Quyết định 24/2011/QĐ-UBND Vĩnh Long về thù lao cho cán bộ nghỉ hưu là lãnh đạo chuyên trách các hội

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------
Số: 24/2011/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Vĩnh Long, ngày 21 tháng 11 năm 2011

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THÙ LAO CHO CÁN BỘ ĐÃ NGHỈ HƯU GIỮ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CHUYÊN TRÁCH CÁC HỘI
-------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
Căn cứ Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 ủa Thủ Tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội;
Căn cứ Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Tài chính,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thực hiện chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội hoạt động trên địa bàn tỉnh như sau:
1. Cấp tỉnh:
- Chủ tịch Hội: 3.5
- Phó Chủ tịch Hội 3.00
- Thư ký chuyên trách: 2.5.
- Kế toán kiêm văn thư: 2.00
- Thủ quỹ, đánh máy: 1.5
2. Cấp huyện:
- Chủ tịch Hội: 2.5
- Phó Chủ tịch Hội 2.00
- Thư ký chuyên trách: 1.00
3. Cấp xã:
- Chủ tịch Hội: 1,1 (không bao gồm các chức danh đã được quy định là không chuyên trách cấp xã)
- Phó Chủ tịch Hội hoặc Thư ký chuyên trách: 0.8
Các hệ số thù lao được tính trên mức lương tối thiểu hiện hành của Nhà nước.
Cán bộ lãnh đạo Hội kiêm nhiệm nhiều chức danh lãnh đạo hội thì chỉ hưởng mức thù lao cao nhất.
- Cán bộ, công chức kiêm nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội được hưởng 10% của mức thù lao chức vụ theo chế độ này.
Kinh phí thực hiện:
- Đối với các Hội đã được Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định công nhận là hội có tính chất đặc thù: được ngân sách nhà nước cấp hằng năm theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý
- Các hội còn lại: Kinh phí thực hiện chế độ thù lao do các hội đảm bảo trong kinh phí được giao hằng năm hoặc tự trang trãi.
Điều 2. Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở tài chính tổ chức triển khai và hướng dẫn thực hiện Quyết định này.
Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012 và được đăng công báo cấp tỉnh.
2. Bãi bỏQuyết định số 1707/QĐ-UBND ngày 22/7/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức trợ cấp cho các chức danh lãnh đạo Hội cấp tỉnh, cấp huyện.
3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện – thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định.
 

Nơi nhận:
- TT.TU và HĐND tỉnh”báo cáo”;
- CT,PCT.UBT;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ TP);
- Ban TCTU;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- BLĐ.VP.UBT;
- Sở Tư pháp;
- Các phòng, trung tâm;
- Báo Vĩnh Long (đăng báo);
- Trung tâm Công báo;
- Như điều 3
- Lưu: VT; 2.05.02.
TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Diệp

 
 
 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 24/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định chế độ thù lao cho cán bộ đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách các hội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 24/2011/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Diệp
Ngày ban hành: 21/11/2011 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này đã Hết hiệu lực nên không có nội dung MIX. Xin thông tin đến Quý khách hàng. Trân trọng!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực