Dự thảo Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn

Thuộc tính Toàn văn dự thảo Tải về
Thuộc tính Dự thảo
Dự thảo Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị lần 2
  • Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức
  • Loại dự thảo: Nghị định
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Thanh tra Chính phủ
  • Trạng thái: Đã biết

Phạm vi điều chỉnh

Tải dự thảo

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực