Quyết định 10/2020/QĐ-UBND Đắk Nông sửa đổi Quy định hướng dẫn chính sách thu hút bác sĩ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 10/2020/QĐ-UBND

Quyết định 10/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hướng dẫn thực hiện chính sách thu hút, đãi ngộ đối với bác sĩ, dược sĩ đại học và sau đại học công tác tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định 04/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk NôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:10/2020/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Tôn Thị Ngọc Hạnh
Ngày ban hành:11/05/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cán bộ-Công chức-Viên chức
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐẮK NÔNG

____________

Số: 10/2020/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Đắk Nông, ngày 11  tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hướng dẫn thực hiện chính sách thu hút, đãi ngộ đối với bác sĩ, dược sĩ đại học và sau đại học công tác tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông quy định chính sách thu hút, đãi ngộ đối với bác sĩ, dược sĩ đại học và sau đại học công tác tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015 - 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 207/TTr-SNV ngày 29 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định hướng dẫn thực hiện chính sách thu hút, đãi ngộ đối với bác sĩ, dược sĩ đại học và sau đại học công tác tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông:
1. Bổ sung điều kiện hưởng chính sách thu hút vào Khoản 1 Điều 2 như sau:
“- Trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức, được cấp có thẩm quyền ký kết hợp đồng làm việc và công nhận hết thời gian tập sự (nếu có), quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp theo quy định”.
2. Sửa đổi tiêu đề khoản 3 Điều 2 như sau:
“3. Điều kiện tạo nguồn nhân lực y tế dài hạn”
3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, điểm a khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 4 như sau:
“2. Thông tin công khai kế hoạch thu hút
Căn cứ kế hoạch thu hút được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ có văn bản đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh thông báo công khai; đồng thời đăng tải trên Website của Sở Nội vụ, Sở Y tế và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan.
Trên cơ sở kế hoạch thu hút đã được phê duyệt, Sở Y tế có trách nhiệm thông báo đến các Trường Đại học Y - Dược về nhu cầu thu hút cho sinh viên biết và đăng ký tham gia chính sách.”
“3. Tiếp nhận hồ sơ, thực hiện tuyển dụng
a) Sở Y tế có trách nhiệm tiếp nhận và thẩm định hồ sơ của ứng viên đăng ký dự tuyển. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc nhận hồ sơ, trình Hội đồng xét tuyển thu hút tổ chức họp xét, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách đăng ký dự tuyển.
Trong thời hạn 10 ngày làm việc sau khi danh sách thu hút được phê duyệt, Sở Y tế có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức đối với các ứng viên đăng ký dự tuyển theo quy định về tuyển dụng viên chức hiện hành”.
“4. Chế độ tập sự
Sau khi tuyển dụng viên chức, Sở Y tế có văn bản giao cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc có chức năng, thẩm quyền ký kết hợp đồng lao động và phân công người hướng dẫn tập sự (nếu có). Thời gian tập sự thực hiện theo quy định hiện hành và phải được ghi rõ tại hợp đồng lao động.
Trước khi hết thời gian tập sự 15 ngày, người tập sự phải có báo cáo thời gian tập sự, đơn vị ký kết hợp đồng lao động và người được phân công hướng dẫn tập sự phải đánh giá quá trình tập sự và việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được phân công, tay nghề, mức độ hoàn thành nhiệm vụ, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng,... để làm cơ sở công nhận hết thời gian tập sự.
Các trường hợp được miễn tập sự thực hiện theo quy định hiện hành”.
“5. Công bố kết quả xét duyệt và chi trả chế độ chính sách thu hút
a) Đối với đối tượng thu hút
Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi có văn bản phê duyệt danh sách thu hút, Sở Nội vụ thông báo kết quả đến Sở Y tế để thực hiện các bước tuyển dụng viên chức theo quy định của Luật Viên chức”.
b) Đối tượng tạo nguồn nhân lực y tế dài hạn:
Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi có quyết định phê duyệt danh sách sinh viên y khoa được hưởng chính sách tạo nguồn nhân lực y tế dài hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế công bố kết quả xét duyệt, thực hiện chính sách theo quy định”.
4.  Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:
“Điều 5. Hội đồng xét tuyển thu hút
1. Hội đồng xét tuyển thu hút của tỉnh Đắk Nông, gồm:
- Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Phó Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc Sở Y tế.
- Các ủy viên: Lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế kiêm thư ký.
2. Hội đồng xét tuyển thu hút làm việc trên nguyên tắc tập thể, công khai, minh bạch và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả xét tuyển. Hội đồng xét tuyển thu hút có nhiệm vụ và quyền hạn sau:
a) Xét tuyển thu hút đối với các trường hợp đăng ký thu hút, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
b) Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức xét tuyển theo quy định của pháp luật”.
5. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:
“Điều 8. Dự toán kinh phí
Hằng năm, vào thời điểm xây dựng dự toán ngân sách, trên cơ sở Kế hoạch thu hút được phê duyệt, Sở Y tế lập dự toán thực hiện chính sách thu hút và đãi ngộ gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí theo quy định”.
6. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 10 như sau:
“1. Các đối tượng được hưởng chính sách thu hút quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND trong thời gian tối thiểu 05 năm công tác tại các cơ quan, đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo cam kết (không tính thời gian tập sự), nếu vi phạm hoặc thuộc một trong các trường hợp sau phải hoàn trả toàn bộ kinh phí do ngân sách Nhà nước đã hỗ trợ trong thời hạn không quá 45 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền có văn bản yêu cầu hoàn trả kinh phí:
- Không chấp hành sự phân công công tác của cơ quan, đơn vị;
- Bị kỷ luật buộc thôi việc;
- Đơn phương chấm dứt hợp đồng;
- Xin thôi việc hoặc xin chuyển công tác ra ngoài tỉnh khi chưa thực hiện hết thời gian làm việc theo cam kết;
- Không hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian 02 năm liên tục”.
7. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau:
“Điều 14. Trách nhiệm của Sở Nội vụ
1. Phối hợp với Sở Y tế ban hành kế hoạch thu hút, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
2. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng xét tuyển thu hút.
3. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét về biên chế sự nghiệp trong công tác thu hút”.
Điều 2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ triển khai thực hiện, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc tổ chức thực hiện Quyết định này và Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 22 tháng 5 năm 2020. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Y tế; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Y tế;

- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

- Các Ban Đảng Tỉnh ủy;

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;

- Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh;

- Trung tâm Lưu trữ-Sở Nội vụ;

- Các Hội thuộc tỉnh;

- Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông;

- Báo Đắk Nông;

- Công Báo Đắk Nông;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, NCKSTTHC, KGVX(Vn).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Tôn Thị Ngọc Hạnh

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi