Quyết định 325/QĐ-UBND Cần Thơ 2024 phê duyệt kết quả tiếp nhận vào làm công chức

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 325/QĐ-UBND

Quyết định 325/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt kết quả tiếp nhận vào làm công chức
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Cần ThơSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:325/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Việt Trường
Ngày ban hành:19/02/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
________

Số: 325/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

Cần Thơ, ngày 19 tháng 02 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả tiếp nhận vào làm công chức

_____________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định s 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyn dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Trên cơ sở kết qu họp Hội đồng kim tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức ngày 06 tháng 02 năm 2024;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kết quả tiếp nhận vào làm công chức đối với 29 trường hợp (đính kèm Phụ lục danh sách).

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ ban hành quyết định tiếp nhận vào làm công chức đối với từng trường hợp theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- VP UBND TP (2AC.3E);

- Lưu: VT, LhT.

CHỦ TỊCH

 

 

 

Trần Việt Trường

 

Phụ lục

DANH SÁCH TIẾP NHẬN VÀO LÀM CÔNG CHỨC

(Kèm theo Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Đơn vị hiện đang công tác

Trình độ đào tạo bồi dưỡng

Bố trí công tác

Ghi chú

Nam

Nữ

Chuyên môn

Quản lý nhà nước

Đơn vị

Vị trí việc làm

1

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố

1.1

Trần Thị Hương

 

08/04/1986

Trung tâm Y tế huyện Phong Điền

Đại học Kế toán

Chuyên viên

Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị

Kế toán

 

2

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

2.1

Đỗ Phước Qui

09/06/1994

 

Trung tâm Điều hành đô thị thông minh

Đại học Qun trị kinh doanh; Đại học Hóa Học, Thạc sĩ Hóa hữu cơ

Chuyên viên

Phòng Khoa giáo - Văn xã

Tng hợp văn xã (lĩnh vực văn hóa, khoa học và công nghệ)

 

2.2

Lã Hoàng Đạt

01/12/1993

 

Trung tâm Điều hành đô thị thông minh

Đại học Ngôn ng Anh, Đại học Quản trị kinh doanh

Chuyên viên

Phòng Hành chính - T chức

Hành chính tng hợp

 

3

Sở Y tế

3.1

Lê Xuân Trang

 

20/02/1983

Bệnh viện Da liễu

Dược sĩ Dược học; CK1 T chức quản lý dược

Chuyên viên

Phòng nghiệp vụ dược

Qun lý nghiệp vụ dược

 

3.2

Huỳnh Nguyễn Phương Quang

11/05/1992

 

Trung tâm Kim soát bệnh tật

Bác sĩ Y học dự phòng; Thạc sĩ Y học dự phòng

Chuyên viên

Phòng Nghiệp vụ y

Quản lý nghiệp vụ y

 

4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

4.1

Lê Thị Khánh Giang

 

13/01/1985

Viện Kinh tế - Xã hội

Đại học Ngoại thương; Đại học Ngôn ng Anh; Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp

Chuyên viên

Phòng Đăng ký kinh doanh

Quản lý đăng ký kinh doanh

 

5

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

5.1

Huỳnh Chi Bng

10/03/1990

 

Trường Trung học ph thông Trần Đại nghĩa

Đại học Sư phạm Ngữ văn; Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn - Tiếng việt

Chuyên viên

Phòng Chính trị, tư tưởng

Theo dõi công tác học sinh, sinh viên (mng học sinh, sinh viên)

 

5.2

Huỳnh Văn Dô

15/08/1984

 

Trường Trung học phổ thông Châu Văn Liêm

Đại học Sư phạm Vật lý - Tin học; Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

Chuyên viên

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Quản lý kế hoạch thng kê

 

6

Sở Giao thông vận tải

6.1

Nguyễn Đoàn Nhật Minh

29/07/1989

 

Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị

Đại học Xây dựng cầu đường

Chuyên viên

Phòng quản lý chất lượng công trình giao thông

Quản lý chất lượng công trình giao thông

 

7

Sở Công Thương

7.1

Nguyễn Thị Xuân Duyên

 

19/07/1984

Phó Ch tịch Ủy ban nhân dân phường An Hòa

Đại học Luật

Chuyên viên

Phòng Quản lý thương mại

Quản lý thương mại - dịch vụ (Xúc tiến thương mại)

 

8

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

8.1

Huỳnh Văn Hoài

12/03/1989

 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y (biên chế viên chức)

Đại học Kế toán - Kim toán

Chuyên viên

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Kế toán

 

9

Sở Văn hóa, Th thao và Du lịch

9.1

Nguyễn Ngọc Hiển

 

08/08/1989

Bo tàng thành phố

Đại học Việt Nam học

Chuyên viên

Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình

Quản lý di sản văn hóa

 

9.2

Trần Huyền Trân

 

26/04/1989

Trung tâm Th dục thể thao thành phố Cần Thơ

Đại học Sư phạm thể dục thể thao; Thạc sĩ Giáo dục học

Chuyên viên

Phòng Quản lý Thể dục th thao

Quản lý về thể dục thể thao

 

9.3

Lê Thị Nguyệt Linh

 

06/02/1985

Trung tâm Phát triển du lịch thành phố

Đại học Kinh tế; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Chuyên viên

Phòng Quản lý du lịch

Quản lý về du lịch

 

10

Sở Tài nguyên và Môi trường (Văn phòng và các phòng chuyên môn)

10.1

La Tuyết Nhung

 

24/09/1978

Trung tâm Quan trc tài nguyên và môi trường

Đại học Môi trường

Chuyên viên

Phòng Tài nguyên Khoáng sn, Nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu

Theo dõi, ứng phó biến đổi khí hậu kiêm nhiệm Quản lý về khí tượng thủy văn

 

11

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

11.1

Huỳnh Tuấn Kiệt

06/03/1986

 

Trung tâm Công tác xã hội

Đại học Luật; Thạc sĩ Luật Kinh tế

Chuyên viên

Văn phòng Sở

Hành chính tổng hợp

 

II

Quận/Huyện

1

UBND quận Ninh Kiều

1.1

Trần Thị Bé Đặng

 

23/11/1988

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức thành phố Cần Thơ

Đại học Kế toán

Chuyên viên

Phòng Quản lý đô thị

Kế toán

 

1.2

Huỳnh Phú Duy

09/08/1987

 

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Ninh Kiều

Đại học Công nghệ kỹ thuật xây dựng công trình

Chuyên viên

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

Tổng hợp công tác (lĩnh vực xây dựng đô thị)

 

1.3

Phạm Thị Tuyết Ly

 

01/06/1987

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ninh Kiều

Đại học Lưu trữ và Qun trị văn phòng

Chuyên viên

Phòng Nội vụ

Quản lý Văn thư - Lưu trữ

 

1.4

Trần Minh Tâm

05/10/1979

 

Nhà Văn hóa thiếu nhi quận Ninh Kiều

Đại học Luật

Chuyên viên

Phòng Văn hóa và Thông tin quận

Quản lý văn hóa và gia đình

 

1.5

Trần Tuấn Anh

19/03/1989

 

Nhà Văn hóa thiếu nhi quận Ninh Kiều

Đại học Khoa học môi trường; Thạc sĩ Khoa học môi trường

Chuyên viên

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quản lý môi trường

 

2

UBND quận Bình Thủy

2.1

Nguyn Ngọc Thương

27/09/1987

 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh quận Bình Thủy

Đại học sư phạm Ngữ văn

Chuyên viên

Phòng Văn hóa và Thông tin

Quản lý văn hóa và gia đình kiêm nhiệm Quản lý văn hóa thông tin cơ sở

 

3

UBND quận Ô Môn

3.1

Hồ Phước Tài

09/03/1987

 

Phòng Nội vụ quận Ô Môn (biên chế viên chức)

Đại học Luật

Chuyên viên

Phòng Nội vụ

Quản lý chính quyền địa phương và công tác thanh niên kiêm nhiệm Quản lý văn thư - lưu trữ

 

4

UBND huyện Phong Điền

6.1

Phạm Quốc Thng

30/03/1983

 

Trạm Thủy lợi huyn Phong Điền

Đại học Qun trị kinh doanh; Bác sĩ Thú Y; Thạc sĩ Kinh tế (Kinh tế nông nghiệp)

Chuyên viên

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Theo dõi xây dựng nông thôn mới

 

5

UBND huyện Cờ Đỏ

5.1

Lê Nguyn Thiện Ngôn

24/05/1993

 

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cờ Đỏ

Đại học Kỹ thuật công trình xây dựng: Thạc sĩ Quản lý xây dựng

Chuyên viên

Phòng Tài chính - kế hoạch

Quản lý kế hoạch và đầu tư

 

6

UBND huyện Vĩnh Thạnh

6.1

Lê Thanh Gấu

20/10/1986

 

Trường Tiểu học Thạnh Lộc 2, huyện Vĩnh Thạnh

Đại học Sư phạm Tiu học

Chuyên viên

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Quản lý giáo dục tiu học

 

6.2

Nguyễn Khuất Hoàng Lâm

06/04/1977

 

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Thạnh

Đại học Quản lý đất đai

Chuyên viên

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quản lý đất đai

 

6.3

Trần Chí Dung

19/09/1984

 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Vĩnh Thạnh

Đại học Luật

Chuyên viên

Phòng Nội vụ

Quản lý chính quyền địa phương và công tác thanh niên

 

7

UBND huyện Thới Lai

7.1

Trần Quang Hào

07/11/0983

 

Trung tâm Văn hóa - Th thao và truyền thanh huyện Thới Lai

Đại học Luật; Đại học Kỹ thuật điện - điện tử

Chuyên viên

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Quản lý về lao động, việc làm và dạy nghề

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi