tặng Bằng khen cho 05 tập thể đã có thành tích triển khai thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 9/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016:
1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội.
2. Hội Luật gia Thành phố Hà Nội.
3. Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, quận Đống Đa.
4. UBND phường Dương Nội, quận Hà Đông.
5. UBND phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng./.
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi