Dự thảo Nghị định về tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý

Thuộc tính Toàn văn dự thảo Tải về
Thuộc tính Dự thảo
Dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước
  • Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức , Hành chính , Cán bộ-Công chức-Viên chức
  • Loại dự thảo: Nghị định
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Nội vụ
  • Trạng thái: Đã biết

Phạm vi điều chỉnh

Tải dự thảo

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực