Kế hoạch 2998/KH-BHXH 2019 thi đua thực hiện văn hóa công sở của ngành bảo hiểm xã hội

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 2998/KH-BHXH

Kế hoạch 2998/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Công chức, viên chức, người lao động ngành Bảo hiểm xã hội thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2998/KH-BHXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành:16/08/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

Số: 2998/KH-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NGÀNH BHXH THI ĐUA THỰC HIỆN VĂN HÓA CÔNG SỞ” GIAI ĐOẠN 2019-2025

 

Thực hiện Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025 (sau đây gọi tắt là Phong trào thi đua), để xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) hiện đại, chuyên nghiệp; nâng cao văn hóa công sở, đạo đức công vụ, tính chuyên nghiệp, phong cách ứng xử, lề lối làm việc, chuẩn mực đạo đức của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống BHXH Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, BHXH Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025 với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

1.1. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức, người lao động; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác;

1.2. Bảo đảm tính liên tục và hiệu quả hoạt động của các đơn vị trong toàn Ngành, tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả góp phần xây dựng ngành BHXH trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

2. Yêu cầu:

2.1. Việc thực hiện Phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong các phong trào thi đua của các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Khối, Cụm thi đua trong ngành BHXH;

2.2. Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng tại các đơn vị trong Ngành với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, cụ thphù hợp các quy định của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn của từng đơn vị;

2.3. Đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu đơn vị trong việc chđạo và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua. Tchức thực hiện phong trào phải thường xuyên, liên tục, có đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các sáng kiến, kinh nghim hay trong Phong trào thi đua.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Đối tượng: Các tập thể, cá nhân thuộc hệ thống BHXH Việt Nam gồm:

1.1. Tp thể: Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, BHXH quận, huyện, thị xã, thành phố; các Phòng (sau đây gọi tt là cơ quan, đơn vị);

1.2. Cá nhân: Công chức, viên chức và người lao động thuộc hệ thống BHXH Việt Nam (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức, người lao động).

2. Nội dung thi đua:

2.1. Đối với tập thể: “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”:

- Thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 và Chỉ thị số 3677/CT-BHXH ngày 20/9/2018 của Tng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc tăng cường kỷ luật, kcương hành chính, cải cách thtục hành chính, thực hiện đạo đức công vụ, quy tắc ứng xcủa công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH;

- Thường xuyên rà soát, bổ sung và xây dựng hệ giá trị chun mực trong văn hóa công sphù hợp với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ vào nội quy, quy chế làm việc, quy tắc ứng xử của cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị;

- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị;

- Xây dng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp;

- Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thu hút, tập hợp sự tham gia của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2.2. Đối với công chức, viên chức, người lao động: Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm tận tụy, chuyên nghiệp”, xây dựng hình ảnh của công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH lịch sự, văn minh, sẵn sàng phục vụ, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải đi đầu, gương mẫu trong thực hiện:

- Chấp hành nghiêm túc kcương, kỷ luật hành chính;

- Tác phong chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm;

- Chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử;

- Thường xuyên tu dưng, rèn luyện chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

- Trang phục gọn gàng, sạch s, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc;

- Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị và địa phương phát động, tổ chức.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào đặc điểm, tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng cụ thể để có các hình thức tuyên truyền phù hợp, tạo ra sự chuyn biến mạnh mvề nhn thức; tạo sự đồng thuận của toàn cơ quan, đơn vị và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; vai trò của cấp ủy Đảng, tổ chức đoàn thể và chính quyền trong việc phối hợp, chỉ đạo đtuyên truyền, động viên công chức, viên chức, người lao động quyết tâm triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua, tránh hình thức, lãng phí.

2. Các cơ quan truyền thông của ngành BHXH đy mạnh công tác tuyên truyền, mcác chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, bám sát cơ sở nhm phát hiện, biểu dương và nhân rộng nhng mô hình hay, cách làm mới, các điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào thi đua.

3. Hội đồng Thi đua - Khen thưng các cấp phân công rõ trách nhiệm cho các thành viên trong quá trình chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc trin khai thực hiện Phong trào thi đua ở các lĩnh vực, địa bàn cụ thể.

Hàng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH Việt Nam tổ chức các đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Phong trào thi đua ở một số cơ quan, đơn vị và tiến hành tổng kết Phong trào thi đua vào năm 2025.

IV. TIÊU CHUẨN THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Tiêu chuẩn thi đua:

1.1. Đối với tập thể:

- Xây dựng, ban hành và tchức thực hiện các văn bản chđạo, lãnh đạo quản lý, điều hành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và các văn bản quy định về văn hóa công sở của cơ quan, đơn vị:

+ Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đảm bảo chất lượng, công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng thời hạn;

+ Bám sát thực tiễn, nghiên cu bsung kịp thời các hướng dẫn, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng các nghị quyết, chương trình, đề án... cho Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản pháp luật, đề ra và thực hiện các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN nhm tạo thuận lợi cao nhất cho người dân và doanh nghiệp;

+ Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra kết quả thực hiện công vụ và công tác giải quyết thủ tục hành chính gn với thực hiện quy tắc ứng xử, văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị. Kiên quyết xử lý, kỷ luật những tập thể, cá nhân gây sách nhiễu, phiền hà về thủ tục hành chính hoặc có tinh thần, thái độ phục vụ chưa tốt, vi phạm quy tắc ứng xử, văn hóa công sở.

+ Quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; không để xảy ra lãng phí, tham nhũng; tích cực đấu tranh phòng, chng tham nhũng, lãng phí;

+ Quán triệt và thực hiện Chthị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong gii quyết công việc.

+ Thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định s889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 và Chthị số 3677/CT-BHXH ngày 20/9/2018 của Tổng Giám đốc BHXH việt Nam về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đạo đức công vụ, quy tc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH;

+ Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị:

+ Niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, đơn vị nhm làm cho hoạt động của cơ quan, đơn vị được công khai, minh bạch;

+ Đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, phục vụ Nhân dân tt hơn;

+ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo gn kết chặt ch, đồng bộ giữa cải cách hành chính với xây dựng Chính phủ điện tử đcông khai, minh bạch nhằm tạo điều kiện cho Nhân dân giám sát hoạt động của cơ quan BHXH thông qua môi trường mạng.

- Thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ ca cơ quan, đơn vị. Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên diện rng cho người dân và doanh nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Xây dựng và gigìn cơ quan, đơn vị BHXH văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp:

+ Thực hiện bài trí công s(Quốc huy, Quốc kỳ, Logo ngành BHXH, khuôn viên công s) theo đúng quy định trong Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước.

+ Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an toàn đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế hiện nay.

- Tổ chc các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thu hút tập hợp sự tham gia của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1.2. Đi với công chức, viên chức, người lao động:

- Thực hiện chp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính:

+ Nghiêm chỉnh chp hành các chtrương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; đeo, cài thẻ tên, phù hiệu, thẻ chức danh đúng quy định khi thực hiện nhiệm vụ;

+ Có ý thức tchức kỷ luật; đảm bảo thời gian làm việc theo quy định; sắp xếp, sử dụng thời gian làm việc khoa học và hiệu qu; nâng cao chất lượng giải quyết công việc.

+ Nghiêm túc nhận lỗi, nhận khuyết đim, thành khẩn tự phê bình, rút kinh nghiệm, có biện pháp và quyết tâm sửa cha, khắc phục khi để xảy ra sai sót trong thực hiện nhiệm vụ;

+ Gi gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương; cộng tác, giúp đđồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Tác phong chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ.

+ Thường xuyên học tập đnâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nm vng quy trình nghiệp vụ, thủ tục hồ sơ giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, hoàn thành tt nhiệm vụ được giao;

+ Chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tính chuyên nghiệp làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao;

+ Trung thực, thẳng thắn, khách quan trong báo cáo, đề xuất, tham gia đóng góp với cp trên.

- Tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm gắn với trách nhiệm của cá nhân với vị trí việc làm được phân công phụ trách. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của công chức, viên chức quản lý:

+ Có tinh thần cầu thị, lắng nghe; tâm huyết, tận tụy, gương mẫu, nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc; sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được phân công; không kén chọn vị trí công tác, chọn việc dễ, bỏ việc khó;

+ Có tinh thần đấu tranh vi những hành vi sai trái, tránh hiện tượng trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả;

+ Không gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân; không thờ ơ, thiếu trách nhiệm trước nhng khó khăn, bức xúc của người dân;

+ Công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải công tâm, khách quan trong sử dụng, đánh giá cán bộ thuộc quyền quản lý; không lợi dụng vị trí công tác để bổ nhiệm người thân, quen; chủ động xin thôi giữ chức vụ khi nhận thấy bản thân còn hạn chế về năng lực và uy tín hoặc để xảy ra hậu quả nghiêm trọng trong lĩnh vực thuộc trách nhiệm được giao.

- Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử:

+ Trong giao tiếp với người dân phải tôn trọng, lng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ nhng thắc mắc của người dân. Thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lng nghe, luôn giúp đ;

+ Đối với lãnh đạo cấp trên phải tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên; không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ; không nịnh bợ lấy lòng vì động cơ không trong sáng;

+ Đối vi đồng nghiệp phải có tinh thần hợp tác, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ; không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ của cơ quan, đơn vị;

+ Công chức, viên chức giữ chức vlãnh đạo, quản lý không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ; phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới; gương mu trong giao tiếp, ứng xử; không nâng đcấp dưới vì động cơ, mục đích không trong sáng.

- Thường xuyên tu dưng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sng:

+ Thường xuyên tu dưng, rèn luyện về đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thn, chân thành;

+ Thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không có biểu hiện cơ hội, công tâm, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

+ Thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; không đánh bạc, sa vào các tệ nạn xã hội; không sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian làm việc và giờ nghtrưa; hút thuốc lá đúng nơi quy định; nơi làm việc ngăn np, gọn gàng, sạch s;

+ Tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa dược kiểm chng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến thực thi nhiệm vụ;

+ Tuân thủ chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; gương mẫu, tránh phô trương, lãng phí, mục đích trục lợi trong việc tổ chức các hoạt động liên hoan, cưới hỏi, tang lễ, mừng thọ, sinh nhật, tân gia...; không mê tín dị đoan và có những hành vi phản cảm khi tham gia lễ hội;

+ Tích cực tham gia xây dựng, giữ gìn không gian xanh, sạch, đẹp; môi trường văn hóa thân thiện, văn minh nơi công sở.

- Trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc:

+ Thực hiện mặc đồng phục theo nội dung Công văn số 5119/BHXH-VP ngày 06/12/2018 về việc mặc đồng phục của BHXH Việt Nam;

+ Khi thực hiện nhiệm vụ trang phục phải gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, đi giày hoặc dép có quai hậu, phù hợp với tính chất công việc và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

- Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị và địa phương phát động, tổ chức, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

2. Hình thức khen thưởng:

2.1. Hàng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH các cấp lấy kết quả triển khai tổ chức thực hiện Phong trào thi đua là nội dung quan trọng để đánh giá thi đua và xem xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân;

2.2. Khen thưng sơ kết, tổng kết Phong trào thi đua:

- Khen thưởng sơ kết:

BHXH Việt Nam tiến hành sơ kết, xét tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sc theo thẩm quyền và lựa chọn tập thể, cá nhân xuất sc tiêu biểu để đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Bằng khen.

- Khen thưởng tng kết:

BHXH Việt Nam tiến hành tổng kết, xét tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc theo thẩm quyền và lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sc nhất để đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Bằng khen hoặc trình Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Trình tự, thủ tục khen thưởng thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưng.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ năm 2019 đến năm 2025:

1. Năm 2019: Ban hành Kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua.

2. Năm 2022: Hội đồng Thi đua – Khen thưởng BHXH Việt Nam tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Phong trào thi đua để làm cơ sở tiếp tục triển khai phong trào đến năm 2025.

3. Năm 2025: Hội đồng Thi đua -  Khen thưởng BHXH Việt Nam tổng kết Phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Quốc khánh 02/9/2025).

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị căn cứ kế hoạch và điều kiện cụ thể để xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện Phong trào thi đua, bảo đảm nội dung, chất lượng và tiến độ; định kỳ hàng năm báo cáo tình hình tổ chức thực hiện Phong trào thi đua về Vụ Thi đua – Khen thưởng để tổng hợp.

2. Vụ Thi đua – Khen thưởng và đơn vị thường trực giúp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng BHXH Việt Nam theo dõi, đôn đốc tổ chức thực hiện Kế hoạch này, định kỳ hàng năm báo cáo Hội đồng Thi đua – Khen thưởng BHXH Việt Nam và Tổng Giám đốc.

3. Kinh phí tổ chức thực hiện Phong trào thi đua và kinh phí khen thưởng: Được bố trí từ Quỹ thi đua, khen thưởng của đơn vị và của ngành BHXH.

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Vụ Thi đua – Khen thưởng để tổng hợp, báo cáo Tổng Giám đốc xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn./.

 

Nơi nhận:
- Ban TĐKT TW (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Đảng ủy;
- Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, TĐKT (2 bản).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi