Quyết định 3768/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án “Thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với cán bộ y tế tại cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2013 - 2020”

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3768/QĐ-UBND

Quyết định 3768/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án “Thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với cán bộ y tế tại cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2013 - 2020”
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3768/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hứa Ngọc Thuận
Ngày ban hành:11/07/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------------------
Số: 3768/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ LUÂN PHIÊN CÓ THỜI HẠN ĐỐI VỚI 
CÁN BỘ Y TẾ TẠI CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, GIAI ĐOẠN 2013 - 2020” 
-----------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030; 
Căn cứ Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 
Căn cứ Quyết định số 3738/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình nhánh đào tạo nguồn nhân lực cho ngành y tế của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 438/TTr-SYT ngày 14 tháng 6 năm 2013,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phê duyệt kèm theo quyết định này Đề án “Thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với cán bộ y tế tại cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2013 - 2020”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.          
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở-ngành, đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
                                                                                                                          

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận
                                                                                                 
 
ĐỀ ÁN
THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ LUÂN PHIÊN CÓ THỜI HẠN
ĐỐI VỚI CÁN BỘ Y TẾ TẠI CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH CÔNG LẬP
 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, GIAI ĐOẠN 2013 - 2020
 (Ban hành kèm Quyết định số 3768/QĐ-UBND
ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố)
-----------------------------------
 
 
Phần thứ nhất
SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
 
Thực hiện Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng và triển khai Đề án “Thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với cán bộ y tế tại cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2013 - 2020” với các nội dung như sau:
Trong những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đặc biệt là công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt được nhiều kết quả tích cực: Trình độ cán bộ y tế đã từng bước được nâng cao thông qua đào tạo, tập huấn; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho chẩn đoán, điều trị đã được quan tâm đầu tư từ ngân sách Nhà nước và hoạt động xã hội hóa. Ngành y tế cũng đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/2004/CT-BYT ngày 29 tháng 11 năm 2004 của Bộ Y tế về tăng cường công tác chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám chữa bệnh nhằm đưa những dịch vụ kỹ thuật y tế đến gần dân, góp phần thực hiện công bằng và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Tuy nhiên, chất lượng khám chữa bệnh còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân, nhất là tuyến cơ sở. Nguyên nhân của tình trạng này là do thiếu hụt cán bộ y tế có trình độ chuyên môn sâu, chất lượng cán bộ y tế ở tuyến quận, huyện và phường, xã, thị trấn chưa ngang tầm dẫn đến chưa phát huy hết hiệu quả, công suất sử dụng trang thiết bị hiện có. Công tác chỉ đạo tuyến tuy được triển khai nhưng chưa thực sự đạt hiệu quả cao, do một số cơ sở y tế chưa thực hiện tốt kế hoạch chỉ đạo tuyến; công tác chỉ đạo tuyến chưa chú trọng đến hướng dẫn kỹ năng thực hành và chuyển giao công nghệ, việc đào tạo cán bộ y tế để sử dụng các trang thiết bị hiện đại, đắt tiền còn hạn chế ...Mặt khác, do tác động của nền kinh tế thị trường nên lực lượng cán bộ y tế có tay nghề và sinh viên ra trường không muốn về công tác tại tuyến y tế cơ sở, đặc biệt là các huyện, xã tình trạng thiếu hụt cán bộ y tế càng nghiêm trọng.
Do đó, việc cử cán bộ y tế luân phiên từ các bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới, luân phiên bác sĩ từ tuyến quận, huyện về khám, chữa bệnh tại trạm y tế tuyến phường, xã, thị trấn nhằm thực hiện Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tại cộng đồng; đặc biệt là những địa bàn xa trung tâm thành phố. Việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật cao cho các bệnh viện tuyến dưới đáp ứng nhu cầu phát triển khoa học kỹ thuật ngành y tế và để người dân dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ y tế có chất lượng cao, hạn chế chuyển tuyến nhằm giảm tình trạng quá tải cho các bệnh viện của thành phố là yêu cầu cấp bách.
 CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 của Quốc hội ngày 23 tháng 11 năm 2009;
- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;
- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 
- Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030;
- Quyết định số 92/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013 - 2020;
- Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 
- Quyết định số 3447/QĐ-BYT ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020;
- Quyết định số 935/QĐ-BYT ngày 22 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình giai đoạn 2013-2020;
- Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2010 - 2020;
- Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015;
- Quyết định số 3738/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình nhánh đào tạo nguồn nhân lực cho ngành y tế của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015.  
 
Phần thứ hai 
NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ LUÂN PHIÊN     
 
I. MỤC TIÊU  
1. Mục tiêu chung
Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của ngành y tế thành phố nói chung và tuyến y tế cơ sở nói riêng, bảo đảm mọi người dân được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, mở rộng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa thiếu cán bộ y tế.
2. Mục tiêu cụ thể
2.1. Giai đoạn 2013 - 2020:
- Tăng cường bác sĩ từ tuyến quận, huyện về tuyến phường, xã, thị trấn đảm bảo 100% trạm y tế đều có bác sĩ.
- Trên 70% cơ sở y tế tuyến quận, huyện có cán bộ chuyên môn luân phiên từ tuyến thành phố về hỗ trợ.   
 2.2. Giai đoạn sau năm 2020: Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được của giai đoạn 2013-2020 và nhu cầu nguồn nhân lực cần hỗ trợ tại cơ sở khám chữa bệnh công lập tuyến quận, huyện, phường, xã, thị trấn, việc thực hiện chế độ luân phiên đối với cán bộ y tế trên địa bàn thành phố được tiếp tục duy trì hoặc điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của thành phố. 
II. PHẠM VI CỦA ĐỀ ÁN   
Đề án này quy định thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với cán bộ y tế tại cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ tuyến thành phố xuống tuyến quận, huyện và tuyến quận, huyện xuống tuyến phường, xã, thị trấn.
Thời gian thực hiện đề án: từ năm 2013 đến năm 2020. 
III. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 
1. Đề án này áp dụng đối với bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên (sau đây gọi chung là cán bộ y tế) làm việc trong các cơ sở khám chữa bệnh công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố quản lý.
2. Đối tượng được miễn thực hiện chế độ luân phiên
2.1. Cán bộ y tế là nữ đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, nam nuôi con nhỏ một mình dưới 36 tháng tuổi.
2.2. Cán bộ y tế đã có thời gian công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 24 tháng trở lên.
2.3. Cán bộ y tế có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Là con độc nhất trong gia đình có bố, mẹ già; người trực tiếp chăm sóc bố, mẹ già yếu hoặc tàn tật ốm đau thường xuyên; có vợ (hoặc chồng) bị tàn tật không có khả năng chăm sóc con cái; bản thân không bảo đảm sức khỏe để công tác xa nhà.
2.4. Cán bộ y tế là nam quá 55 tuổi, nữ quá 50 tuổi (trừ trường hợp tự nguyện).
2.5. Các trường hợp đặc biệt khác do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét, quyết định đối với cán bộ y tế thuộc quyền quản lý.
IV. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN 
1. Phù hợp với nhu cầu về số lượng và chất lượng chuyên môn của tuyến dưới cần hỗ trợ và khả năng đáp ứng của tuyến trên.
2. Ưu tiên cử cán bộ y tế luân phiên có thời hạn về các cơ sở khám chữa bệnh tuyến y tế cơ sở, vùng sâu, vùng xa.
3. Bảo đảm tính công bằng, hiệu quả, tránh lãng phí nguồn nhân lực.
4. Chế độ luân phiên có thời hạn phải thực hiện theo kế hoạch được duyệt, đúng thẩm quyền và đúng trình tự.
V. HÌNH THỨC, THỜI GIAN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ LUÂN PHIÊN
1. Việc cử cán bộ y tế đi luân phiên có thời hạn theo hình thức cử cá nhân hoặc theo nhóm chuyên môn.
2. Cán bộ y tế thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn với thời gian là 12 tháng trở lên (trừ trường hợp tự nguyện đi thời gian dài hơn).
3. Cán bộ y tế được cử đi luân phiên có thời hạn theo nhiều đợt, ở nhiều nơi theo yêu cầu của tuyến dưới.
4. Cán bộ y tế đã có thời gian đi luân phiên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền trước khi Đề án này có hiệu lực thì được tính trừ vào thời gian đi luân phiên theo quy định của Đề án này. 
VI. CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI CÁN BỘ Y TẾ TRONG THỜI GIAN ĐI LUÂN PHIÊN 
1. Chế độ tiền lương, phụ cấp hiện hưởng
a) 100% tiền lương, các khoản phụ cấp theo lương (không bao gồm phụ cấp ưu đãi nghề).
b). Phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp độc hại, phụ cấp đặc biệt; phụ cấp khu vực (nếu có) như đối với người hành nghề tại nơi đến công tác. Trường hợp nơi đến luân phiên thực hiện các mức phụ cấp này thấp hơn tại đơn vị được cử đi thì được giữ nguyên mức hiện hưởng.
c) Phụ cấp đặc thù đối với viên chức y tế như: Phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật, phụ cấp chống dịch và chế độ làm đêm, thêm giờ (nếu có) theo chế độ quy định.
d) Các quyền lợi khác như: Thu nhập tăng thêm, tiền thưởng (nếu có).
2. Chế độ đặc thù đối với cán bộ y tế được cử đi luân phiên
a) Trợ cấp hàng tháng bằng 50% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).
b) Thù lao biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, tập huấn; tiền báo cáo viên theo chế độ đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức nhà nước hiện hành khi tham gia các lớp tập huấn trong thời gian đi luân phiên.  
c) Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ y tế trong thời gian đi luân phiên tại trạm y tế phường, xã, thị trấn theo Quyết định số 187/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 và Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 03/6/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về một số chính sách đối với cán bộ, viên chức, nhân viên ngành y tế, giáo dục trên địa bàn quận, huyện thuộc thành phố. 
3. Chế độ ưu tiên
Cán bộ y tế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian đi luân phiên (có quyết định khen thưởng của đơn vị, nơi cán bộ y tế đến luân phiên) thì được xét ưu tiên đào tạo, bổ nhiệm, nâng bậc lương trước thời hạn, thay đổi chức danh nghề nghiệp khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và được hưởng các chế độ khen thưởng khác do đơn vị quy định.
VII. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
1. Triển khai chủ trương của Đề án
Cấp ủy Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, … các cấp tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố đến tất cả các đơn vị; chỉ đạo các cơ sở y tế công lập xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Đề án; phát động đăng ký thi đua; vận động cán bộ y tế tình nguyện gắn với trách nhiệm của đảng viên, đoàn viên Công đoàn, đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
2. Xác định nội dung và nhu cầu cần hỗ trợ của tuyến trên
Căn cứ vào định hướng phát triển của đơn vị trên cơ sở quy hoạch phát triển ngành y tế thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; Đề án vị trí việc làm; Các cơ sở y tế đề xuất và xác định nhu cầu nguồn nhân lực cần hỗ trợ (số lượng, chuyên ngành, trình độ chuyên môn). 
3. Xây dựng kế hoạch cụ thể cử và tiếp nhận cán bộ luân phiên
a) Cử cán bộ chuyên môn từ tuyến thành phố hỗ trợ tuyến quận, huyện:
Trên cơ sở các đề xuất nhu cầu của tuyến quận, huyện, Sở Y tế giao trách nhiệm cho các bệnh viện tuyến thành phố xây dựng và chuẩn bị kế hoạch cử cán bộ y tế luân phiên, hỗ trợ.   
b) Cử cán bộ chuyên môn từ tuyến quận, huyện hỗ trợ tuyến phường, xã, thị trấn:
- Trên cơ sở các đề xuất nhu cầu của tuyến phường, xã, thị trấn; Bệnh viện quận, huyện xây dựng kế hoạch cử cán bộ y tế luân phiên từ quận, huyện để tăng cường hỗ trợ chuyên môn cho tuyến phường, xã, thị trấn.
- Trường hợp bệnh viện quận, huyện không đủ khả năng hỗ trợ cho tuyến phường, xã, thị trấn có thể đề xuất các bệnh viện tuyến thành phố hỗ trợ cho các trạm y tế trên địa bàn quận, huyện.
c) Tiếp nhận sự hỗ trợ từ tuyến thành phố, quận, huyện:
- Các trạm y tế phường, xã, thị trấn có kế hoạch tiếp nhận sự hỗ trợ chuyên môn từ các bệnh viện thành phố, quận, huyện.
- Các bệnh viện quận, huyện có kế hoạch tiếp nhận sự hỗ trợ chuyên môn từ các bệnh viện thành phố.
d) Đối với cán bộ y tế đi luân phiên:
- Thông suốt về tư tưởng, tự nguyện, tự giác, an tâm công tác.
- Có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của đơn vị tiếp nhận. 
- Chuẩn bị tốt nội dung hướng dẫn thực hành, đào tạo cán bộ tại chỗ cho tuyến dưới theo phương thức chuyển giao công nghệ đảm bảo đạt yêu cầu.
VIII. NGUỒN KINH PHÍ VÀ TRÁCH NHIỆM CHI TRẢ CHẾ ĐỘ
Nguồn kinh phí thực hiện các chế độ đối với cán bộ y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh công lập được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của các đơn vị theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành, trong đó:
1. Cơ sở khám chữa bệnh cử cán bộ y tế đi luân phiên có thời hạn xuống tuyến dưới có trách nhiệm thanh toán các chế độ quy định tại Điểm a, b Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Mục VI của Đề án, cho cán bộ y tế thuộc đơn vị mình đã được cử đi luân phiên. 
2. Cơ sở khám chữa bệnh nhận cán bộ y tế từ tuyến trên đến luân phiên có trách nhiệm thanh toán các chế độ quy định tại Điểm c Khoản 1; Điểm c Khoản 2 Mục VI của đề án và các quyền lợi khác như: Thu nhập tăng thêm, tiền thưởng (nếu có), phúc lợi tập thể của đơn vị mình cho cán bộ y tế được cử đến luân phiên.  
3. Chế độ công tác phí:
Công tác phí của cán bộ y tế đi luân phiên do đơn vị cử đi chi trả theo chế độ quy định.
4. Nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ thanh toán các chế độ quy định tại Điểm a Khoản 2 Mục VI của Đề án, cho cán bộ y tế được cử đi luân phiên. 
 
Phần thứ ba 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
I. THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ LUÂN PHIÊN CÓ THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ Y TẾ TẠI CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ, GIAI ĐOẠN 2013 - 2020
+ Trưởng ban: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố;
+ Phó Trưởng ban thường trực: Giám đốc Sở Y tế; 
+ Phó Trưởng ban: 
- Đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ;
- Đại diện Lãnh đạo Sở Tài chính;
+ Thành viên:
- Đại diện Lãnh đạo phòng Sở-ngành, Sở Nội vụ;
- Đại diện Lãnh đạo phòng Quận-huyện, Sở Nội vụ;
- Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế;
- Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Sở Y tế;
- Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Sở Y tế. 
Sở Y tế là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Đề án, có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với cán bộ y tế.
Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo Đề án: giúp Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh công lập của thành phố xây dựng kế hoạch cử cán bộ y tế đi luân phiên có thời hạn trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Theo dõi, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Đề án.  
Thành viên Ban chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm vụ của mỗi thành viên do Trưởng ban phân công; kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện theo quy định của Nhà nước.   
II. TRÁCH NHIỆM CỦA SỞ Y TẾ
- Tổng hợp nhu cầu và xây dựng kế hoạch luân phiên có thời hạn đối với cán bộ y tế trên địa bàn thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. 
- Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch luân phiên có thời hạn sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất giải quyết các vướng mắc, khó khăn về Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố.
- Quyết định khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn.
- Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước chi cho việc thực hiện nhiệm vụ luân phiên có thời hạn; huy động các nguồn lực xã hội hóa cho các hoạt động luân phiên có thời hạn đối với cán bộ y tế. 
- Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân thành phố chính sách đãi ngộ đối với cán bộ y tế tự nguyện đi luân phiên với thời gian trên 12 tháng về các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tuyến huyện và cán bộ y tế có trình độ chuyên môn sau đại học (tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ CKII, bác sĩ CKI) được cử đi luân phiên về các cơ sở khám chữa bệnh tuyến phường, xã, thị trấn.  
III. TRÁCH NHIỆM CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN
Phối hợp với Sở Y tế, chỉ đạo và giám sát các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý; tổ chức thực hiện kế hoạch luân phiên có thời hạn sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.
IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ CỬ CÁN BỘ Y TẾ ĐI LUÂN PHIÊN
- Thực hiện khảo sát, xác định nhu cầu của đơn vị, địa phương tiếp nhận cán bộ y tế đến luân phiên có thời hạn; hợp đồng trách nhiệm với địa phương, đơn vị về số lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thời gian làm việc của cán bộ y tế đến làm nhiệm vụ.
- Xây dựng kế hoạch hàng năm, thông qua các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội của đơn vị, công khai kế hoạch trong toàn đơn vị và điều động hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều động cán bộ y tế đi luân phiên có thời hạn theo kế hoạch.
- Bố trí kinh phí để thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn cán bộ y tế của đơn vị theo quy định tại Mục VIII của Đề án.  
V. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN CÁN BỘ Y TẾ ĐẾN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ LUÂN PHIÊN
- Xác định nhu cầu về nhân lực cần bổ sung, tăng cường phù hợp với yêu cầu thực tế, lập kế hoạch tiếp nhận cán bộ y tế đến luân phiên có thời hạn và kỹ thuật chuyên môn cần hỗ trợ.
- Sắp xếp chỗ ở, phương tiện làm việc, phổ biến các nội quy, quy định của đơn vị cho cán bộ y tế đến luân phiên.
- Bố trí kinh phí để giải quyết chế độ cho cán bộ y tế đi luân phiên có thời hạn ở đơn vị và kinh phí để bảo đảm các điều kiện vật chất phục vụ công tác chuyên môn cho cán bộ y tế đến làm việc theo quy định tại Mục VIII. Nội dung của đề án. 
- Xây dựng và ban hành quy chế phối hợp làm việc giữa cán bộ y tế đi luân phiên có thời hạn và cán bộ y tế của đơn vị. 
- Xác nhận kết quả làm việc của cán bộ y tế đến luân phiên.
 
Phần thứ tư
HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI
 
1. Hiệu quả kinh tế            
- Đảm bảo nguồn nhân lực y tế cho tuyến cơ sở, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng ngày càng một tốt hơn, hạn chế chuyển tuyến điều trị, góp phần giảm quá tải ở các cơ sở y tế tuyến trên, tránh lãng phí cho cộng đồng và cho xã hội.  
- Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao.      
- Làm cơ sở cho việc xây dựng quy hoạch nguồn nhân lực y tế ngày càng hoàn thiện hơn.
2. Hiệu quả xã hội
- Góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu y tế, giảm tỷ lệ mắc bệnh, nâng cao tuổi thọ. Thực hiện tốt chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
- Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở.
- Người dân ở vùng sâu, vùng xa và đặc biệt là các đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại cơ sở, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của thành phố.  
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Y tế) để xem xét, giải quyết./.
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận
                                                                                                                           
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi