Hướng dẫn 33/HD-TLĐ 2021 tiêu chí thi đua và khen thưởng Phong trào Công nhân, viên chức, lao động vượt khó chiến thắng COVID-19

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Hướng dẫn 33/HD-TLĐ

Hướng dẫn 33/HD-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiêu chí thi đua và khen thưởng Phong trào thi đua "Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19"
Cơ quan ban hành: Tổng Liên đoàn Lao động Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:33/HD-TLĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Hướng dẫnNgười ký:Trần Thanh Hải
Ngày ban hành:12/10/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 33/HD-TLĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2021

 

 

 

HƯỚNG DẪN

VỀ TIÊU CHÍ THI ĐUA VÀ KHEN THƯỞNG PHONG TRÀO THI ĐUA “CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG NỖ LỰC VƯỢT KHÓ, SÁNG TẠO, QUYẾT TÂM CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH COVID-19”

___________

 

Căn cứ Hướng dẫn số 2611/HD-BTĐKT ngày 6/10/2021 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; căn cứ Kế hoạch số 130/KH-TLĐ ngày 01/9/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức Phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, Tổng Liên đoàn hướng dẫn tiêu chí thi đua và khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Phát hiện, ghi nhận, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; trong trạng thái bình thường mới.

- Cổ vũ, động viên, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, mô hình mới tiêu biểu, cách làm sáng tạo, hiệu quả của cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ và các cấp công đoàn trong phòng, chống dịch.

- Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có phạm vi ảnh hưởng và tính lan tỏa ở cấp nào thì cấp đó khen thưởng. Thực hiện khen thưởng đảm bảo kịp thời, chính xác, công khai, đúng quy định của pháp luật.

II. TIÊU CHÍ THI ĐUA

I. Đối với tập thể:

1.1 Công đoàn cơ sở:

- Là các điển hình thực hiện tốt nội dung thi đua “Mỗi công đoàn cơ sở là một pháo đài, là mái nhà bình yên” theo Kế hoạch số 130/KH-TLĐ ngày 01/9/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Chủ động, thực hiện tốt và rõ những công việc của công đoàn phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch và tham gia có hiệu quả các giải pháp ổn định sản xuất, kinh doanh nhằm thực hiện tốt “mục tiêu kép”.

- Có cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả cao trong công tác phòng, chống dịch; thúc đẩy tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả công việc.

- Nắm bắt chặt chẽ tình hình tư tưởng, tâm lý và kịp thời có giải pháp phối hợp hiệu quả nhằm bảo vệ, chăm lo, ổn định đời sống và việc làm của đoàn viên, người lao động.

- Không có đoàn viên, CNVCLĐ vi phạm các quy định về phòng, chống dịch; có các giải pháp không để đoàn viên, người lao động tụ tập đông người, gây mất trật tự an ninh, an toàn xã hội trên địa bàn.

1.2 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn; các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch do công đoàn cấp trên và cấp ủy, chính quyền cùng cấp giao; có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch.

- Chủ động, sáng tạo, có mô hình mới được nhân rộng hoặc có hiệu quả cao trong chỉ đạo, triển khai và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; có nhiều giải pháp chăm lo, ổn định đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động trên địa bàn; tích cực hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, góp phần quan trọng định hướng và tạo sự đồng thuận trong đoàn viên, người lao động thực hiện tốt các chủ trương, chính sách và quy định về phòng, chống dịch.

- Chủ động, kịp thời tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn để thực hiện tốt các nhiệm vụ phòng, chống dịch của tổ chức Công đoàn.

- Có các giải pháp vận động, quyên góp, ủng hộ các nguồn lực dành cho công tác phòng, chống dịch, Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 và các điều kiện hỗ trợ cho người lao động vượt qua khó khăn và duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Đối với cá nhân

- Là các nhân tố điển hình thực hiện tốt nội dung thi đua “Mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ là một chiến sĩ” theo Kế hoạch số 130/KH-TLĐ ngày 01/9/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch; chủ động, tích cực tham gia, thực hiện có trách nhiệm, tâm huyết, tận tâm, tận lực, không ngại khó khăn, đồng cam cộng khổ, chấp nhận hy sinh để bảo đảm an toàn tính mạng, bảo vệ sức khỏe và đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động, nhất là những cá nhân trên tuyến đầu, những tấm gương quên mình trong công tác phòng, chống dịch;

- Có sáng kiến, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, trong lao động, sản xuất với mục tiêu đảm bảo an toàn, chất lượng tốt, năng suất cao.

- Tham gia tích cực và có hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục đoàn viên, người lao động; trong công tác xã hội từ thiện, ủng hộ, quyên góp, huy động xã hội hóa các nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch;

Trên cơ sở các tiêu chí thi đua chung, các cấp công đoàn cụ thể hóa các tiêu chí đảm bảo phù hợp với từng cấp, từng nhóm đối tượng và điều kiện thực tiễn tại địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

III. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, TIÊU CHUẨN VÀ SỐ LƯỢNG KHEN THƯỞNG

1. Đối tượng khen thưởng

a. Tập thể

Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn; các ban thuộc Tổng Liên đoàn; các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài hệ thống Công đoàn Việt Nam tích cực đồng hành với tổ chức Công đoàn Việt Nam.

b. Cá nhân

Đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

c. Ưu tiên khen thưởng đối với: Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Kế hoạch số 130/KH-TLĐ ngày 01/9/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Cán bộ công đoàn trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch; tập thể, cá nhân có đóng góp lớn về vật chất, phương tiện, trang thiết bị phòng, chống dịch do công đoàn vận động.

2. Hình thức khen thưởng

- Huân chương Lao động;

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

- Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

- Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương;

- Giấy khen của công đoàn cấp trên cơ sở và cơ sở.

3. Tiêu chuẩn khen thưởng

- Huân chương Lao động: Để tặng hoặc truy tặng cho các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương, lan tỏa trong toàn quốc hoặc có đóng góp lớn về vật chất, phương tiện, trang thiết bị cần thiết góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch và cứu chữa bệnh nhân, được cấp có thẩm quyền ghi nhận, đánh giá cao.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Để tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch hoặc có nhiều đóng góp về vật chất, phương tiện, trang thiết bị cần thiết; có ý tưởng sáng tạo; tham gia tuyên truyền, cổ vũ, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch, được nêu gương trong toàn ngành, lĩnh vực, địa phương và được ghi nhận, đánh giá cao.

- Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch; có tính ảnh hưởng, nêu gương, lan tỏa trong Công đoàn tỉnh, thành phố, ngành Trung ương và tương đương; có mô hình mới, cách làm hay, sáng kiến, sáng tạo được ứng dụng có hiệu quả và nhân rộng trong công tác phòng, chống dịch; có nhiều đóng góp về tài chính, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ phòng, chống dịch, được cấp trình ghi nhận và đánh giá cao.

Căn cứ quy định, phân cấp về thẩm quyền trong công tác thi đua, khen thưởng, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn quy định tiêu chí thi đua, tiêu chuẩn khen thưởng, số lượng cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn môi cấp tại các địa phương, ngành, đảm bảo đúng nguyên tắc, khả thi, quan tâm đối với đoàn viên, công nhân lao động tại công đoàn cơ sở.

4. Số lượng khen thưởng từ cấp Tổng Liên đoàn trở lên

4.1 Khen thưởng đột xuất ngay sau khi lập thành tích: không giới hạn số lượng khen thưởng.

4.2 Khen thưởng theo đt và tổng kết:

4.2.1 Khen thưởng theo đợt:

- Tại các địa phương đã và đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19: đề xuất ít nhất 01 tập thể, 01 cá nhân.

- Tại các địa phương khác: đề xuất không quá 01 tập thể, 01 cá nhân (nếu có).

4.2.2 Khen thưởng tổng kết: sẽ có hướng dẫn phân bổ số lượng trong Kế hoạch tổng kết Phong trào.

IV. THỦ TỤC, HỒ SƠ KHEN THƯỞNG

1. Thủ tục khen thưởng

- Trường hợp khen thưởng đột xuất: Thực hiện thủ tục đơn giản (quy định tại Điều 55 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ). Người đứng đầu tổ chức Công đoàn các cấp xét và đề nghị khen thưởng ngay sau khi tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc đột xuất

- Trường hợp khen thưởng theo đợt, tổng kết: Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp họp, xét khen thưởng theo từng đợt, khen thưởng tổng kết, trình người đứng đầu tổ chức Công đoàn các cấp quyết định theo thẩm quyền.

2. Hồ sơ khen thưởng

2.1 Khen thưởng đột xuất

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn; Trưởng các ban, Chánh Văn phòng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn; Thủ trưởng các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Tổng Liên đoàn;

- Tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng, trong đó, ghi rõ hành động, thành tích, công trạng đạt được để đề nghị khen thưởng.

2.2 Khen thưởng theo đợt và tổng kết

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn; Trưởng các ban, Chánh Văn phòng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn; Thủ trưởng các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Tổng Liên đoàn;

- Báo cáo thành tích (khen cấp Nhà nước) hoặc Tóm tắt thành tích (khen cấp Tổng Liên đoàn) của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng.

- Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng của cấp trình;

2.3 Slượng hồ sơ

- Khen thưởng cấp Tổng Liên đoàn: 01 bộ, bản chính;

- Khen thưởng cấp Nhà nước: 04 bộ, bản chính.

3. Thời gian thực hiện

- Khen thưởng đột xuất: hồ sơ khen thưởng gửi ngay sau khi lập thành tích.

- Khen thưởng theo đợt và tổng kết. Hồ sơ khen thưởng đợt 01 (từ ngày 01/9/2021 đến nay) gửi về Tổng Liên đoàn trước ngày 01/11/2021.

- Khen thưởng tổng kết: sẽ có hướng dẫn cụ thể trong Kế hoạch tổng kết Phong trào.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Văn phòng Tổng Liên đoàn giúp Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn tham mưu hướng dẫn, giám sát, thẩm định và thực hiện các thủ tục khen thưởng theo quy định; tham mưu khen thưởng theo đợt. Các ban thuộc Tổng Liên đoàn phối hợp, phát hiện, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch.

- Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty và các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Tổng Liên đoàn hướng dẫn, xét khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị Tổng Liên đoàn khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu.

Trong quá trình thực hiện Hướng dẫn này, nếu có vướng mắc các đơn vị báo cáo về Tổng Liên đoàn (qua Văn phòng) để tổng hợp báo cáo Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn xem xét sửa đổi, bổ sung kịp thời./.

 

Nơi nhận:
- Ban Thi đua - Khen thưng TW;
- Đồng chí Chủ tịch TLĐ (để b/c);
- Các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch TLĐ;
- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố; CĐ ngành TW và tương đương; CĐ Tcty trực thuộc TLĐ;
- Các ban, đơn vị trực thuộc TLĐ;
- Lưu: VT, VP.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Trần Thanh Hải

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi